online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

FELÜLETI FESZÜLTSÉG

fizikai

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Magneses jelenségek
REOLÓGIA
Lézeres tavolsagmérés
KELL-E FÉLNÜNK A NUKLEÁRIS ENERGIÁTÓL?
FIZIKAI. KOLLOKVIUMI TÉTELEK
Az SI-mértékrendszer
FELÜLETI FESZÜLTSÉG
 
bal also sarok   jobb also sarok

FELÜLETI FESZÜLTSÉG


az intermolekuláris kölcsönhatások megnyilvánulása

aszimmetrikus erötér alakul ki:

felület normálisára ható erö

ERŐ / TÁVOLSÁG           N m-1

határfelületi energia (határfelületi munka)

(egységnyi felület létrehozásához szükséges munka)

ENERGIA / FELÜLET J m-2


Energia minimum minimális felület


- csepp gömb

- folyadékfilm (bevonat) sík felület


Néhány folyadék felületi feszültsége:

anyag

hömérséklet Co

g mJ/m2

vízvíz

100


glicerinnitro-benzolhexánammónia

- 29


oxigén

- 183


hélium

- 269

0,16

higany


375


SZUSZPENZIÓK
közeg FOLYADÉK

diszperz rész SZILÁRDPIGMENTDISZPERZIÓK


n részecskék

szerkezete


primer (elemi) részecskék nagy diszperzitás

halmazok aggregátumok szétoszlatás

agglomerátumok a kötöanyagban

alakja

izometrikus - poliéder korpuszkulás

anizometrikus - lemez lamellás taktoid

- pálcika fibrillás nematikus

szmektikus

morfológiája


kristályos

- amorf


mérete


- optimális méret mm


ha kisebb csökken a fedöképesség

nagyobbnál szemcsézettség


- lemez alakú szemcsék vastagsága mm
NEDVESEDÉS


Határfelület változása: SG SF


szilárd anyag levegö szilárd anyag - folyadék


Feltétele ESF > EFF EFF gFKontakt nedvesedés


Q= 0o peremszög nö Q= 180o

LIOFIL FELÜLET LIOFÓB FELÜLET


SG SF


gFG                      gS gSF gF cos q

q

kisebb gF jobb nedvesedés gSG gSF
parafin 90o PE

110o 860 grafit

impregnált szövet


150o 27o nikkel

10o üveg

5o kvarc

SZÉTTERÜLÉS


SG felület csökken ( SF és FG csökken)


ha q cos q = 1

gS gF S szétterülési koefficiens


a teljes szétterülés feltétele S = (gS gF >


gS és gF >> gSF a bevonat felületi feszültsége kisebb legyen, mint a festendö felületé gF < gS

ha gfesték > galap szétugrik a festékFELÜLETI FESZÜLTSÉGEK
oldószerek kötöanyagok szilárd felületek festékek

víz                
melamingyanták foszfátozott acél
xilol                akrilát                             vizes

alkid gyanták kezeletlen (zsíros)

lakkbenzin gyanták                   acélfelület          oldószeres


Alapnedvesítés

a felületet nem mindig lehet teljesen zsírtalanítani

a környezetbarát festékanyagok különösen érzékenyek

a zsíros, olajos szennyezödésekre

a hiányos nedvesítés folyamatossági hiányt,

- csökkent védöhatást okoz

- rontja a tapadást

Nedvesítöszerek


felületaktív anyagok csökkentik a felületi feszültséget


Tenzidek

- amfipatikus molekulák

poláris csoport OH

COOH

NH

apoláris szénlánc


apoláris

fázis (levegö)

poláris

fázis (víz)

Szilikonok

amfipatikus + organofób molekulák

o a festék határfelületére vándorolnak

o javítják a nedvesedést megszüntetik a kráteresedést

o javítják a karcállóságot


CH3

(CH3)3 Si - O Si - O -- Si (CH3)3

CH3 X


összefér összeférhetetlen

x 45 - 230 380 - 1500 1800 - 2900

terülés karcállóság habzásgátlás kalapácslakk

TERÜLÉS


a kikeményedett bevonat "felületi simaságának" mértéke


mérése fényes felületen lézeroptikai úton


terülési hibák

- hullámosság (narancsosság) felületi

kráter feszültség

"pettyesedés"

- tüszúrások, felforrás


jó terülés feltételei

newtonihoz közelálló folyási tulajdonságokminél nagyobb felületi feszültség

ne legyenek lokális felületi feszültség változások


a hullámosságot és a kráterességet a festékfilmben kialakuló lokális felületi feszültség különbségek okozzák


kisebb felületi feszültség
terülésjavítók

a bevonat felszínén feldúsulva

minimálisra csökkentik a lokális felületi feszültség

különbségeketterülésjavító adalék

Immerziós nedvesedés


diszperz részecskéken a peremszög nem mérhetö


a szilárd-folyadék határfelület kölcsönhatása az

immerziós hövel jellemezhetö


SG SF


Bemerítési hö: Qimm = ES - ESF (mérhetö!)Bemerítési hö értékek J.cm-2


szilárd test

víz

hexán

titán-dioxidgrafitteflon
DISZPERZ RENDSZEREK STABILITÁSA


termodinamikailag stabil állapotban G min.

Diszperz rendszerben:


DG = DH - T DS DS > 0 (diszpergáláskor S nö)


ez határozza meg a stabilitást!


Kölcsönhatási energiák: Wközeg Wrészecske Wközeg részecske


DW = + Wk + Wr Wk r 0 önként képzödik


DW >> nem képzödik


Eloszlási állandóság


Aggregatív állandóság: a részecskék között ható vonzó és

taszítóerök határozzák meg

ÜTKÖZÉSEK


Az egymást taszító részecskéknek potenciálgáton kell átjutniuk.

Tapasztalat: a szol stabilis, ha emax > 10 kT
Makromolekulás kolloid oldatok


telítési koncentráció helyett hígíthatósági határérték

szolvatáció energetikai kölcsönhatások


- kölcsönhatások részecske - részecske Wr-r részecske - közeg Wr-k

közeg-közeg                    Wk-k


oldószer és polimer polaritása hasonló Wr-r Wr-k Wk-k


> 0 exoterm

DW = + Wk-k + Wr-r - 2 Wr-k DH = 0 atermikus

< 0 endoterm


DG = DH TDS 0 önként képzödik

>> 0 nem képzödik


- oldódást az entrópia változás határozza meg


Lakkipari kötöanyagok makromolekulás kolloidok


a filmképzö anyag alakja

izometrikus kis viszkozitás

jó tapadás

rosszabb mechanikai tulajdonságok

[ST1] 

lineáris nagy viszkozitás

rosszabb tapadás

jó mechanikai tulajdonságok


 [ST1]


: 4136Felhasználási feltételek