online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK

fizikai

Fájl küldése e-mailegyéb tételek

 
Elektromagneses indukció
EGY OPTIMISTA MEGOLDÁS
LEVÉL NEWTONNAK
Az elektrosztatikai és magnetosztatikai - ismeretek attekintése
Differencial-egyenletek módszere
SPENCE ÉS TESLA
FORGÓ TÖLTÉSEK HATÁSA AZ ÉLŐVILÁGBAN
AZ UTOLSÓ REMÉNYSUGÁR
AZ ELSŐ VIZSGÁLAT
 
 

Logikai áramkörök

Logikai áramkörök


Két megengedett állapot van (fogalmilag: egy állítás igaz vagy nem igaz; áramkörileg két különböző elektromos állapot pl. két különböző feszültségszint, vagy kapcsoló-állás stb.)

Egyik szokásos megvalósítási forma: TTL áram­körök, szintek (elvileg Low: 0 és High:5 V, gyakorlatilag 0V<Low: <1.3V; 3.5V< Hi< 434j91e 5V; pozitív, negatív logika)

Fontosak, mert: vezérlések végrehajtása, számítás­technika, információtovábbítás.


Matematikai alapok: Boole algebra


1. Változók: két megengedett állapotuk van (igaz, nem igaz).

2. Konstansok:  Mindig igaz állítás=1; Sosem igaz állítás=0.

3. Műveletek, igazságtáblaMűvelet
A művelet eredménye igaz, ha

A or B

diszjunkció

ha legalább az egyik állítás igaz

A and B

konjunkció

ha mindkét állítás igaz (és)

not A

negáció

az A állítás hamis

A nor B


ha egyik állítás sem igaz (sem-sem)

A nand B


legalább az egyik állítás hamis

A xor  B


csak az egyik állítás igaz (vagy-vagy)Műveleti szabályok:

A*A=A; A+A=A; A*1=A;

A+1=1; A*0=0; A+0=A

Kommutativitás:

A+B=B+A; A*B=B*A

Asszociativitás:

A+(B+C)=(A+B)+C; A*(B*C)=(A*B)*C

Disztributivitás:

A+(B*C) =(A+B)*(A+C); A*(B+C)=A*B+A*C

Morgan szabályok:


Alkalmazások

a nekünk megfelelő logikai kapcsolatok választhatók ki pl. a  egyenlet alapján a bal oldali kapcsolathoz and, or, és not műveletek kellenek, a jobboldalihoz csak or és not.

bonyolult kapcsolatokat leíró egyenletek  leegyszerűsíthetők, pl.


Megvalósítás kapuáramkörökkel -Egyszerű OR áramkör:


Uki akkor HI, ha A, B C bármelyike HI.

(A+B+C)

A or B or C

Egyszerű AND áramkör:


Uki akkor HI, ha A, B C mindegyike HI.


A*B*C

A AND B AND C

Inverter (NOT)

Tipikus alkalmazás: U+=+5V;

Ube=5V akkor Uki=0V

Ube=0V akkor Uki=5V

azaz LO HI és HI LO.

Egyszerű OR (NOR) kapcsolat nyitott kollektoros inverterekkel
Időzítésekre alkalmas áramkörök: multivibrátorok, billenőkörök


Bistabil áramkör


Funkciója: logikai állapot tárolása. U1 és U2 vezérlő vagy kimenő feszültségek.

Monostabil multivibrátor

Elegendően pozitív Ube hatására a kimeneten t 0.7RC hosszúságú pozitív feszültség­impulzus jelenik meg. Funkció: egyedi impulzusok kiadása, jelformálás, jelregenerálás

Astabil multivibrátor

Az U1 és U2 (kimenő) feszültségek periodikus impul­zus­sorozatok. Funkció: digitális oszcillátor. t =0,69*RACA; t =0,69*RBCB; T=t tFel-le számláló (reverzibilis számlánc):

Alapegység: olyan billenőkör, amely valamelyik élre billen át - így a bemenetre adott négyszög­sorozat frekvenciáját felezi.

A kimeneten a bemenet frekvenciája leosztva jelenik megTalálat: 1830