online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

MOLEKULÁK ORIENTÁCIÓJA A HATÁRFELÜLETEN

kémia

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
MOLEKULÁK ORIENTÁCIÓJA A HATÁRFELÜLETEN
 
bal also sarok   jobb also sarok

MOLEKULÁK ORIENTÁCIÓJA A HATÁRFELÜLETEN


szénlánc - OH

Amfipatikus molekula                                - COOH- NH2

apoláris + poláris
HARDY-HARKINS elv:


APOLÁRIS FÁZIS (levegö)


POLÁRIS FÁZIS (víz)
LANGMUIR : "Principle of independent surface action"
OH H                   

H H H H

C C


H C -  H H - C - H g(a) g(b) mJ/m2


H OH J/molekula

a b

3.10-20 J

g(a mJ/m2 g(b mJ/m2 1,38.10-23 JK-1 300 K


getanol mJ/m2 gCH20 C p(a) p(b)


TENZIDEK


%-os koncentrációban is hatásosak


ANIONOS ( a hidrofób csoport az anionhoz tartozik)


Mosószerek, detergensek


Na-sztearát CH3- (CH2)16 - COO Na+

Na-dodecil-szulfát CH3- (CH2)11 - SO42 Na+ , Na+

Na-dodecil-benzol-szulfonát CH3- (CH2)11-C6H4-SO3- Na+


2.KATIONOS

Fertötlenítöszerek, fungicidok


Dodecil-amin-klorid               CH3- (CH2)11-NH3+ Cl

Hexadecil-trimetil-ammónium-bromid

CH3- (CH2)15-N+(CH3)3 Br


3.NEM IONOS

Gyógyászat


Polietilén-oxid származékok

CH3- (CH2)7-C6H4-(OCH2-CH2)-OH


4.AMFOTER

(savas közegben kation aktív, lúgosban anion aktív, izoelektromos ponton semleges)


Kozmetikai ipar


Doecil-betain C12H25N+ = (CH3)2


CH2COO

HLBA NEMIONOS TENZID POLARITÁSÁNAK HIDROFILITÁSÁNAK ill.


LIPOFILITÁSÁNAK MÉRTÉKE a HLB - érték hydrophile-lipophile


balance), ami 0 és 20 között változik és nö a polaritással.HLB SnH ri SnL ri


nH a hidrofil csoportok száma

nL a lipofil csoportok száma

ri csoport inkrementumCsoport inkrementumok:


csoport

- COO- Na+

- C - O - C -


O     

- CH2 -

-(CH2-CH2-O-)-

ri
A HŐMÉRSÉKLET HATÁSA


1.VIZES OLDATOKBAN
1.1 A TENZIDEK OLDHATÓSÁGÁRA


ionos tenzideka Kraft-pontig lassan nö (szilárd-oldat egyensúly)


fölötte ugrásszerüen nö (szilárd-micella egyensúly)


- nem ionos tenzidek

(a poláris csoport hidratációja biztosítja)


nö a HLB-értékkel


csökken a hömérséklettel (H-kötések felszakadnak)


a zavarosodási-pont (cloud-point) fölött

hirtelen lecsökken két fázis keletkezik1. 2. CM ÉRTÉKÉRE


- ionos tenzid

An csökken ekin

An -nek minimuma van a hidratáció is csökkennem ionos tenzid

An mindig csökken2.NEM VIZES RENDSZEREK


kis HLB-értékü tenzidek oldódnak


oldhatóságuk nö a szénlánc hosszával


invert micellák képzödnek


An kisebb


CM igen kis érték
HYDROPHIL-LIPOPHIL BALANCE


Csoport HLB-számok: HLB = S (HLB)i + 7


csoport

(HLB)i-SO4Na


-COOK


-COONa


-SO3Na


OC-O-  (anhidroszorbit gyürühöz kapcsolt)


OC-O-  (alkilláncok között)


-COOH


-OH


-O-


-OH (anhidroszorbit-gyürün)


-CH-, -CH2-, -CH3, =CH-

Néhány tenzid HLB-száma


tenzid

HLB

anhidro-szorbit-trioleát


sztearinsav-glicerid


anhidro-szorbit-monopalmitát


nátrium-dodecil-benzol-szulfonát

12

anhidro-szorbit-monooleát

13,5

nátrium-oleát

20

nátrium-dodecil-szulfát

40

Különbözö tenzidek HLB számaHLB-számalkalmazás

V/O típusú emulziók stabilizálása

nedvesítés

O/V típusú emulziók stabilizálása

mosás vizes oldattal

szolubilizálás vízben

A KRITIKUS MICELLAKÉPZŐDÉSI KONCENTRÁCIÓT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK


Mennél nagyobb a molekula asszociációs hajlama, annál kisebb a c.m.c


H                

A ANIONOS TENZIDEK

J     C

L KATIONOS TENZIDEK M

A C

M NEM IONOS TENZIDEK


MOLÁRIS TÖMEG


Azonos poláris csoportot tartalmazó tenzid esetén a szénlánc hosszával fordítva arányos (Mc Bain)


lg(cmc) = A - BNC

 
Lg cmc

0 - anionos

tenzid

- 2 - homológoknem

ionos

tenzid


10 12 14 NCSZERKEZET


Ha a hidrofil csoport a lánc vége helyett annak közepén van a c.m.c nagyobb

IDEGEN TENZID


A kisebb micella képzö hajlamú tenzid disszociácója csökkenti a c.m.c értékét


IDEGEN IONOK


csökkentik

a hidratációt a tenzid oldhatóságát c.m.c -tlg (cmc) = - A - B lg c

  c a micella töltésével ellentétes ionok            töltésü ionok koncentrációja

BHŐMÉRSÉKLET


Ionos tenzidek


A KRAFT-pont alatt ( T< TKRAFT ) a szilárd fázis valódi oldattal van egyensúlybanCM               

mol/l


Na-dodecil-szulfát

T Kraft
decil-poliglikol-éter


20 30 40 50 60 oC
VIZES TENZID OLDATOK TULAJDONSÁGAI30 - 100 atomos amfipatikus molekulákból


kolloid méretü aggregátumok képzödnek


A micellákat az oldatban fizikai erök tartják össze


kolligatív tulajdonságok

X                fényelnyelés

kritikus micellaképzödési

koncentráció    c.m.c.

ozmózisnyomás

Ha c > c.m.c.

l megindul az asszociáció

és micellák képzödnek

felületi feszültség

Ha c = c.m.c.

az oldat telítetté válik monomerekre, a tenzid hatékonysága nem nö !

c.m.c. CHOMOGÉN KOLLOID OLDAT

OLDAT

monomerek micellák


Találat: 2631