online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Prezentaciós eszközök

számítógépesfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Tablazatok szerkesztési műveletei
Prezentaciós eszközök
 
bal also sarok   jobb also sarok

Prezentációs eszközök


A fejezet tartalma

Az információ közvetítésének lehetőségei és eszközei. A két alapvető információs csatorna: auditív és vizuális. A hallás és a látás egymáshoz való viszonya és kapcsolata. Az eszközök kiválasztásának szempontjai és az alkalmazásuk feltételei. Tanácsok használatukhoz.


A prezentációs segédeszközök lehetnek audio, vizuális, illetve többfunkciós (audiovizuális) eszközök. Ezek az eszközök az emberi információbefogadás szerinti két alapvető információs csatornán keresztül - hallás, látás - segítik az előadó munkáját.

A prezentációban a közlés során többféle módon tudunk információt "kibocsátani", így a hallgatóság érzékszerveire különböző mértékben tudunk hatni.

A vizuális, az auditív és más hatások - illat, íz, tapintás - nagy 131b19b motivációs erővel bírnak, mozgósítanak, és érzelmeket váltanak ki. Ezzel nagymértékben befolyásolják a véleményeket, a döntés meghozatalát. Nyilvánvalóan az a legfontosabb, hogy mindig a lehető legmélyebb hatást érjük el. Néhány példa a befolyásolási folyamatra:

látás: a dinamikus formájú autó a száguldás érzetét kelti (cápaorr design),

hallás: a jó házimozi hangtere képes a koncertélmény visszaadására,

szaglás: a metróban megszoruló, látványpékségből áradó illat,

ízlelés: kóstoló a sajtrészlegen,

tapintás: szőrös kis plüssállatkák az üzlet bejáratánál.


Ellenőrző kérdés: 20., 24., 25. kérdés


Érzékszerveink eltérő mértékben vesznek részt a környezetünkből érkező információk felfogásában és megértésében. Az ismeretek 83%-át látás, 11 %-át hallás, 3,5%-át szaglás, 1,5%-át tapintás és l5%-át ízlelés útján szerezzük.


Kép: 332.jpg


Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy az ismeretek milyen tevékenység során rögzítődnek a tudatunkban, az eredmények azt mutatják, hogy 30%-ban látás, 20%-ban hallás, 10%-ban olvasás és 40%-ban egyéb foglalatosság útján kerülnek be a rögzített információk közé. Ebből következik, hogy ha egy jelenséget vagy tárgyat egyidejűleg látunk és a hozzá kapcsolódó hangeffektusokat is halljuk, valamint szövegkísérettel be is mutatják nekünk, akkor 80%-os lehet a tudatunkba rögződése.


Ellenőrző kérdés: 21., 73. kérdés


Kimutatták, hogy az auditív információfeldolgozás hatásfoka kb. 0,1%, míg a vizuális feldolgozásé megközelíti a 100%-ot. Az auditív csatorna előnyének tekinthető, hogy a hang a tér bármely irányából jöhet, képesek vagyunk helyét felismerni, és a küldött információt felfogni. Ezáltal szinte az egész lokális térrész feldolgozhatóvá válik számunkra. Ezzel szemben a szem csak egy "szűk" teret fed le, a látóterünk kb. 100°-os szögű térrész. A tárgy mozgása nélkül csupán az ezen belül lévő információkat vagyunk képesek érzékelni.

A vizsgálatok kimutatták a két csatorna együttes használatánál, hogy ha a két csatornán egymástól független információk érkeznek a hallgatósághoz (más-más, egymással nem összefüggő témakörben), akkor a vizuális csatorna hatása erősebb az auditívnál, vagyis könnyebben rögzül. Amennyiben a két csatornán redundáns (ismétlődő vagy már korábban ismert) információkat közlünk, abban az esetben a megértés és a rögzítés a legjobb hatékonyságot érheti el. Nagymértékben ronthatja a megértést és az emlékezést az audiovizuális csatornák hibás együttes használata.


Kép: 333.jpg


Ellenőrző kérdés: 22., 26., 27. kérdés

Feladatok: 20., 21. feladat


A megértés és felfogás szempontjából a leghatékonyabb az egyszerű, színes, vonalas ábrák használata. Sőt, a színes képek nem elsősorban a lényeges részek, hanem a periférikus részletek rögzítését segítik.


