online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

TÖBBLETENERGIA POLARIZÁLT DIELEKTRIKUMOKBAN

fizikai

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
REOLÓGIA
Villamos tér
Az SI-mértékrendszer
A jégkorszakok kialakulasanak feltételei
Fizika II, Hőtan: vizsgatételek
A TERMÉSZETTUDOMÁNY ORFFYREUS KORÁBAN
MIT TANULHATNÁNK AZ ÉLŐVILÁGTÓL
TÖBBLETENERGIA POLARIZÁLT DIELEKTRIKUMOKBAN
 
bal also sarok   jobb also sarok

TÖBBLETENERGIA POLARIZÁLT DIELEKTRIKUMOKBAN. HENDERSHOT, MAYER, HORVÁTH GÉPEI.


Nemcsak mágnesesen polarizálható, hanem elektromosan polari­zálható készülékekben is létrejön a többletenergia-termelés, ha ugyanazt az alapelvet követ 848c28i jük - azaz spirális alakú erőtereket ho­zunk létre. Egyenletes eloszlású homogén erőterekben ez nem lehet­séges, de jól megválasztott erőterekkel elő lehet ezt is állítani.


A most következő mindhárom esetben azonos alapelvet követtek: egy sugárirányú, radiálisan csökkenő időben, változó, nem potenciálos elektromos erőtér segítségével a dielektrikumot mozgatni lehet, hi­szen ilyenkor inhomogén erőtér keletkezik. Az inhomogén erőterek­ben a dipólusokra ha nem is nagy, de valamilyen kis erő mindig hat, míg egyenletes homogén erőterekben csak nyomaték hat rájuk, csak elfordulnak, de nem mozdulnak el. A radiális, inhomogén erőtér csak az egyik szükséges komponens, ezért még egy másik, örvényes jellegű érintőirányú tangenciális mágneses teret is létrehoztak mind­három találmány esetén. Így teljesültek a többi, eddigi találmányok­nál már bemutatott feltételek, s energiatöbblet keletkezhetett.


A Hendershot-féle készülék több száz kHz-es frekvencián mű­ködött, és dielektrikumként az elektrolitikus kondenzátorokból ki­szedett anyagot használt. Az energiatermelő egységek henger ala­kúra elkészített egységek voltak. Egy rozsdamentes acélhengerre (ami valószínűleg a palást mentén fel volt vágva) tekerte fel a die­lektrikumot, s erre húzta rá a kosárfonásra emlékeztető nagyfrek­venciás szolenoidot. Így létrejött a radiálisan inhomogén elektro­mos tér a kondenzátor fegyverzetei között, és az érintőirányú örvé­nyes mágneses tér. Ezek együtt jó méretezés esetén spirál alakú erőteret adnak a dielektrikum dipólusainál. Két hengert is használt, ellenütemű kapcsolásban.
Nem kizárt, hogy még mechanikus rezo­nanciát is felhasznált a dielektrikum polarizációjára, de lehet, hogy ez csak másodlagos effektus volt. Mindenesetre a szemtanúk el­mondták, hogy akkor kezdett világítani a készülékről működtetett lámpa, amikor a készülék erős vibrációba, zúgásba kezdett. Hen­dershot igen hosszú hangolgatás után is csak nagy nehézségek árán tudta a készülékét elindítani, s ez nem is mindig sikerült. Az állan­dó elhangolódás valószínűleg a dielektrikum száradásával, tulaj­donságainak a romlásával függ össze. Ezek a gyermekbetegségek mindig jellemzőek az amatőr feltalálók munkáira.Találat: 1412