online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

FELÜLETI FESZÜLTSÉG

fizikaifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Magneses jelenségek
REOLÓGIA
Lézeres tavolsagmérés
KELL-E FÉLNÜNK A NUKLEÁRIS ENERGIÁTÓL?
FIZIKAI. KOLLOKVIUMI TÉTELEK
Az SI-mértékrendszer
FELÜLETI FESZÜLTSÉG
 
bal also sarok   jobb also sarok

FELÜLETI FESZÜLTSÉG


az intermolekuláris kölcsönhatások megnyilvánulása

aszimmetrikus erötér alakul ki:felület normálisára ható erö

ERŐ / TÁVOLSÁG           N m-1

határfelületi energia (határfelületi munka)

(egységnyi felület létrehozásához szükséges munka)

ENERGIA / FELÜLET J m-2


Energia minimum minimális felület


- csepp gömb

- folyadékfilm (bevonat) sík felület


Néhány folyadék felületi feszültsége:

anyag

hömérséklet Co

g mJ/m2

vízvíz

100


glicerinnitro-benzolhexánammónia

- 29


oxigén

- 183


hélium

- 269

0,16

higany


375


SZUSZPENZIÓK
közeg FOLYADÉK

diszperz rész SZILÁRDPIGMENTDISZPERZIÓK


n részecskék

szerkezete


primer (elemi) részecskék nagy diszperzitás

halmazok aggregátumok szétoszlatás

agglomerátumok a kötöanyagban

alakja

izometrikus - poliéder korpuszkulás

anizometrikus - lemez lamellás taktoid

- pálcika fibrillás nematikus

szmektikus

morfológiája


kristályos

- amorf


mérete


- optimális méret mm


ha kisebb csökken a fedöképesség

nagyobbnál szemcsézettség


- lemez alakú szemcsék vastagsága mm
NEDVESEDÉS


Határfelület változása: SG SF


szilárd anyag levegö szilárd anyag - folyadék


Feltétele ESF > EFF EFF gFKontakt nedvesedés


Q= 0o peremszög nö Q= 180o

LIOFIL FELÜLET LIOFÓB FELÜLET


SG SF


gFG                      gS gSF gF cos q

q

kisebb gF jobb nedvesedés gSG gSF


parafin 90o PE

110o 860 grafit

impregnált szövet


150o 27o nikkel

10o üveg

5o kvarc

SZÉTTERÜLÉS


SG felület csökken ( SF és FG csökken)


ha q cos q = 1

gS gF S szétterülési koefficiens


a teljes szétterülés feltétele S = (gS gF >


gS és gF >> gSF a bevonat felületi feszültsége kisebb legyen, mint a festendö felületé gF < gS

ha gfesték > galap szétugrik a festékFELÜLETI FESZÜLTSÉGEK
oldószerek kötöanyagok szilárd felületek festékek

víz                
melamingyanták foszfátozott acél
xilol                akrilát                             vizes

alkid gyanták kezeletlen (zsíros)

lakkbenzin gyanták                   acélfelület          oldószeres


Alapnedvesítés

a felületet nem mindig lehet teljesen zsírtalanítani

a környezetbarát festékanyagok különösen érzékenyek

a zsíros, olajos szennyezödésekre

a hiányos nedvesítés folyamatossági hiányt,

- csökkent védöhatást okoz

- rontja a tapadást

Nedvesítöszerek


felületaktív anyagok csökkentik a felületi feszültséget


Tenzidek

- amfipatikus molekulák

poláris csoport OH

COOH

NH

apoláris szénlánc


apoláris

fázis (levegö)

poláris

fázis (víz)

Szilikonok

amfipatikus + organofób molekulák

o a festék határfelületére vándorolnak

o javítják a nedvesedést megszüntetik a kráteresedést

o javítják a karcállóságot


CH3

(CH3)3 Si - O Si - O -- Si (CH3)3

CH3 X


összefér összeférhetetlen

x 45 - 230 380 - 1500 1800 - 2900

terülés karcállóság habzásgátlás kalapácslakk

TERÜLÉS


a kikeményedett bevonat "felületi simaságának" mértéke


mérése fényes felületen lézeroptikai úton


terülési hibák

- hullámosság (narancsosság) felületi

kráter feszültség

"pettyesedés"

- tüszúrások, felforrás


jó terülés feltételei

newtonihoz közelálló folyási tulajdonságok

minél nagyobb felületi feszültség

ne legyenek lokális felületi feszültség változások


a hullámosságot és a kráterességet a festékfilmben kialakuló lokális felületi feszültség különbségek okozzák


kisebb felületi feszültség
terülésjavítók

a bevonat felszínén feldúsulva

minimálisra csökkentik a lokális felületi feszültség

különbségeketterülésjavító adalék

Immerziós nedvesedés


diszperz részecskéken a peremszög nem mérhetö


a szilárd-folyadék határfelület kölcsönhatása az

immerziós hövel jellemezhetö


SG SF


Bemerítési hö: Qimm = ES - ESF (mérhetö!)Bemerítési hö értékek J.cm-2


szilárd test

víz

hexán

titán-dioxidgrafitteflon
DISZPERZ RENDSZEREK STABILITÁSA


termodinamikailag stabil állapotban G min.

Diszperz rendszerben:


DG = DH - T DS DS > 0 (diszpergáláskor S nö)


ez határozza meg a stabilitást!


Kölcsönhatási energiák: Wközeg Wrészecske Wközeg részecske


DW = + Wk + Wr Wk r 0 önként képzödik


DW >> nem képzödik


Eloszlási állandóság


Aggregatív állandóság: a részecskék között ható vonzó és

taszítóerök határozzák meg

ÜTKÖZÉSEK


Az egymást taszító részecskéknek potenciálgáton kell átjutniuk.

Tapasztalat: a szol stabilis, ha emax > 10 kT
Makromolekulás kolloid oldatok


telítési koncentráció helyett hígíthatósági határérték

szolvatáció energetikai kölcsönhatások


- kölcsönhatások részecske - részecske Wr-r részecske - közeg Wr-k

közeg-közeg                    Wk-k


oldószer és polimer polaritása hasonló Wr-r Wr-k Wk-k


> 0 exoterm

DW = + Wk-k + Wr-r - 2 Wr-k DH = 0 atermikus

< 0 endoterm


DG = DH TDS 0 önként képzödik

>> 0 nem képzödik


- oldódást az entrópia változás határozza meg


Lakkipari kötöanyagok makromolekulás kolloidok


a filmképzö anyag alakja

izometrikus kis viszkozitás

jó tapadás

rosszabb mechanikai tulajdonságok

[ST1] 

lineáris nagy viszkozitás

rosszabb tapadás

jó mechanikai tulajdonságok


 [ST1]


: 4230


Felhasználási feltételek