online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

MEYER KÁLVÁRIÁJA

fizikaifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Magneses jelenségek
Fizika II, Hõtan: vizsgatételek
FIZIKAI. KOLLOKVIUMI TÉTELEK
Az SI-mértékrendszer
A jégkorszakok kialakulasanak feltételei
Mihaly György: Mire jó a kvantumfizika?
HIÁNYZÓ SZIMMETRIÁK AZ ELEKTRODINAMIKÁBAN
AZ ENERGIATENGER
MEYER KÁLVÁRIÁJA
 
bal also sarok   jobb also sarok

MEYER KÁLVÁRIÁJAAz 1848-as év egyébként egész Európában mozgalmas és forra­dalmi év volt. 1848-ban Meyer két bátyja után indult, akik a felke­lőkhöz csatlakoztak. Meyer persze szerette volna bátyjait rábeszélni, hogy térjenek 828f59i haza, azonban szabadcsapatok fogságába esett, és csak nehezen kerülte el a kivégzést. Természetesen Meyernek is megvol­tak a maga ellenfelei, a maga "gärtnerei Például bizonyos dr. Otto Seyffer kijelentette, hogy Meyernek abbéli nézete, miszerint a moz­gás és a hő között tényleges átváltozás történhet, teljesen ellenkezik a tudománnyal, a természet minden folyamatának ellentmondó para­doxon, melynek tarthatatlanságát legjobban jellemzi Meyernek az a mondása, hogy a gőzmozdony egy olyan desztilláló készülékhez ha­sonlítható, melyben a melegség mozgásba megy át, hogy végül a ke­rekek tengelyein mint melegség lerakódjék. Meyer szerette volna, ha ellenfele beismeri tévedését, és helyreigazítást közölnek. Ám ezt nem tudta elérni, és ezért súlyos idegbetegségbe esett. 1850. május 28-án egy hirtelen kitörő delíriumában, felesége szeme láttára kilenc méter magasságból az ablakon át az utcára ugrott. Emiatt élete vé­géig sánta maradt, és pszichiátriai kezelésre is kellett járnia. Tovább­ra is nehezen ismerték el munkásságát és eredményét, hiába küldte el a müncheni, a bécsi és a párizsi Akadémiához munkáit. Csak 1853-ban említette meg a párizsi Akadémia Joule és Meyer munkás­ságát - egy apró mellékmondattal.


A tudományos világ ellenkezése egyre mélyebb depresszióba, idegbetegségbe taszította Meyert, ezért 1852 tavaszán elhatározta, hogy az Eslingen melletti Kennenburgban, hideg vízzel gyógyító intézetben egy kúrát vesz. Ezután Winnentalba utazott, hogy ta­nácsot kérjen orvos kollegájától állapotát illetően. Ő egy fiatal munkatársához, Landererhez utasította, aki Göppingenben ma­gán-elmeintézetet alapított. Ez a Landerer nevű orvos három hó­napig gyötörte Meyert, majd 1852. július 31-én Winnentalba vit­ték, ahol az igazgató, Zeller, tizenhárom hónapon keresztül sza­bályszerűen kínozta, mondván, hogy nagyzási mániája van. Élet­rajzírói szerint Meyert kényszerzubbonyban tartották, verték, kí­nozták, hogy úgynevezett rögeszméit elfelejtse. Kétségtelen, hogy bolondnak tartották, és ebben az energiamegmaradás tétele döntő szerepet játszott. Sajnos, miután ez a tétel általánosan elfogadottá lett, az ellenzőit tartották bolondnak. A lényeg az, hogy valakit emiatt a tétel miatt mindig bolondnak tartanak.

Találat: 1736


Felhasználási feltételek