Flash: vonalas ábra.swf


Egy prezentáció döntő pontja tehát a vizualizáció, az elhangzó információk szemléletes bemutatása. Ezáltal nem csak az elmondottak vagy a leírtak lesznek könnyen érthetőek, hanem az üzeneteket is lényegesen könnyebben lehet feltárni, befogadni. A hagyományos oktatásban, az iskolai órák során éppen a vizuális csatornán közölt információk szerepe másodlagos, szerepe a szöveges információk kiegészítésére korlátozódik.


Ellenőrző kérdés: 23. kérdés

Feladatok: 22. feladat


A prezentációk nagy része nem alkalmaz hangalámondást, narrációt, de a kíváncsiság fenntartása érdekében zenei aláfestést, vagy hangeffektusokat alkalmazhatnak. Ilyen esetekben az auditív eszközök másodlagos szereppel rendelkeznek, elsődlegesek a vizuális csatornán érkező információk.

Az auditív eszközöknek öt csoportját különböztetjük meg:

az előadó közvetlen szövegkísérete,

zenei aláfestés,

autentikus, hitelességet igazoló hanganyag lejátszása,

képi információt kísérő hang, effektus,

elektronikus szövegkíséret - hangalámondás, narráció.


Hangminták: 001-004.mp3Vizuális eszközök


A hagyományos tábla

A leggyakrabban használt eszköz a tábla. Előnye, hogy az előadás alatt együtt halad a szöveges és az írott információ. A táblák használata lassú és sok manuális munkát igényel. Fennáll a tévesztés lehetősége is. Fenntartási költségek minimálisak, használatához mindössze kréta és törlőszivacs szükséges. Azonban éppen a krétapor kellemetlen hatása az, ami mind az előadóra, mind a teremre nézve kedvezőtlen.

Használata

A táblára megfelelő méretű betűkkel, olvashatóan írjunk!

Írás előtt legyen mindig tiszta a tábla!

A felírt szövegek, ábrák logikusan kövessék egymást!

Ne írjunk újra a táblára, ha még van rajta szöveg!

Hagyományos tábla krétarajzzal

Kép: 335.jpg

Ellenőrző kérdés: 74. kérdésWhite-board - demostrációs tábla

Kép: 336.jpg

Demonstrációs tábla - white board

Fehér, zománcozott felületére speciális - száraz - filctollakra van szükségünk, amit könnyen letörölhetünk. Előnye, hogy sokkal tisztább környezetet biztosít, mint a hagyományos tábla a krétapor miatt. A fém háttámlára mágnesek segítségével képek rakhatók fel és a fel helyezett ábrák egyszerűen és gyorsan átrendezhetők. Hátránya, hogy speciális filctoll egy sokkal drágább, mint a vele azonos írásmennyiségű kréta.


Flipchart tábla

A hagyományos táblával ellentétben e táblára papírlapok is felhelyezhetők, és így a már korábban elkészített - megfelelő színvonalú - ábrák könnyedén bemutathatók. Flipchart-ot akkor használunk általában, amikor a közönség kis csoportban közvetlenül szeretne a prezentációban részt venni. Az oktatásban ezért nagyon szívesen használt segédeszköz.

Előnyei:

az előre elkészített háttéranyagok folyamatosan használhatók,

interaktív munkára ad lehetőséget,

kezelése egyszerű,

bármikor kiegészítéseket lehet tenni,

problémamentes spontán ábrázolást tesz lehetővé,

az információátadás struktúrája jól felépíthető.

Hátrányai:

hiányzik a közönséggel a szemkontaktus,

csak kis csoportban használható,

az archiválás csak nehezen oldható meg,

kézírásfüggő, esetleges nehéz olvashatóság.

Használata

Minden esetben előre gyakorolja a rajta való írást és lehetőleg nyomtatott betűket használjon!

Győződjön meg arról, hogy a terem végéből is olvasható-e az írása!

Rövid szavakkal vagy tőmondatokkal dolgozzon, és ne hiányozzanak a főcímek!

Ha valamilyen számítást kell levezetni, a jobb felső sarokba önmagának írja le előre (a rögtönzött számolás a hallgatóság előtt néha nehézségeket okozhat)!

