online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

fizikai

fizika feladatok, fizikai érdekességek, fizikai kísérletek, atomfizika, fizika képletekfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
fizikai
 
bal also sarok jobb also sarok

A TUDOMÁNY MINT HAGYOMÁNY


A TUDOMÁNY MINT HAGYOMÁNY A tudomány mint ismeretek gyarapodó hagyománya is felfog­ható, azaz egy-egy területen összegyűjtött tudás összessége - tekin­tet nélkül az összegyűjtött ismeretanyag igazságtartalmára. A "tudomány" kifejezést


ANYAGÁTALAKULÁS AZ ÉLŐVILÁGBAN


ANYAGÁTALAKULÁS AZ ÉLŐVILÁGBAN A sor ezzel még nem ért véget. Egy újabb bizarr meglepetést még tartogat számunkra az élővilág. Erre egy francia kutató, C. Louis Kervran hívta föl a figyelmet. Ő vette észre, hogy élőlények - növények és álla


A Laplace-transzformació módszere


A Laplace-transzformáció módszere 1. A Laplace-transzformáció             Legyen adott egy valós változó, melyet jelöljünk -vel és egy  tetszésszerinti függvény. Matematikai szempontból  tulajdonképpen bármilyen változó lehet, esetünkben


KIHÍVÁSOK


KIHÍVÁSOK A természettudományban sajnos fokozottan igaz hogy a törté­nelmet mindig a győztesek írják, ezért bármit ki lehet törölni, bár­mit el lehet hallgatni, nagyon kevés ember lát be a színfalak mögé: Talán az egyetlen könyv, ami


AZ EDISON CÉG ALKALMAZOTTJA


AZ EDISON CÉG ALKALMAZOTTJA Amikor Tesla az Egyesült Államokba ért, Thomas Alva Edison már híres feltaláló volt harminckét évesen. Nem sokat tudott a fizi­káról, és matematikai képességei csak a pénz számolására voltak elegendők. De mindig


ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (VIZSGATÉTELEK)


Ellenőrző kérdések (vizsgatételek) Zárójelben a tétel megválaszolásáért járó max. pontszám. Két tétel választható, az elégségeshez legalább 6 pontot el kell érni. Fenntartom annak jogát, hogy a nem választott tételekbe is belekérdezzek, és eze


FORGÓ TÖLTÉSEK HATÁSA AZ ÉLŐVILÁGBAN


FORGÓ TÖLTÉSEK HATÁSA AZ ÉLŐVILÁGBAN Markáns eltérés található az élővilág és az emberi technológia szerkezeti anyagainál, ha a struktúrát vizsgáljuk. Az élővilág szinte mindenütt helikális, spirálszerű módon szerveződik, s en­nek teljes


SPENCE ÉS TESLA


SPENCE ÉS TESLA Nem véletlenül található ebben a fejezetben két feltalálóról szóló rész, hiszen van köztük néhány párhuzam. Először és rövidebben az angol Geoffrey Spence munkásságát ismertetem, mert nagyon erős a gyanúm, hogy Spence fedezte f


Differencial-egyenletek módszere


Differenciál-egyenletek módszere             Ebben a részben kizárólag példákra szorítkozva mutatunk be egyszerű áramkörökben lejátszódó tranziens folyamatokat és leírásukat az időtérben felírt differenciálegyenletek segítségével. 1. RL


A FEJLŐDÉS ÁRA - AZ INNOVÁCIÓ AKADÁLYAI


A FEJLŐDÉS ÁRA - AZ INNOVÁCIÓ AKADÁLYAI Látjuk, hogy jelentős különbség van a két változat között. Nagy a tét. A technika fejlődése hasznos lehet, és az egész emberiség ja­vát szolgálja hosszú távon, ám rövid távon az átmenet jelentős megp


Ohm-törvénye homogén vezetőre


Ohm-törvénye homogén vezetőre 1.  Integrális alak Homogén vezetőnek tekinthetünk egy egyszerű ellenállást. Tapasztalatból ismert, hogy egy ellenálláson átfolyó áram és a két kapcsa között megjelenő potenciálkülönbség (feszültség) hányados


SOPHUS LIE ÉLETE


SOPHUS LIE ÉLETE A mi történetünk szempontjából a legfontosabb személy két­ségtelenül a norvég Lie, aki 1842-ben egy lelkész fiaként szüle­tett. A nagytermetű, vikingekre emlékeztető Lie először teológiát tanult, majd 1868-ban kezdett érde


MIT TUDUNK MORAY TITKÁRÓL?


MIT TUDUNK MORAY TITKÁRÓL? Sajnos nem sok maradt meg az utókor számára Moray találmá­nyaiból. Azt tudjuk, hogy egyre jobb és fejlettebb eszközöket ké­szített és természetesen azt is, hogy ezek végül is nem terjedtek el. Az első írásos emlék


FÚZIÓ ALACSONY ENERGIASZINTEN


FÚZIÓ ALACSONY ENERGIASZINTEN Előfordult már többször is a technika történetében, hogy egy fe­ladatot valamilyen trükk segítségével lehetett igazán frappánsan, gazdaságosan megoldani. Az emberek évszázadokig figyelték a madarakat, és az els


Feszültségosztó. Áramosztó


Feszültségosztó. Áramosztó             A feszültség- és áramosztó kapcsolások igen elterjedtek az elektromos áramkörökben. Sokszor tulajdonképpen nem is konkretizálódik az áramkör összeállítójában, illetve használójában az a tény, hogy fes


FIZIKA ÉS SZIMMETRIA


FIZIKA ÉS SZIMMETRIA Ezután a kis történelmi kitérő után térjünk vissza újra a fizika és a szimmetriák kapcsolatára. Azt az előzőekben láttuk, hogy az anyag tulajdonságait nagy mértékben befolyásolja alkotó elemei­nek szimmetriája, min


A LEGFONTOSABB FOGALMAK


A LEGFONTOSABB FOGALMAK ENERGIA. Általában úgy határozzák meg ezt a fogalmat, hogy egy rendszer munkavégzőképessége egy másik rendszeren, azaz annak a képességnek a mértéke, hogy milyen mértékű átalakítást, változást tu­dunk létrehozni egy


TESLA ÉLETE


TESLA ÉLETE Természetes kérdés, hogy ha léteznek ezek a találmányok, akkor hol vannak, miért nem lehet ezeket megvásárolni, miért nem hasz­náljuk őket? Ha mindez igaz, amit eddig és ezután leírunk, akkor mivel lehet ezeket bizonyítani? E k


A NOETHER-ELV


A NOETHER-ELV Lie munkája népszerű és elismert lett a matematikusok körében, például a differenciálegyenletek megoldási lehetőségeit jellemez­hették, írhatták le Lie-csoportokkal. A századforduló táján ismert és elterjedt módszer azonban az


Képlékenyalakítas alapfogalmai


Képlékenyalakítás alapfogalmai  Képlékenyalakítás alapfogalmai 1 Alakváltozás állapot Maradó (képlékeny) alakváltozás jellemzésére a valódi, vagy logaritmikus nyúlást hasznáoldal:

1 ... 1 2 3 4 5 6 7

Felhasználási feltételek