online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Magneses jelenségek

fizikaifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Magneses jelenségek
 
bal also sarok   jobb also sarok

Mágneses jelenségek

Mágneses indukció: A mágneses indukció értéke az egységnyi árammal (1A) átjárt vezető egységnyi hosszúságú (1m) szakaszára 353b18d ható erő nagyságával egyezik meg.

Gerjesztési törvény:  A mágneses térerősségnek egy tetszőleges zárt görbe menti integrálja egyenlő a görbe által meghatározott felületen áthaladó áramok algebrai összegével (a felület gerjesztésével).

Indukció törvény:     Bármilyen okból is változik meg egy zárt vezető által körülfogott fluxus, a vezetőben feszültség indukálódik. Az indukált feszültség nagysága az N menetszámmal, valamint a fluxus változásának sebességével arányos.

Mozgási indukció:   

Ön- és kölcsönös indukció:                        A tekercs fluxusváltozás (áramváltozás) hatására önmagában is feszültséget indukál, ezt nevezzük önindukciónak. A tekercs kapcsain fellépő indukált feszültség nagysága arányos a tekercsben folyó áram változásának sebességével. Az arányossági tényező az elrendezésre jellemző önindukciós együttható, induktivitás.

,
Két tekercs közti kölcsönös indukciónak nevezzük, ha az egyik tekercs gerjesztésekor a másik tekercsen áthaladó részfluxus feszültséget indukál a második tekercsben. Az indukált feszültség nagyságát a kölcsönös indukciós együttható mutatja.

, ,

Önindukció és indukált feszültség:

Egyéb képletek:       Erő:
Fluxus:
Gerjesztés:
Mágneses térerősség:
Permeabilitás:
Térerősség vezetőnél:
Fluxus megmaradás:
Tekercs energiája:
Tekercs fluxus:

Találat: 2591


Felhasználási feltételek