A megírt lapokat mindenki számára jól látható helyen rögzítse!

Ne a táblához beszéljen, álljon mellette és forduljon a hallgatóság felé!

Írásnál lehetőleg keveset takarjon el!

Aki nem tud jól rajzolni, az rajzolja meg előre vékony ceruzával az ábrákat a papírra. A közönség a vázlatot nem látja és így kitűnően fog rajzolni!

Széles filctollal rajzoljon, és gondoskodjon tartalék tollról!

A táblát mindenki számára jól látható szögben helyezze el, ne a fényforrásnak, pl. az ablaknak háttal!

Győződjön meg a lábak stabilitásáról, a papírtartó tüskék megfelelő beállításáról!

Az első két oldalt hagyja üresen, így az előkészített oldal nem látszik át. Tűzőgéppel összetűzheti a megírt papírt egy üres oldallal!

Az elkészült oldalakat jelölje egy szélre ragasztott jellel!

Emelje ki a lényeget, és azt magyarázza el!

Használjon szimbólumokat és piktogramokat!

Használjon színeket a szöveg kiemelésére!

Ha már nincs több előkészített anyag, fordítson üres oldalra!


Flipchart tábla

Kép: 337.jpg

Ellenőrző kérdés: 34. kérdés

Elektronikus tábla - interaktív tábla

A fehér táblák, író- vagy fali táblák elektronikus kivitelei. Léteznek olyan típusok, amelyeknek digitális adattárolójuk is van. Speciális, a fehér táblákhoz használatos íróeszközzel lehet rá íni, és a tábla által érzékelt rajzokat kinyomtatni (táblanyomtató).

A digitális adattárolóval rendelkező fehér tábláknak az az előnyük, hogy az ábrázolásokat a számítógép elmenti és tárolja.

Előnyei:

a résztvevőkkel lehetséges az interaktív munka, könnyű kezelni,

az ábrák kiegészítésére és változtatására bármikor van lehetőség,

a fejtegetések egyszerűen ábrázolhatók,

problémamentes az archiválás: minden oldalt tárol a számítógép és bármikor előhívható vagy kinyomtatható (az interaktív fehér táblánál).

Hátrányai:

nincs szemkontaktus a közönséggel,

csak kis csoportoknál ajánlott,

kézírásfüggő, esetleges nehéz olvashatóság.


Interaktív tábla projektorral

Kép: 338.jpg

Ellenőrző kérdés: 75. kérdés

Tűtábla - Pinwand

Ez az eszköz és a hozzá kapcsolódó módszer német nyelvterületről származik. Az angol (pin) kitűzni és a német (wand) fal szavakból áll az elnevezés. Ez a dinamikus, megértést segítő, kiemelő eszköz főleg a csoportmunka, az oktatás és előadás folyamatának ábrázolására alkalmazható.

A táblát úgy helyezzük el, hogy mindenki által jól látható helyzetben legyen, és használata ne korlátozza mozgásunkat. Írjuk meg előre a kártyákat, lapokat, és tűzzük ki. Az előkészített elemeket - különböző színű és formájú ábrákat, ikonokat és szimbólumokat - forgatókönyvszerűen alkalmazzuk, így dinamikusan, folyamatában szemléltethetjük előadásunkat.


Parafával borított tűtábla

Kép: 339.jpg

Ellenőrző kérdés: 35. kérdés


A 35 mm-es diavetítő

Igen kedvelt segédeszköz volt a 1960-as 1970-es években, ám manapság csak nagyon ritkán használják. Népszerűségének az volt az oka, hogy megfelelően szép és jó minőségű képeket vetíthettünk vele, valamint áttűnési és egyszerű animálási effektusokat is be lehetett építeni a diaváltások közé. Mára elektronikus kivetítő rendszerek váltották fel.

Hátrányai:

csak megfelelően elsötétített teremben használható, ami tompíthatja a hallgatók figyelmét,

az előadó nem használhatja a jegyzeteit, hacsak nincs saját olvasólámpája,

a vetítés alatt az előadó manuális munkája elvonhatja a hallgatóság figyelmét az előadott témáról. Ha segéd kezeli a vetítőt, elronthatja sorrendet,

az előadó könnyen eltakarhatja a képet, amikor a kivetített ábránál magyaráz,

a diák előállítása költséges és gyors változtatásuk nem lehetséges,

korlátozott a szemkontaktus a publikummal,

rázkódás-érzékenyek a lámpák (szállítási és gyakori be- és kikapcsolási terhelés).

