online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Képlet gyűjtemény

fizikaiFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
FELÜLETI FESZÜLTSÉG
AZ ÉLŐVILAG ÉS A MÉRNÖKÖK LEHETŐSÉGEI
A LÁTÁST IS TANULNI KELL
A SZIMMETRIA TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGE
FIZIKA ÉS SZIMMETRIA
FORGÓ TÖLTÉSEK HATÁSA AZ ÉLŐVILÁGBAN
KIHÍVÁSOK
A teljes aramkörre vonatkozó Ohm-törvény
 
 

Képlet gyűjtemény


Átváltások
Állandók, fontosabb adatok

Atomi tömegegység:

Atommag sűrűsége:

Avogadro-szám:

Boltzmann-állandó:

Coulomb-törvény arányossági tényezője:

Vákuum dielektromos állandója:

Elektron fajlagos töltése:

Elektron töltése:

Elektron tömege:

Elemi töltés:

Fényév:

Fénysebesség vákuumban (és levegőben):

A Föld közepes átmérője:

A Föld közepes távolsága a Naptól:

A Föld tömege:

Gravitációs állandó:

A Nap átmérője:

A Nap tömege:

Nehézségi gyorsulás Magyarországon:

Neutron tömege:

Vákuum permeabilitása:

Planck-állandó:

Proton töltése:

Proton tömege:

Univerzális gázállandó:


Newton II. törvénye, lendület

ð     Lendület:

ð     A dinamika alapegyenlete:

ð     Lendületmegmaradás (zárt rendszerben):

ð     Erőlökés:


Erőfajták

ð     Gravitációs erő: , ahol g a gravitációs állandó, r pedig az m1 és m2 tömegű testek közti távolság.

ð     Nehézségi erő:

ð     Lejtő által kifejtett gyorsító erő: , ahol a a lejtő vízszintessel bezárt szöge.

ð     Rugóerő: , ahol a rugóállandó vagy direkciós erő, x pedig a megnyúlás.

ð     Súly(erő): , ahol a a test alátámasztásának vagy felfüggesztésének lefelé irányuló gyorsulása.

ð     Súrlódási erő: , ahol a két érintkező felületet összenyomó erő nagysága, m pedig a súrlódási együttható.

ð     Tapadási súrlódási erő maximális értéke: , ahol m a tapadási súrlódási együttható.


Minden mozgásra

ð     Átlagsebesség:

ð     A megtett út egyenlő a sebesség-idő grafikon alatti területtel.


Egyenletes mozgás

ð     Sebesség:


Egyenletesen változó mozgás

ð     Átlagsebesség:

ð     Gyorsulás:

ð     Pillanatnyi sebesség: 

ð     Út:


Hajítások

ð     Ha feldobjuk a testet, akkor

felfelé irányuló sebessége: ,

elmozdulása: ,

az emelkedés ideje: ,

az emelkedés magassága: .

ð     Ha ledobjuk a testet, akkor

lefelé irányuló sebessége: ,

elmozdulása: .

ð     Vízszintes hajításkor a test

vízszintes irányú sebessége: ,

vízszintes irányú elmozdulása: ,

függőleges irányú sebessége: ,

függőleges irányú elmozdulása: ,

sebessége: ,

sebességének vízszintessel bezárt szögére: ,

elmozdulása: .

ð     Gyorsulás:ð     Maximális sebesség (az egyensúlyi helyzetnél):

ð     Maximális gyorsulás (a szélső helyzeteknél):

ð     Rezgőmozgást végző test mechanikai energiája:

ð     Fázis:

Két időpillanatban a fázisok egyenlők, ha .

Két időpillanatban a fázisok ellentétesek, ha .


Egyenletes körmozgás

ð     Szögelfordulás: , ahol i a befutott ívhossz, r pedig a körpálya sugara.

ð     Szögsebesség:

ð     Kerületi sebesség:

ð     Periódusidő:

ð     Fordulatszám:

ð     Centripetális erő:

ð     Centripetális gyorsulás:


Harmonikus rezgőmozgás

ð     Körfrekvencia:

ð     Rezgésidő:

ð     Frekvencia:

ð     Kitérés: , ahol A az amplitúdó.

ð     Sebesség:

Munka

ð     , ha az erő és az elmozdulás iránya megegyezik,

ð     , ha az erő és az elmozdulás által bezárt szög a

ð     A munka egyenlő az erő-út grafikon alatti területtel.

ð     Emelési munka: , ahol h a választott 0-szint feletti magasság.

ð     Gyorsítási munka:

ð     Rugó nyújtásakor végzett munka: , ahol D a rugóállandó, x pedig a megnyúlás.

ð     Súrlódási munka: , ahol a súrlódó felületeket összenyomó erő nagysága, m pedig a felületek közti súrlódási együttható.

ð     Nyomás: , ha F erőt fejtünk ki az A felületre.

ð     Sűrűség: , ahol V a test térfogata.

ð     Boyle-Mariotte-törvény: ha , akkor , ahol a gáz hőmérséklete.

ð     Gay-Lussac I. törvénye: ha , akkor .

ð     Gay-Lussac II. törvénye: ha , akkor .

ð     Egyesített gáztörvény:

ð     Az ideális gáz állapotegyenlete: , ahol R az univerzális gázállandó, k pedig a Boltzmann-állandó.


Munka, belső energia, a hőtan I. főtétele

ð     Ha , akkor a DV térfogatváltozáson áteső gázon végzett munka: , a gáz által végzett munka pedig .

ð     A munka abszolút értéke egyenlő a nyomás-térfogat grafikon alatti területtel.

ð     Szabadsági fok: egyatomos gázra, kétatomosra, többatomosra

ð     Belső energia:

ð     I. főtétel: , ahol a folyamat során közölt hő,

zárt rendszerben: ,

izobar () folyamatra: ,

izochor () folyamatra: ,

izoterm () folyamatra: ,

adiabatikus () folyamatra: .

ð     Hőerőgép munkája:

Hőerőgép hatásfoka:

Találat: 7208