online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

TÖBBLETENERGIA POLARIZÁLT DIELEKTRIKUMOKBAN

fizikaifelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
REOLÓGIA
Villamos tér
Az SI-mértékrendszer
A jégkorszakok kialakulasanak feltételei
Fizika II, Hőtan: vizsgatételek
A TERMÉSZETTUDOMÁNY ORFFYREUS KORÁBAN
MIT TANULHATNÁNK AZ ÉLŐVILÁGTÓL
TÖBBLETENERGIA POLARIZÁLT DIELEKTRIKUMOKBAN
 
bal also sarok   jobb also sarok

TÖBBLETENERGIA POLARIZÁLT DIELEKTRIKUMOKBAN. HENDERSHOT, MAYER, HORVÁTH GÉPEI.


Nemcsak mágnesesen polarizálható, hanem elektromosan polari­zálható készülékekben is létrejön a többletenergia-termelés, ha ugyanazt az alapelvet követ 848c28i jük - azaz spirális alakú erőtereket ho­zunk létre. Egyenletes eloszlású homogén erőterekben ez nem lehet­séges, de jól megválasztott erőterekkel elő lehet ezt is állítani.


A most következő mindhárom esetben azonos alapelvet követtek: egy sugárirányú, radiálisan csökkenő időben, változó, nem potenciálos elektromos erőtér segítségével a dielektrikumot mozgatni lehet, hi­szen ilyenkor inhomogén erőtér keletkezik. Az inhomogén erőterek­ben a dipólusokra ha nem is nagy, de valamilyen kis erő mindig hat, míg egyenletes homogén erőterekben csak nyomaték hat rájuk, csak elfordulnak, de nem mozdulnak el. A radiális, inhomogén erőtér csak az egyik szükséges komponens, ezért még egy másik, örvényes jellegű érintőirányú tangenciális mágneses teret is létrehoztak mind­három találmány esetén. Így teljesültek a többi, eddigi találmányok­nál már bemutatott feltételek, s energiatöbblet keletkezhetett.


A Hendershot-féle készülék több száz kHz-es frekvencián mű­ködött, és dielektrikumként az elektrolitikus kondenzátorokból ki­szedett anyagot használt. Az energiatermelő egységek henger ala­kúra elkészített egységek voltak. Egy rozsdamentes acélhengerre (ami valószínűleg a palást mentén fel volt vágva) tekerte fel a die­lektrikumot, s erre húzta rá a kosárfonásra emlékeztető nagyfrek­venciás szolenoidot. Így létrejött a radiálisan inhomogén elektro­mos tér a kondenzátor fegyverzetei között, és az érintőirányú örvé­nyes mágneses tér. Ezek együtt jó méretezés esetén spirál alakú erőteret adnak a dielektrikum dipólusainál. Két hengert is használt, ellenütemű kapcsolásban.


Nem kizárt, hogy még mechanikus rezo­nanciát is felhasznált a dielektrikum polarizációjára, de lehet, hogy ez csak másodlagos effektus volt. Mindenesetre a szemtanúk el­mondták, hogy akkor kezdett világítani a készülékről működtetett lámpa, amikor a készülék erős vibrációba, zúgásba kezdett. Hen­dershot igen hosszú hangolgatás után is csak nagy nehézségek árán tudta a készülékét elindítani, s ez nem is mindig sikerült. Az állan­dó elhangolódás valószínűleg a dielektrikum száradásával, tulaj­donságainak a romlásával függ össze. Ezek a gyermekbetegségek mindig jellemzőek az amatőr feltalálók munkáira.Találat: 1544


Felhasználási feltételek