Használata

Számozza meg sorrendben a képeket, jelölje meg, hogy melyik az eleje és a teteje!

Ha egy képet többször kell bemutatni, készítsen belőle másolatot, ne az előadáson keresgesse!

Ha segéd kezeli a vetítőt, az előadás előtt egyeztesse a sorrendet, a világítás kezelésével együtt!

A vásznat jól láthatóan helyezze el!

A hallgatóság felé fordulva beszéljen!


Professzionális diavetítő

Kép: 340.jpg

Ellenőrző kérdés: 36. kérdés


Írásvetítő

Az írásvetítő a legszélesebb körben elterjedt vizuális segédeszköz. Már előre elkészített vagy a prezentáció során készített fóliák bemutatására is alkalmasak. A mai napig legnépszerűbb bemutatóeszköznek mondható. Általában 285x285 mm méretű fólia megjelenítését biztosítja.

Előnyei:

a beszélőnek nem kell hátat fordítania a hallgatóságnak, amikor ír vagy olvas valamit - szemkontaktus a publikummal,

a megjelenítés mérete az előadóteremhez és a hallgatósághoz igazítható,

megfelelő tollal, a fólián lévő információk előadás közben is kiegészíthetők,

jó minőségű nyomtató és a megfelelő fólia együttes használatával tökéletes hatású bemutatókat készíthetünk,

könnyű a kezelése.

Hátrányok:

viszonylag sötét teremben használható eredményesen,

a fóliákra nagyon kell vigyázni, mert sérülékenyek, karcolódnak, kopnak,

ügyelni kell a vetítés irányára is, mivel nem merőleges vetítés esetén felléphet az un. trapéztorzítás hibája.

Használata

Az írásvetítőt csak akkor kapcsolja be, ha a fólia helyesen van feltéve!

Minden képet hagyjon először "hatni", várja meg, hogy a hallgatóság megfigyelhesse az ábrát!

Figyeljen arra, hogy a kivetített kép ne legyen ferde, és az írásvetítő nem takarja az előadót és a vetítővásznat!

Soha ne beszéljen a fal, a vetítővászon felé fordulva!

Óvja az érzékeny fóliákat a portól, a karcolástól és az ujjlenyomattól!

Használjon egy pálcát vagy egy ceruzát az előadás közben a fólián történő rámutatásra!

A kevesebb színt és nagyobb felületeket tartalmazó fóliák alacsonyabb fényteljesítmény és gyengébb fényviszonyok mellett is jól használhatók.Írásvetítő és a vetített képe

Kép: 341_2.jpg

Írásvetítő jellegzetes trapéztorzítása

Kép: 341_4.jpg

Flash: trapeztorzitas.swf

Ellenőrző kérdés: 37. kérdésEpiszkóp

Papír, fólia, könyv és kisebb méretű tárgyak kivetítésére alkalmas vetítő eszköz. A berendezésben, amely egy tükörrendszeren keresztül vetíti ki a képet, több halogén izzó található. A használhatósági körülmények a fényviszonyok tekintetében rosszabbak, mint az írásvetítőnél. Az eszköz különlegessége és előnye, hogy át nem világítható tárgyakat is meg tud jeleníteni.

Előnye:

a könyvek szövegét, képeit és a kiválasztott részeket úgy tudjuk megjeleníteni, hogy nem kell előzetesen egy speciális fóliára másolni.

Hátránya:

a jó minőségű képhez sötét terem szükséges, ami rontja a közönség koncentrálóképességét,

a vetítési távolság is kisebb, mint az írásvetítők esetében: ez növeli a trapéztorzítást,

az episzkópok legfeljebb az A/4 méretű tárgyak vetítését támogatják.

Episzkóp

Kép: 343.jpg


Ellenőrző kérdés: 38. kérdésDokumentum kamera

Mozgó, valós háromdimenziós kísérletek, jelenetek bemutatására, valamint könyv vagy írott szöveg megjelenítésére használatos elektronikus (digitális) eszköz. Nem kell filmre venni az adott kísérlet menetét, és nincs szükség fóliamásolat készítésére. Az egyik leghitelesebb vizuális segédeszköz, mert segítségével a valós világ egy eseménye közvetlenül is megfigyelhető.

