online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

kémia

periódusos rendszer, szerves kémia, kémiai kötések, kémia tételekfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
kémia
 
bal also sarok jobb also sarok

Az optimalis méretezés műszaki alkalmazasai


Az optimális méretezés műszaki alkalmazásai 1.         Bevezetés Az anyag-, energia-, gyártási és üzemeltetési költségek növekedése szükségessé, a numerikus módszerek fejlődése pedig lehetővé tette az optimális méretezési módszerek széleskörű


Gépkocsiipar és alumínium


Gépkocsiipar és alumínium Sok éven át a szállítási iparág volt az alumínium legnagyobb végfelhasználói piaca, a felhasz­nálás nagyobb hányada a gépkocsigyártásban volt. A szektoronként megfigyelt európai alumíniumfelhasználást az 1. ábra sz


A hőkezelés magyar és roman nyelvű szakkifejezései


A hőkezelés magyar és román nyelvű szakkifejezései (EN 10052:1995) ALITÁLÁS (ALUMINIZARE): Olyan TERMOKÉMIAI KEZELÉS, amelyet acélokon alkalmaz­nak azzal a céllal, hogy a termék felületét a­lu­mí­ni­ummal feldúsítsák. AUSZFORMING (AUS­FOR­MI


Oxivegyületek(aldehidek és ketonok)


Oxivegyületek(aldehidek és ketonok) Meghatározás  Az oxivegyületek(karbonilvegyületek) olyan szerves vegyületek,melzek molekulájában egy vagy több karbonilcsoport           |   található.A karbonilcsoportban a szénatom kettős ko


Oldatok vezetõképességének mérése - Az oldott anyag minõségének és koncentraciójanak hatasa az oldat vezetõképességére


Oldatok vezetõképességének mérése Az oldott anyag minõségének és koncentrációjának hatása az oldat vezetõképességére     Az elektromos áram vezetése szempontjából az anyagokat két nagy csoportra oszt


A magfúzió


A magfúzió A magfúzió lényege A magfúzió során két kisebb atommag (például 2H - Deutérium és 3H - Trícium) egyesül, és egy nagyobb atommagot (Deutérium - Trícium esetén Hélium) és Neutront hoznak létre. Az új atommag  és a Neutr


Vasalapú szerkezeti anyagok


Vasalapú szerkezeti anyagok 1.         Bevezetés A vas ma az egyik legnagyobb mennyiségben használt ipari anyag, különösen annak szénnel al­kotott ötvözete. A föld szilárd kérgében a vas, az oxigén (47% ), szilícium (29% ) és az alumínium (8


Nemvas fémek és ötvözetek


Nemvas fémek és ötvözetek A nemvas fémeket és ötvözeteket, habár áruk jóval magasabb, mint a vas­ötvöze­teké, nagyon sok ipari területen alkalmazzák rendkívűli tulajdonságaik miatt, mint alacsony fajsúlyuk, nagy korró­zióállóságuk, jóval nagyob


Az alumíniumgyartas


Az alumíniumgyártás 1. Mi a fémkohászat feladata? Nyersanyagokból olyan anyagot állítsanak elö, amit más iparágak tovább tudnak majd hasznosítani. 2. Miböl állítják elö az alumíniumot? a) Mi a kiindulási anyag összetéte


TémaSzervetlen kémia


Szervetlen kémia   TÉMÁK VIZSGASZINTEK   Középszint Emelt szint   2.1 Hidrogén


Folyadékkristalyok


Folyadékkristályok Olyan anyagok, amelyek ugyan folyékonyak, de sok fizikai tulajdonságuk a kristályokéhoz hasonlóan anizotróp. Ezen anyag molekulái általában hosszúak, hossztengelyük irányában kettõskötés rendszerük miatt me


Polimerek Anyagszerkezettana


Polimerek Anyagszerkezettana Kötéstípusok -         Prímer -         Kovalens -         Polimereknél a legfont


A nukleinsavak szerkezete és funkciója


A nukleinsavak szerkezete és funkciója   A nukleinsavak polimer vegyületek, amelyek építőkövei (monomerjei) a nukleotidok. A nukleotidok három részből épülnek fel: egy N-tartalmú bázisból, egy 5 C-atomos cukorból (ribóz) és egy fos


A szóbeli vizsga tételei


A szóbeli vizsga tételei 1. Kötéselméleti alapfogalmak, a molekulák tér- és elektronszerkezete, reakcióképessége (Alapfogalmak, különbözö kötések bemutatása szervetlen és szerves molekulákon; az elektron- és térszerkezet leírása haszná


AZ ALKOHOL


AZ ALKOHOL Az alkohol egyike az ember által leggyakrabban használt pszichoaktív Drogoknak. Történeti áttekintés:  Már a civilizáció kezdetei óta használjuk. Az emberek gyakorlati okok miatt kezdtek el alkoholos italokat inni. Arra is van bizonyí


Szénhidrogének


Szénhidrogének   Alkánok (paraffinok) Az alkánok nyíltláncú telített szénhidrogének; (a cikloalkánok zárt, gyűrűs szénhidrogének) ami azt jelenti, hogy a szénatomok maximális atommal létesítenek kötést. Alapvegyületük a met


ALKIMISTA CUCCOK


ALKIMISTA CUCCOK Sokszor elöfordul hogy egy adagot kell kenni magadra kenöcsböl, zseléböl vagy más esetben fontos az adag kérdése.


AERODISZPERZ RENDSZEREKERODISZPERZ RENDSZEREK


AERODISZPERZ  RENDSZEREK KÖD elöállítható (keletkezik) · mechanikai diszpergálással difformálás : folyadékfilm v. szál ®spontán cseppképzödés hatásfoka növelhetö a viszkozitás és a felületi feszültség csökkentésév


HOMOGÉNKATALITIKUS AMINOKARBONILEZÉS: ÚJ MÓDSZER KIDOLGOZÁSA N-FERROCENOIL-AMINOSAV-ÉSZTEREK, FERROCÉNGLIOXAMIDOK ÉS DISZUBSZTITUÁLT FERROCÉNSZÁRMAZÉK


HOMOGÉNKATALITIKUS AMINOKARBONILEZÉS: ÚJ MÓDSZER KIDOLGOZÁSA N-ferrocenoil-aminosav-észterek, FERROCÉNGLIOXAMIDOK ÉS DISZUBSZTITUÁLT FERROCÉNSZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISÉRE Tartalomjegyzék Kivonat 3 Bevezető. 4 1. Irodal


MOLEKULÁK ORIENTÁCIÓJA A HATÁRFELÜLETEN


MOLEKULÁK ORIENTÁCIÓJA A HATÁRFELÜLETEN       szénlánc           - OH Amfipatikus molekula                                     - COOH                                   oldal:

1 ... 1 2 3

Felhasználási feltételek