online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

fizikai

fizika feladatok, fizikai érdekességek, fizikai kísérletek, atomfizika, fizika képletekfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
fizikai
 
bal also sarok jobb also sarok

MEYER KÁLVÁRIÁJA


MEYER KÁLVÁRIÁJA Az 1848-as év egyébként egész Európában mozgalmas és forra­dalmi év volt. 1848-ban Meyer két bátyja után indult, akik a felke­lőkhöz csatlakoztak. Meyer persze szerette volna bátyjait rábeszélni, hogy térjenek haza, a


ORFFYREUS KORA


ORFFYREUS KORA Orffyreus élete egy széttagolt, kisebb-nagyobb, szinte egymástól független hercegségekre, választófejedelemségekre bomlott Németországban zajlott le. Ebben az időszakban kezdett Poroszország hatalmi tényező lenni a néme


MIT TANULHATNÁNK AZ ÉLŐVILÁGTÓL


MIT TANULHATNÁNK AZ ÉLŐVILÁGTÓL? Választ kell adni arra a kérdésre, vajon miért nem könnyű észre­venni az élővilág találmányait, miért nem bukkantak rá a pisztrán­gok eme tulajdonságaira mások is, miért nem terjedt el Schau­berger ötlet


A TERMÉSZETTUDOMÁNY ORFFYREUS KORÁBAN


A TERMÉSZETTUDOMÁNY ORFFYREUS KORÁBAN Tekintsük most át nagyjából, hogy mit ismert a kor tudósa, mit tudott a kor tudománya abban az időszakban, amikor Orffyreus először bemutatta szerkezetét. Mikor Orffyreus alkotóereje teljében volt, akk


AZ ENERGIATENGER


AZ ENERGIATENGER Tesla valóban nem volt egyedül elgondolásaival. Henry Moray a következő sorokkal kezdte találmányáról írott könyvét: "Elegendő energia jön a földre ahhoz, hogy minden egyes em­bernek másfél millió százwattos 1 lámpá


HIÁNYZÓ SZIMMETRIÁK AZ ELEKTRODINAMIKÁBAN


HIÁNYZÓ SZIMMETRIÁK AZ ELEKTRODINAMIKÁBAN Az elektrodinamikában még hamarabb kezdődik a mestersége­sen tiltott szimmetriák területe. A természet a töltésekre nézve is megengedi a forgást, nemcsak a tömegpontokra nézve. Mégis, ha az elektrodi


Elektromagneses indukció


Elektromágneses indukció Ha a tekercs belsejében váltakozik a mágneses mező, a tekercsben áram folyik. Ezt a jelenséget elektromágneses indukciónak, az így létrejött áramot indukált áramnak nevezzük. Az indukált áram nagysága függ:


S7 300/400 időzítők és szamlalók


S7 300/400 időzítők és számlálók Időzítők PLC programokban az egyik leggyakrabban használt funkció az időzítő funkció. Az S7 többféle időzítőt ismer, ezek működéséről lesz szó. Egy bármilyen időzítőt kétféle módon is beletehetünk a programu


Fizika II, Hőtan: vizsgatételek


Fizika II, Hőtan: vizsgatételek 1.  Nulladik főtétel, hőmérséklet        hőtan alapjai: veszteségek, hőmérséklet-növekedés; kalorimetria -> U, Q, állapotjelzők, -egyenletek      &n


FELÜLETI FESZÜLTSÉG


FELÜLETI  FESZÜLTSÉG az intermolekuláris kölcsönhatások megnyilvánulása ® ® aszimmetrikus erötér alakul ki:                      ·  felület normálisára ható erö ERŐ / TÁVOLSÁG           ş


Mihaly György: Mire jó a kvantumfizika?


Mihály György: Mire jó a kvantumfizika? Közvetlen tapasztalatainkon alapuló világképünk számára szokatlan a modern fizika fogalomrendszere. Sokan készséggel tudomásul veszik, hogy a "mikrovilág" eseményei más törvények szerint za


A jégkorszakok kialakulasanak feltételei


A jégkorszakok kialakulásának feltételei A földi éghajlat-ingadozások okait nagyon sokan kutatták már, azonban átfogó magyarázatot még egyetlen elmélet sem adott. A hipotéziseket több csoportba sorolhatjuk. A geológiai elméletek egy része a


Az SI-mértékrendszer


aLAPFOGALMAK A fizika a jelenségeket mennyiségileg is jellemzi. fizikai mennyiség = mérőszám ´ mértékegység  Ahhoz, hogy egy mennyiséget mérni tudjunk, a mennyiségnek valamely rögzített értékét kell alapul választani. A mennyiségnek


FIZIKAI. KOLLOKVIUMI TÉTELEK


F I Z I K A I. KOLLOKVIUMI TÉTELEK             1. A hosszúság és idő mérése. Meas_length_time.pdf !              


KELL-E FÉLNÜNK A NUKLEÁRIS ENERGIÁTÓL?


KELL-E FÉLNÜNK A NUKLEÁRIS ENERGIÁTÓL? I. BEVEZETÉS Manapság a nukleáris energia - vagy elterjedtebb nevén atomenergia - emlegetése az emberekben rossz érzést kelt, és sokan azonnal Csernobilra asszociálnak. Valóban ennyire vesz


Villamos tér


Villamos tér 1.      Villamos térerősség: A villamos térben az egységnyi pozitív töltésre ható erő. 2.      Gauss tétel:                                   


Lézeres tavolsagmérés


Lézeres távolságmérés mérési útmutató Háromdimenziós látórendszerek működése Általános alapelvek Az ipar gyors fejlődése olyan módszerek kifejlesztését kívánja meg, amelyek kellőképpen rugalmas


Fizika II, Hõtan: vizsgatételek


Fizika II, Hõtan: vizsgatételek 1.  Nulladik fõtétel, hõmérséklet        hõtan alapjai: veszteségek, hõmérséklet-növekedés; kalorimetria -> U, Q, állapotjelzõk, -egyenletek        egyensüly foga


REOLÓGIA


REOLÓGIA Folyástan ,   "fizikai kémiai mechanika" (Rehbinder) ·  a testek deformációjával foglalkozik deformáció:  alakváltozás   Ş  mechanikai hatásra                                   Ş  tömegpontok elmozdulnak       


Magneses jelenségek


Mágneses jelenségek 1.      Mágneses indukció: A mágneses indukció értéke az egységnyi árammal (1A) átjárt vezető egységnyi hosszúságú (1m) szakaszára ható erő nagyságával egyezik meg.oldal:

1 ... 1 2 3 4 5 6 7

Felhasználási feltételek