Előnye:

közvetlenül is megjeleníthető események,

3D tárgyak bemutatása,

számítógéppel vagy videomagnóval rögzíthető mozgókép.

Hátránya:

a képalkotáshoz szükséges egy televízió vagy egy projektor,

költséges berendezés.


Audio segédeszközök és kiegészítő berendezések


Magnetofon

Az autentikus, hitelességet igazoló hanganyag bemutatására szolgáló legegyszerűbb és legolcsóbb eszköz. Helyét és szerepét átveszi a digitális diktafon és a számítógép.

Előnye:

kezelése könnyűnek mondható, aránylag olcsó eszköz,

bármilyen környezetben használható.

Hátránya:

a lejátszás csak szekvenciálisan történhet, a rögzített anyagok sorrendjében,

népesebb közönség számára kiegészítő berendezéseket kell alkalmazni a jó hallhatóság érdekében - erősítő, hangfal.CD lejátszó

Ugyanaz mondható el erről az eszközről is, mint a magnetofonról. Azonban a hangminősége lényegesen jobb, valamint a szekvenciális keresés mellett a CD-lemezen az indexálásnak köszönhetően gyorsabban lehet eljutni egyik felvételtől a másikig.

Előnye:

könnyű kezelni,

kiváló hangminőséget biztosít,

könnyedén megoldható a hanganyag visszajátszása, ezáltal a hangelemzés egyszerűvé válik.

Hátránya:

népesebb közönség számára kiegészítő berendezéseket kell alkalmazni a jó hallhatóság érdekében - erősítő, hangfal.


Mikrofon

Nagyobb előadótermek, televíziós és rádiós felvételek nélkülözhetetlen eszköze. Általa az előadó jól hallható lesz a teremben, az elhangzottakat rögzíteni lehet későbbi feldolgozásra vagy archiválásra.

Előnye:

a jól hallhatóságot biztosítja, növeli a sikeres kommunikáció esélyét,

rögzíthető az előadás.

Hátránya:

a mikrofonkábel akadályozza a szabad mozgást,

a nem megfelelő minőségű mikrofon rosszabb, mintha nem is lenne,

gyakorlással kell elsajátítani a használatát.

Használata

Mikrofon használata esetén ismerkedjen meg előzetesen a kihangosító berendezéssel!

Próbálja ki, mi a megfelelő távolság a száj és a mikrofon között és tanuljon meg együtt mozogni a mikrofonkábellel!

Ha köhögnie kell, forduljon el a mikrofontól, és kezét ne csak a szája elé tegye, hanem a mikrofon elé is!

Ha elemmel működik a mikrofon, legyen mindig tartalék!

Ha bizonytalan a kezelésében, kérjen segítséget a technikusoktól (ne a hallgatóságtól)!Többfunkciós (audio-vizuális) berendezések


Videomagnetofon

Egy videoprodukció nagyon látványos és átfogó prezentáció lehet, ha a videofelvétel speciálisan erre a célra készült. Ellenkező esetben nagyon gondosan mérlegelni kell, hogy mely részleteket mutatjuk be, és miként. 25 fős vagy nagyobb csoport esetén több monitorra vagy kivetítőre is szükségünk lehet.

Előnye:

a mozgóképek látványosak és dinamikát közvetítenek,

viszonylag olcsó, nem nagy befektetés egy videomagnó megvásárlása,

videók egységes szabvánnyal rendelkeznek.

Hátránya:

hosszú előkészületi idő,

költséges a bemutatandó film előállítása,

a terem elsötétítése szükséges,

rövid időn belül nem lehet megváltoztatni, kevésbé alkalmazkodóképes,

korlátozott szemkontaktus a közönséggel,

szekvenciális médium, rossz keresési tulajdonságokkal.

Használata

Kezdés előtt pontosan állítsa be a készüléket és a kazettát!

A bemutatott részletek ne legyenek túl hosszúak! Ezek alátámasztják a prezentációt, azonban nem önállósíthatják magukat, valamint a hosszú előadás unalmas lehet!

Még ha nagyszerű anyagai is vannak, minden részletnek kapcsolódnia kell a prezentációhoz!

