online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

EGY OPTIMISTA MEGOLDÁS

fizikaifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Magneses jelenségek
Fizika II, Hõtan: vizsgatételek
Villamos tér
FIZIKAI. KOLLOKVIUMI TÉTELEK
Fizika II, Hőtan: vizsgatételek
ORFFYREUS KORA
TESLA, A FELTALÁLÓ
A TUDOMÁNY MINT MÓDSZER
 
bal also sarok   jobb also sarok

EGY OPTIMISTA MEGOLDÁS


Ahhoz, hogy a tudomány mint módszer és mint intézmény is működőképes legyen, néhány fontos változtatásra lenne szükség. A kutatók közösségét olyan testületnek kellene vezetni, mely alulról vál 242d38c asztható, s az aktív kutatónak szavazati joga van. De mindenki csak a saját területén belül, azaz a mérnökök, a fizikusok, a történészek mindannyian a saját irányítójukat választhassák meg. Ez a testület csak egy előre látható rövid időre (3-5 évre) legyen megválasztva, semmiképpen sem egy egész életre. Így a most jel­lemző gerontokrácia nem alakulna ki. Bármely téma megindítása vagy megszüntetése kísérleti bizonyítékok és nem tekintélyelv és dogmák alapján történhet.


Egy külön csoport foglalkozhatna a "kívülről" jövő ötletek, ja­vaslatok megvizsgálásával, hogy semmilyen jó gondolat se vesszen el csak azért, mert nem "hivatásos agyában fogant meg a gondo­lat. De ez így csak az alapkutatásokat segítené.


Az innováció esetén további lépéseket kellene tenni. A Szaba­dalmi Hivataltól el kellene venni a természeti törvények megálla pításának, felülbírálásának a jogát.


Tragikus árat fizettünk azért, mert hivatalnokok döntötték el, hogy a természetben mi lehetséges és mi nem. A hivatalnak kizárólag egyetlen feladata lehet: megál­lapítani, hogy az adott gépet, eljárást feltalálta-e már valaki, újdon­ság-e a benyújtott találmány. A hivatalnak legyen joga bemutatót kérni, de ha a bemutató sikeres, akkor kötelessége legyen az ipar­jogvédelmi iratot, a szabadalmat kiadni.


Ez a pár fenti lépés elegendő lenne ahhoz, hogy a természettu­dományban, az iparban eddig példátlan mértékű, ugrásszerű, forra­dalmi fejlődés induljon el, s véget érjen az évszázadok óta véletlen­szerű, lassú és korlátozott fejlődés.Találat: 1291


Felhasználási feltételek