online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Folyadékkristalyok

kémia

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
MOLEKULÁK ORIENTÁCIÓJA A HATÁRFELÜLETEN
HOMOGÉNKATALITIKUS AMINOKARBONILEZÉS: ÚJ MÓDSZER KIDOLGOZÁSA N-FERROCENOIL-AMINOSAV-ÉSZTEREK, FERROCÉNGLIOXAMIDOK ÉS DISZUBSZTITUÁLT FERROCÉNSZÁRMAZÉK
AERODISZPERZ RENDSZEREKERODISZPERZ RENDSZEREK
Szénhidrogének
AZ ALKOHOL
A szóbeli vizsga tételei
 
bal also sarok   jobb also sarok

Folyadékkristályok

Olyan anyagok, amelyek ugyan folyékonyak, de sok fizikai tulajdonságuk a kristályokéhoz hasonlóan anizotróp. Ezen anyag molekulái általában hosszúak, hossztengelyük irányában ket 828b12i tõskötés rendszerük miatt merevek, nagy permanens dipólmomentumuk van, és a láncvégeken könnyen polarizálható csoportok helyezkednek el. Ezek a hosszúkás molekulák hosszú távú rend kialakítására képesek úgy, hogy azért a rendszer folyékonysága megmarad (1. ábra)

1.ábra. Folyadék kristályokra jellemzõ szerkezetû p-azoxi-anizol molekula


A folyadékkristályok három osztályát ismerjük:

1. A szimmetrikus rendszerekben a molekulák síkokban rendezõdnek. A síkon belül a molekulák tengelyei párhuzamosak egymással, azonban a molekulák egymásközti távolságai a síkon belül, és a síkok közti távolságok véletlenszerûek. A síkok egymáshoz képest könnyen el tudnak mozdulni, ettõl folyékony az anyag (2. ábra)2. ábra. A szmektikus folyadékkristályok rendezettsége

2. A nematikus rendszerekben is párhuzamosan állnak a molekulák, nem alkotnak azonban síkokat, vagyis az irány szerinti rendezettség nem jár együtt a tömegközéppontok elhelyezkedésének részleges rendezettségével (3. ábra)

3.ábra. A nematikus rendben nem alakulnak ki rétegek

3. A koleszterikus anyagokban a molekulák síkokba rendezõdnek, egy síkon belül párhuzamosak egymással, két szomszédos síkban fekvõ molekulák iránya azonban már nem azonos, de nem is véletlenszerû. A tengelyek iránya több síkra kiterjedõen periodikus (4. ábra)


4. ábra. A koleszterikus rendszerek periodikus rendje

Találat: 2337Felhasználási feltételek