A lehetőséghez mérten próbálja meg a részleteket elosztani a teljes prezentációra!

Ha a részleteket több videofelvételből akarja bemutatni, akkor a kívánt részleteket másolja össze egy szalagra!DVD lejátszó

Alapfunkciói megegyezne a videomagnetofonéval, azonban számos hasznos tulajdonsággal bírnak még. Ezek közül kiemelendő a kiváló hang- és képminőség, a DVD lemezeken található menürendszer, ami a navigálást könnyíti meg és végül, hogy digitális módszerrel készült állóképeket, ábrákat is képes visszajátszani.

Előnye:

a mozgóképek látványosak és dinamikát közvetítenek,

olcsó, és jó minőségű,

a forrásfile birtokában könnyű megváltoztatni az adatállományt,

házilagos módszerekkel is előállítható egy DVD lemez tartalma.

Hátránya:

hosszú előkészületi idő,

a terem elsötétítése szükséges,

korlátozott szemkontaktus a közönséggel.

Használata

Kezdés előtt állítsa be és ellenőrizze a készülék és a DVD lemez működőképességét!

A bemutatott részletek ne legyenek túl hosszúak! Ezek alátámasztják a prezentációt, azonban nem önállósíthatják magukat!

A levetített anyag minden részletének kapcsolódnia kell a prezentációhoz!

A lehetőséghez mérten próbálja meg a vetített részleteket elosztani a teljes prezentáció időtartamára!


DVD/video kombinált lejátszó

Kép: 345.jpgA számítógép mint elektronikus prezentációs eszköz


Napjainkra a számítógép az életünk szerves részévé vált. A gépek sebessége, vizuális megjelenítő képessége, valamint a hang- és képreprodukáló tulajdonsága olyan szintre fejlődött, hogy ma már a hagyományos vetítő eszközök szerepét jórészt a számítógépek vették át, sőt a nyilvános előadásokon és az iskolai órák alatt a számítógépek audiovizuális segédeszközként való használata is elterjedt.

A számítógépes prezentáció vizuális- és hanganyagot egyaránt tartalmazhat, és a bemutató során a két csatorna szinkronban működik. Ötvözi a tábla, a dia, a demonstrációs tábla, az írásvetítő és a videó előnyeit. Olyan egyéb lehetőségeket is biztosít, amelyeket az eddigi eszközök fizikai korlátaik miatt nem is tudtak volna szolgáltatni.

Előnye:

a prezentációs anyag fejlesztése egyszerű és olcsó,

könnyen módosítható és egyszerűen továbbfejleszthető,

minőségromlás nélkül bármennyi másolat készíthető róla,

könnyen terjeszthető a hálózatok segítségével,

a prezentációkészítő programok szolgáltatásai kényelmesek, látványosak, a legtöbb esetben univerzálisak.

Hátránya:

a prezentáció gyártásához és bemutatásához szükség van számítógépre,

gyakran kiegészítő (kivetítő) eszközt is igényel, mivel a bemutatót képernyőméretben nagy hallgatóság előtt szinte lehetetlen hatékonyan alkalmazni. Ezek szintén költségesek.


Jól felszerelt prezentációs előadói munkahely

Kép: 346.jpg


A számítógép kiegészítő (kivetítő) eszközei

Ahol természetes segédeszközként használják a számítógépet, nincs más alternatívája az elektronikus kivetítő-rendszernek. Azonban ha ezzel a prezentációs segédeszközzel nem vagyunk abszolút barátságban, akkor térjünk inkább vissza egy olyan prezentációs segédeszközhöz, amelyben jártasak vagyunk, vagy időben elkezdett és folyamatos gyakorlással szerezzük meg a szükséges ismereteket.


Kiegészítő prezentációs eszközök

Kép: 349.jpg


LCD kivetítő - LCD panel

A számítógép videokimenetéhez (VGA) csatlakoztatható folyadékkristályos megjelenítő eszköz, amelynek képét írásvetítővel vetítjük ki. A legelterjedtebb panelek képfelbontása VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (l024x768), a megjeleníthető színek száma 200.000-tól 16,7 millió színig terjed.

