online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

MOLEKULÁK ORIENTÁCIÓJA A HATÁRFELÜLETEN

kémiafelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
MOLEKULÁK ORIENTÁCIÓJA A HATÁRFELÜLETEN
 
bal also sarok   jobb also sarok

MOLEKULÁK ORIENTÁCIÓJA A HATÁRFELÜLETEN


szénlánc - OH

Amfipatikus molekula                                - COOH

- NH2

apoláris + poláris
HARDY-HARKINS elv:


APOLÁRIS FÁZIS (levegö)


POLÁRIS FÁZIS (víz)
LANGMUIR : "Principle of independent surface action"
OH H                   

H H H H

C C


H C -  H H - C - H g(a) g(b) mJ/m2


H OH J/molekula

a b

3.10-20 J

g(a mJ/m2 g(b mJ/m2 1,38.10-23 JK-1 300 K


getanol mJ/m2 gCH20 C p(a) p(b)


TENZIDEK


%-os koncentrációban is hatásosak


ANIONOS ( a hidrofób csoport az anionhoz tartozik)


Mosószerek, detergensek


Na-sztearát CH3- (CH2)16 - COO Na+

Na-dodecil-szulfát CH3- (CH2)11 - SO42 Na+ , Na+

Na-dodecil-benzol-szulfonát CH3- (CH2)11-C6H4-SO3- Na+


2.KATIONOS

Fertötlenítöszerek, fungicidok


Dodecil-amin-klorid               CH3- (CH2)11-NH3+ Cl

Hexadecil-trimetil-ammónium-bromid

CH3- (CH2)15-N+(CH3)3 Br


3.NEM IONOS

Gyógyászat


Polietilén-oxid származékok

CH3- (CH2)7-C6H4-(OCH2-CH2)-OH


4.AMFOTER

(savas közegben kation aktív, lúgosban anion aktív, izoelektromos ponton semleges)


Kozmetikai ipar


Doecil-betain C12H25N+ = (CH3)2


CH2COO

HLBA NEMIONOS TENZID POLARITÁSÁNAK HIDROFILITÁSÁNAK ill.


LIPOFILITÁSÁNAK MÉRTÉKE a HLB - érték hydrophile-lipophile


balance), ami 0 és 20 között változik és nö a polaritással.HLB SnH ri SnL ri


nH a hidrofil csoportok száma

nL a lipofil csoportok száma

ri csoport inkrementumCsoport inkrementumok:


csoport

- COO- Na+

- C - O - C -


O     

- CH2 -

-(CH2-CH2-O-)-

ri
A HŐMÉRSÉKLET HATÁSA


1.VIZES OLDATOKBAN
1.1 A TENZIDEK OLDHATÓSÁGÁRA


ionos tenzideka Kraft-pontig lassan nö (szilárd-oldat egyensúly)


fölötte ugrásszerüen nö (szilárd-micella egyensúly)


- nem ionos tenzidek

(a poláris csoport hidratációja biztosítja)


nö a HLB-értékkel


csökken a hömérséklettel (H-kötések felszakadnak)


a zavarosodási-pont (cloud-point) fölött

hirtelen lecsökken két fázis keletkezik1. 2. CM ÉRTÉKÉRE


- ionos tenzid

An csökken ekin

An -nek minimuma van a hidratáció is csökkennem ionos tenzid

An mindig csökken2.NEM VIZES RENDSZEREK


kis HLB-értékü tenzidek oldódnak


oldhatóságuk nö a szénlánc hosszával


invert micellák képzödnek


An kisebb


CM igen kis érték
HYDROPHIL-LIPOPHIL BALANCE


Csoport HLB-számok: HLB = S (HLB)i + 7


csoport

(HLB)i

-SO4Na


-COOK


-COONa


-SO3Na


OC-O-  (anhidroszorbit gyürühöz kapcsolt)


OC-O-  (alkilláncok között)


-COOH


-OH


-O-


-OH (anhidroszorbit-gyürün)


-CH-, -CH2-, -CH3, =CH-

Néhány tenzid HLB-száma


tenzid

HLB

anhidro-szorbit-trioleát


sztearinsav-glicerid


anhidro-szorbit-monopalmitát


nátrium-dodecil-benzol-szulfonát

12

anhidro-szorbit-monooleát

13,5

nátrium-oleát

20

nátrium-dodecil-szulfát

40

Különbözö tenzidek HLB számaHLB-számalkalmazás

V/O típusú emulziók stabilizálása

nedvesítés

O/V típusú emulziók stabilizálása

mosás vizes oldattal

szolubilizálás vízben

A KRITIKUS MICELLAKÉPZŐDÉSI KONCENTRÁCIÓT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK


Mennél nagyobb a molekula asszociációs hajlama, annál kisebb a c.m.c


H                

A ANIONOS TENZIDEK

J     C

L KATIONOS TENZIDEK M

A C

M NEM IONOS TENZIDEK


MOLÁRIS TÖMEG


Azonos poláris csoportot tartalmazó tenzid esetén a szénlánc hosszával fordítva arányos (Mc Bain)


lg(cmc) = A - BNC

 
Lg cmc

0 - anionos

tenzid

- 2 - homológoknem

ionos

tenzid


10 12 14 NCSZERKEZET


Ha a hidrofil csoport a lánc vége helyett annak közepén van a c.m.c nagyobb

IDEGEN TENZID


A kisebb micella képzö hajlamú tenzid disszociácója csökkenti a c.m.c értékét


IDEGEN IONOK


csökkentik

a hidratációt a tenzid oldhatóságát c.m.c -tlg (cmc) = - A - B lg c

  c a micella töltésével ellentétes ionok            töltésü ionok koncentrációja

BHŐMÉRSÉKLET


Ionos tenzidek


A KRAFT-pont alatt ( T< TKRAFT ) a szilárd fázis valódi oldattal van egyensúlybanCM               

mol/l


Na-dodecil-szulfát

T Kraft
decil-poliglikol-éter


20 30 40 50 60 oC
VIZES TENZID OLDATOK TULAJDONSÁGAI30 - 100 atomos amfipatikus molekulákból


kolloid méretü aggregátumok képzödnek


A micellákat az oldatban fizikai erök tartják össze


kolligatív tulajdonságok

X                fényelnyelés

kritikus micellaképzödési

koncentráció    c.m.c.

ozmózisnyomás

Ha c > c.m.c.

l megindul az asszociáció

és micellák képzödnek

felületi feszültség

Ha c = c.m.c.

az oldat telítetté válik monomerekre, a tenzid hatékonysága nem nö !

c.m.c. CHOMOGÉN KOLLOID OLDAT

OLDAT

monomerek micellák


Találat: 2767


Felhasználási feltételek