online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A TUDOMÁNY MINT HAGYOMÁNY

fizikaiFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Magneses jelenségek
Lézeres tavolsagmérés
A TERMÉSZETTUDOMÁNY ORFFYREUS KORÁBAN
ORFFYREUS KORA
TANULUNK-E A HIBÁKBÓL?
MIT TUDUNK MORAY TITKÁRÓL?
SPENCE ÉS TESLA
AZ EDISON CÉG ALKALMAZOTTJA
A Laplace-transzformació módszere
 
 

A TUDOMÁNY MINT HAGYOMÁNY


A tudomány mint ismeretek gyarapodó hagyománya is felfog­ható, azaz egy-egy területen összegyűjtött tudás összessége tekin­tet nélkül az összegyűjtött ismeretanyag igazságtartalmára.


A „tudomány” kifejezést leggyakrabban ebben az értelemben használjuk. A tudomány mint a több generáción keresztül összegyüj­tött tudásanyag bármely kutatási területen a továbblépés, a haladás légfontosabb feltétele, kiindulópontja. Ezért fontos, hogy milyen in­formáció és milyen feltételek között kerülhet be ebbe a közös „in­formációs raktárba”, s milyen megfigyelések nem kerülhetnek be. Miért nem kerülhetett be például Orffyreus, Moray, Tesla, Schau­berger, Coler, Hubbard stb. felfedezése? Kik és milyen szempontok szerint válogatnak? Mindezek életbevágó kérdések. A „kapuőrzők” a legfontosabb, egész jövőnket érintő kérdésekben döntenek.


Az információs raktár kapuit főleg folyóiratok, könyvkiadók szerkesztői felügyelik, az ő véleményük, toleranciájuk vagy vas­kalaposságuk hosszú távon jóval fontosabb lehet, mint egy politi­kus vagy hadvezér döntése.


Végső soron ezekbe a kérdésekbe a tudomány intézményei is beleszólnak, de ez a személyes felelősséget nem szünteti meg. Tör­ténelmi tapasztalat, hogy a ritka természeti jelenségeknek nincs sok esélyük bekerülni az „elfogadott” jelenségek közé, s a meg nem ér­tett, az elfogadott elméleteket megkérdőjelező megfigyelések is igen nehezen publikálhatóak. Ezek miatt a tudományos kutatás lá­tótere gyakran tragikusan beszűkül, ezzel nagy veszteségeket okoz­va az emberiségnek.


Ez a leírás mind a társadalomtudományra, mind a természettudo­mányra igaz. A tudományt a termelés fenntartásának és fejlesztésé­nek egyik fontos tényezőjeként is szokták emlegetni, ez elsősorban műszaki jellegű tapasztalatok, ismeretek, kísérletek eredményeinek összege.


Néha a tudományt a világmindenséghez és az emberhez fűződő hitek és állásfoglalások formálóiként is ismerjük, bár a hittudo­mány kifejezés belső ellentmondást tartalmaz, mert a hittel nem le­het kísérletezni, az belülről jön.

S most nézzük a kudarc legfőbb okát, a tudomány intézményét.


Találat: 802