online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

EGY OPTIMISTA MEGOLDÁS

fizikai

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Magneses jelenségek
Fizika II, Hõtan: vizsgatételek
Villamos tér
FIZIKAI. KOLLOKVIUMI TÉTELEK
Fizika II, Hőtan: vizsgatételek
ORFFYREUS KORA
TESLA, A FELTALÁLÓ
A TUDOMÁNY MINT MÓDSZER
 
bal also sarok   jobb also sarok

EGY OPTIMISTA MEGOLDÁS


Ahhoz, hogy a tudomány mint módszer és mint intézmény is működőképes legyen, néhány fontos változtatásra lenne szükség. A kutatók közösségét olyan testületnek kellene vezetni, mely alulról vál 242d38c asztható, s az aktív kutatónak szavazati joga van. De mindenki csak a saját területén belül, azaz a mérnökök, a fizikusok, a történészek mindannyian a saját irányítójukat választhassák meg. Ez a testület csak egy előre látható rövid időre (3-5 évre) legyen megválasztva, semmiképpen sem egy egész életre. Így a most jel­lemző gerontokrácia nem alakulna ki. Bármely téma megindítása vagy megszüntetése kísérleti bizonyítékok és nem tekintélyelv és dogmák alapján történhet.


Egy külön csoport foglalkozhatna a "kívülről" jövő ötletek, ja­vaslatok megvizsgálásával, hogy semmilyen jó gondolat se vesszen el csak azért, mert nem "hivatásos agyában fogant meg a gondo­lat. De ez így csak az alapkutatásokat segítené.
Az innováció esetén további lépéseket kellene tenni. A Szaba­dalmi Hivataltól el kellene venni a természeti törvények megálla pításának, felülbírálásának a jogát.


Tragikus árat fizettünk azért, mert hivatalnokok döntötték el, hogy a természetben mi lehetséges és mi nem. A hivatalnak kizárólag egyetlen feladata lehet: megál­lapítani, hogy az adott gépet, eljárást feltalálta-e már valaki, újdon­ság-e a benyújtott találmány. A hivatalnak legyen joga bemutatót kérni, de ha a bemutató sikeres, akkor kötelessége legyen az ipar­jogvédelmi iratot, a szabadalmat kiadni.


Ez a pár fenti lépés elegendő lenne ahhoz, hogy a természettu­dományban, az iparban eddig példátlan mértékű, ugrásszerű, forra­dalmi fejlődés induljon el, s véget érjen az évszázadok óta véletlen­szerű, lassú és korlátozott fejlődés.Találat: 1167