online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A szóbeli vizsga tételei

kémia

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
MOLEKULÁK ORIENTÁCIÓJA A HATÁRFELÜLETEN
HOMOGÉNKATALITIKUS AMINOKARBONILEZÉS: ÚJ MÓDSZER KIDOLGOZÁSA N-FERROCENOIL-AMINOSAV-ÉSZTEREK, FERROCÉNGLIOXAMIDOK ÉS DISZUBSZTITUÁLT FERROCÉNSZÁRMAZÉK
ALKIMISTA CUCCOK
AZ ALKOHOL
A szóbeli vizsga tételei
 
bal also sarok   jobb also sarok

A szóbeli vizsga tételei


Kötéselméleti alapfogalmak, a molekulák tér- és elektronszerkezete, reakcióképessége (Alapfogalmak, különbözö kötések bemutatása szervetlen és szerves molekulákon; az elektron- és térszerkezet leírása használt módszerek 949g62j ismertetése konkrét példákkal, konstitúció, konfiguráció, konformáció, szerves és szervetlen vegyületek izomériája, CIP konverzió)


Elektronegativitás, kémiai kötéstípusok, intra- és intermolekuláris kölcsönhatások (Az elektronegativitás elvi definíciója, a Pauling-féle elektronegativitás; a kémiai kötések csoportosítása az elektronegativitás alapján; elektron-eltolódási effektusok; a hidrogénkötés és makroszkópikus következményei)


A kémiai reakciók csoportosítása (Gyökös, ionos, sav-bázis és redoxireakciók; reakciókinetikai alapfogalmak)


Delokalizáció szerepe és jelentösége a szervetlen és szerves vegyületekben, stabilitása, reakcióképesség (A grafit szerkezete és sajátságai, monomer és trimer kéntrioxid szerkezete; di- és poliolefinek, izoprén származékok, aromás szénhidrogének, öt- és hattagú heterociklusok)


A hidrogén fizikai és kémiai sajátságai, gyakorisága és felhasználása, szénhidrogének, hidridek (A hidrogénatom és hidrogénmolekula elektronszerkezete, reakcióképesség; a hidrogén elöállítása és gyakorlati alkalmazásai; a hidrogén izotópjai és elöállításuk; szénhidrogének csoportosítása, szerkezeti és kémiai sajátságaik, a hidridek és csoportosításuk)


A oxigén fizikai és kémiai sajátságai, gyakorisága, gyakorlati jelentösége, vegyületei (Atom- és molekulaszerkezet; reakcióképesség; oxidok; az oxigén elöállítása és gyakorlati alkalmazásai, az ózon levegökémiai jelentösége; az oxigéntartalmú szerves vegyületek csoportosítása és jellemzése, éterek, epoxidok, peroxidok)


A kén fizikai és kémiai sajátságai, gyakorisága, gyakorlati jelentösége, vegyületei (Atom- és molekulaszerkezet; reakcióképesség; szulfidok; a kén elöállítása és felhasználása; kéntartalmú szerves vegyületek csoportosítása és jellemzése; tiolok, tiofenolok, szulfidok, szulfonsavak és származékaik)


A halogének fizikai és kémiai sajátságai, gyakoriságuk és felhasználásuk, halogenidek és halogéntartalmú szerves vegyületek (Atom- és molekulaszerkezet; reakcióképesség; a halogének elöállítása és gyakorlati alkalmazásaik; a halogenidek jellemzése és csoportosítása; halogéntartalmú szerves vegyületek, SN1 és SN2 reakciók)
A nitrogén és a foszfor fizikai és kémiai sajátságai, gyakoriságuk, gyakorlati jelentöségük, legfontosabb szerves és szervetlen vegyületeik (Atom- és molekulaszerkezet; reakcióképesség, nitridek és foszfidok, elöállításuk és gyakorlati alkalmazásuk, a nitrogén és a foszfor hidrogénnel és oxigénnel alkotott vegyületei, oxosavak, oxoanionok; amminok és aminok; aminosavak, peptidek, nitrozó- és nitrovegyületek)
A szén fizikai és kémiai sajátságai, szervetlen vegyületei, karbonil vegyületek (Atom-, molekula- és halmazszerkezet; a CO, CO2 és származékai; a szénsav-, tioszénsav-, és ditionszénsav származékai; a CO2 környezeti kémiája, szerves karbonil vegyületek csoportosítása, jellemzése; karbonil vegyületek nukleofil addiciós reakciói)


Sav- és bázisanhidridek, oxosavak és bázisok, karbonsavak, sav-bázis egyensúlyok, CH-savak (Nemfémes és fémes elemek különbözö típusú oxidjai; a nitrogén, a foszfor és a kén oxosavai, alkáli- és alkáliföldfémek oxidjai, peroxidjai, szuperoxidjai és hidroxidjai; sav-bázis elméletek, karbonsavak, karbonsavanhidridek, karbonsavhalogenidek, karbonsavészterek, karbonsavimidek, karbonsavnitrilek, laktámok; CH-savak)


Hidroxidok, alkoholok (Alkáli- és alkáliföldfémek oxidjai és hidroxidjai; telített és telítetlen alkoholok, fenolok)


Alkáli- és alkáliföldfémek, szervetlen és szerves vegyületeik (Az elemek fizikai és kémiai sajátságai; elöfordulásuk, elöállításuk; szerves és szervetlen vegyületeik; a Grignard vegyületek és reakcióik)


Szervetlen savak észterei, mosószerek, detergens hatás, detergensek csoportosítása és szintézise

Találat: 2209