online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A TUDOMÁNY MINT INTÉZMÉNY

fizikai

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Magneses jelenségek
Fizika II, Hõtan: vizsgatételek
ORFFYREUS KORA
A FIATAL TESLA
FIZIKA ÉS SZIMMETRIA
Differencial-egyenletek módszere
FORGÓ TÖLTÉSEK HATÁSA AZ ÉLŐVILÁGBAN
A NOETHER-TÉTEL MEGFORDÍTÁSÁNAK GYAKORLATI KÖVETKEZMÉNYE
 
bal also sarok   jobb also sarok

A TUDOMÁNY MINT INTÉZMÉNY


A tudomány mint intézmény néhány száz éves múltra tekint csak vissza. A középkor végén, az újkor hajnalán gyűltek össze kutatók, tudósok azért, hogy valamilyen intézményi, kötetlen hátteret teremt­senek eredményeik, gondolataik kicserélésére, továbbfejlesztésére. Egyetemek ugyan már régóta működtek, de ezek annyi 434e49e ra konzerva­tívaknak bizonyultak, hogy valódi kutatás nem is folyt kereteik kö­zött. Ezért az a néhány maroknyi ember, aki egy-egy országban a természet vizsgálatával komolyan foglalkozott, akadémiákat szerve­zett. Néhány száz évvel ezelőtt valóban ezek az akadémiák voltak a fejlődés egyedüli motorjai hosszabb-rövidebb időre. Ahogy aztán ez lenni szokott, egyre több és több kutató kezdett dolgozni, számuk először több száz, majd több ezer lett egy-egy országban. Ekkor már az akadémiai intézmények is kezdtek megmerevedni, és kezdtek ugyanolyan konzervatív vonásokat mutatni, mint hajdanán az egye­temek, attól kezdve, hogy privilégium lett akadémikussá válni. Ami­kor már valami erkölcsi vagy anyagi előnnyel járt az akadémiai tag­ság, megváltozott minden, és nem a természettudomány húzóereje, hanem visszahúzóereje lett egy-egy akadémia.


Ennek több oka is van. Az első talán az, hogy az akadémikusok, az akadémiák létszáma véges, és mindig maguk választanak újabb tagokat. Emiatt mindenütt szükségszerűen elöregednek az akadémi­ák, annak minden ismert következményével együtt. Ez az elörege­dési folyamat minden olyan hatalommal bíró csoportra jellemző volt a történelem folyamán, amely saját maga választotta testületét. Az elöregedés jellemző például a hasonlóan hierarchizált katolikus egyház püspöki karára. A kommunista pártok központi bizottságára is a hatalom megszerzése után - az elöregedés volt a jellemző. Ennek természetesen megvannak a maga ismert következményei is. Az akadémiák esetében teljesen más lenne a helyzet, ha alulról vá­lasztanák meg az arra érdemes tagokat maguk a kutatók, hiszen sen­ki más nem tudja jobban megítélni, kik egy adott szakma kiváló­ságai, mint a területet ismerő kutatók. Ha: a döntés csak egy elaggott emberekből álló szűk csoport privilégiuma, akkor a "mentális halál" szükségszerű, az élet bármely területén legyen is ez. Ezeket a vá­lasztási, működési szabályokat a középkorból, a feudalizmusból hoztuk magunkkal, amikor még az a húsz-harminc ember (aki egy­általán foglalkozott kutatással) mind ismerte egymást, és egy mi­nimális tudásszintet kellett csak elérni az akadémiai tagsághoz. Ma valahol ezt a szintet az egyetemi doktori szintnél kellene meghúzni.
A másik fontos szempont az, hogy mennyire teljes ennek az in­tézménynek a kontrollja az adott terület felett. Ez meghatározza, hogy mennyire juthatnak át alulról jövő kezdeményezések, egyálta­lán megengedett-e az alulról jövő kezdeményezés? Van-e egyáltalán valami esély a sikerre, ha alulról indul el valami? A technika és a tu­domány történetében azt látjuk, hogy bizonyos életkoron felül (ez valahol hatvan-hetven év) nem igen szoktak új és forradalmi ötletek elindulni. Általában az a gyakorlat, hogy akadémikusok pontosan idős koruk miatt nem tudnak már jelentősen hozzájárulni a tudo­mány fejlődéséhez, gyarapodásához. Ellenpéldát arra viszont bőven találunk, hogy akadémiák vagy akadémikusok új, alulról és kívülről jövő szokatlan gondolatokat kíméletlenül letipornak.


Amikor egy szűk csoport (például az ószövetségi vének tanácsa, a középkorban a püspöki kar, a központi bizottság, az akadémia) minden kezdeményezést ellenőrizni tud, akkor beszélünk egy-egy RENDSZER kialakulásáról. A történelem azt mutatja, hogy az ilyen intézményi rendszer egy idő után az eredeti célokkal szöges ellentétben működik, és már csak külsőségekben szolgálja az ere­deti célokat. Az olvasó meg tudja ítélni, hogyan viselkedett a zsidó vének tanácsa Jézus idején, a pápa körül tömörülő bíborosi kar az inkvizíció idején, vagy mennyire tudta a munkásosztály céljait megvalósítani a központi bizottsági tagok elaggott serege Brezs­nyev idején. Az a szomorú történelmi tapasztalat, hogy a nem alul­ról, közvetlenül választott és a hatalomhoz végsőkig ragaszkodó emberek szemrebbenés nélkül szembefordulnak testületük eredeti céljaival. Ez alól nincs kivétel a történelemben.


Találat: 1169