online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

MEYER KÁLVÁRIÁJA

fizikai

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Magneses jelenségek
Fizika II, Hõtan: vizsgatételek
FIZIKAI. KOLLOKVIUMI TÉTELEK
Az SI-mértékrendszer
A jégkorszakok kialakulasanak feltételei
Mihaly György: Mire jó a kvantumfizika?
HIÁNYZÓ SZIMMETRIÁK AZ ELEKTRODINAMIKÁBAN
AZ ENERGIATENGER
MEYER KÁLVÁRIÁJA
 
bal also sarok   jobb also sarok

MEYER KÁLVÁRIÁJAAz 1848-as év egyébként egész Európában mozgalmas és forra­dalmi év volt. 1848-ban Meyer két bátyja után indult, akik a felke­lőkhöz csatlakoztak. Meyer persze szerette volna bátyjait rábeszélni, hogy térjenek 828f59i haza, azonban szabadcsapatok fogságába esett, és csak nehezen kerülte el a kivégzést. Természetesen Meyernek is megvol­tak a maga ellenfelei, a maga "gärtnerei Például bizonyos dr. Otto Seyffer kijelentette, hogy Meyernek abbéli nézete, miszerint a moz­gás és a hő között tényleges átváltozás történhet, teljesen ellenkezik a tudománnyal, a természet minden folyamatának ellentmondó para­doxon, melynek tarthatatlanságát legjobban jellemzi Meyernek az a mondása, hogy a gőzmozdony egy olyan desztilláló készülékhez ha­sonlítható, melyben a melegség mozgásba megy át, hogy végül a ke­rekek tengelyein mint melegség lerakódjék. Meyer szerette volna, ha ellenfele beismeri tévedését, és helyreigazítást közölnek. Ám ezt nem tudta elérni, és ezért súlyos idegbetegségbe esett. 1850. május 28-án egy hirtelen kitörő delíriumában, felesége szeme láttára kilenc méter magasságból az ablakon át az utcára ugrott. Emiatt élete vé­géig sánta maradt, és pszichiátriai kezelésre is kellett járnia. Tovább­ra is nehezen ismerték el munkásságát és eredményét, hiába küldte el a müncheni, a bécsi és a párizsi Akadémiához munkáit. Csak 1853-ban említette meg a párizsi Akadémia Joule és Meyer munkás­ságát - egy apró mellékmondattal.
A tudományos világ ellenkezése egyre mélyebb depresszióba, idegbetegségbe taszította Meyert, ezért 1852 tavaszán elhatározta, hogy az Eslingen melletti Kennenburgban, hideg vízzel gyógyító intézetben egy kúrát vesz. Ezután Winnentalba utazott, hogy ta­nácsot kérjen orvos kollegájától állapotát illetően. Ő egy fiatal munkatársához, Landererhez utasította, aki Göppingenben ma­gán-elmeintézetet alapított. Ez a Landerer nevű orvos három hó­napig gyötörte Meyert, majd 1852. július 31-én Winnentalba vit­ték, ahol az igazgató, Zeller, tizenhárom hónapon keresztül sza­bályszerűen kínozta, mondván, hogy nagyzási mániája van. Élet­rajzírói szerint Meyert kényszerzubbonyban tartották, verték, kí­nozták, hogy úgynevezett rögeszméit elfelejtse. Kétségtelen, hogy bolondnak tartották, és ebben az energiamegmaradás tétele döntő szerepet játszott. Sajnos, miután ez a tétel általánosan elfogadottá lett, az ellenzőit tartották bolondnak. A lényeg az, hogy valakit emiatt a tétel miatt mindig bolondnak tartanak.

Találat: 1667Felhasználási feltételek