Előnye:

a számítógép monitorán megjelenő kép egyúttal magán az LCD eszközön is megjelenik, és ezt a képet vetíti ki az írásvetítő,

40-50 fős hallgatóságnak is megfelelő képméret.

Hátránya:

az írásvetítő alacsony fényerőt biztosít, és a képek nem mindig élesek,

az írásvetítő összes hibáját is magán hordozza - trapéztorzítás, túlmelegedés, menet közben kiégő izzó stb.,

az írásvetítő izzójának sárgás fénye színeltolódást okoz az eredeti színekhez képest.


LCD panel az írásvetítőn

Kép: 353.jpg

A projektor

A projektorok egy laptophoz vagy PC-hez csatlakoztatva színes és látványos "nagyképernyős" bemutatót biztosítanak ugyanúgy, mint a filmvetítők. Magas fényerejüknek köszönhetően aránylag világos helyen is jó képminőséget biztosítanak. Általános szolgáltatásai között lehetőség van képnagyítására, képkiemelésre, infravezérlésre. Kis előadótermekben és nagy konferenciatermekben is kényelmesen használható eszköz.

Előnye:

az előadó kezelheti, nem kell technikust alkalmaznia,

képmérete miatt, akár konferenciatermekben is alkalmazható,

kiváló lejátszási minőség,

kiemelkedő képi hatás,

szemkontaktus a publikummal,

szinte határtalan ábrázolási lehetőségeket biztosít.

Hátránya:

informatikai és oktatástechnológiai ismeret szükséges a kezeléséhez,

a kompatibilitása nem mindig van meg - PC-projektor kapcsolat,

a készülékkel lehetséges technikai lehetőségek széles tárháza, a nagyszerű vizuális hatás elterelheti a figyelmet az előadás lényegéről.


Video/data projektor

Kép: 354.jpg

Használata

A használat előtt ismerkedjen meg a berendezéssel (csatlakoztatási lehetőségek, kezelés, távirányító stb.)!

A prezentáció előtt próbálja ki a bemutatni kívánt videofilmet, számítógépes anyagot, programot!

Ügyeljen arra, és ellenőrizze, hogy a konferenciatermi számítógép használatakor az összes, a prezentációban alkalmazott betűtípus használható legyen. A nagyméretű vetített képen a betűhibák/elírások azonnal "kiugranak" a szövegből!

Ellenőrizze a kép megfelelő nagyságát és hogy a fényerő megfelel-e a terem fény- és távolságviszonyainak!

Ha szükséges, kérjen előadása idejére technikai segítséget, és biztosítson a prezentációról forgatókönyvet. Amennyiben nem áll a rendelkezésre forgatókönyv, a személyzetet egyértelmű jelzésekkel irányítsa!

A projektor ne takarja el az előadót és a vetítési felületet!

Az előadás közben ne lépjen a projektor és a vetítővászon közé!

Szeme épsége érdekében soha ne pillantson bele a működő projektor lencséjébe!

A projektor vagy a számítógép kezelésekor minél rövidebb időre forduljon el a publikumtól!

Figyeljen arra, hogy a projektor a prezentáció ideje alatt ne mozduljon el!


Mutatók

A mutatók segítségével tudjuk felhívni a nézők figyelmét a prezentációnk lényeges elemeire. Megjelenítő eszközünkön a mutató által kijelölt hely jól elkülönül a környezetétől azáltal, hogy jelet helyeztünk rá, vagy kiemeljük az információt.

A mutatókat két csoportba sorolhatjuk:

A figyelemfelkeltés eszközei: Ilyen eszköz a tábla esetén a mutatópálca, írásvetítőnél a lézerceruza, projektor használatakor az egérmutató stb.

A lényeget kiemelő eszközök: Ezek azok az eszközök, amelyek meg is jelölik a kiemelendő információt. Táblák esetében krétával, vagy a megfelelő íróeszközzel aláhúzhatunk, keretezhetünk. Írásvetítő használatakor a fóliára írva tudunk információt kiemelni. Számítógépes prezentáció esetében a szoftver lehetőséget biztosít, hogy kiemelő eszközként használhatjuk az egérmutatót. Az így megrajzolt kiemelések nem kerülnek rá az eredeti diára, nem módosítják azt.


Lézermutató a projektor távirányítóján

Kép: 355.jpg


Találat: 5540


Felhasználási feltételek