online kép - Fájl tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Szénhidrogének

kémia

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
MOLEKULÁK ORIENTÁCIÓJA A HATÁRFELÜLETEN
HOMOGÉNKATALITIKUS AMINOKARBONILEZÉS: ÚJ MÓDSZER KIDOLGOZÁSA N-FERROCENOIL-AMINOSAV-ÉSZTEREK, FERROCÉNGLIOXAMIDOK ÉS DISZUBSZTITUÁLT FERROCÉNSZÁRMAZÉK
AERODISZPERZ RENDSZEREKERODISZPERZ RENDSZEREK
ALKIMISTA CUCCOK
Szénhidrogének
 
bal also sarok   jobb also sarok

Szénhidrogének

Alkánok (paraffinok)

Az alkánok nyíltláncú telített szénhidrogének; (a cikloalkánok zárt, gyűrűs szénhidrogének) ami azt jelenti, hogy a szénatomok maximális atommal létesítenek kötést.

Alapvegyületük a metán: CH4.

Tagjaik homológsort (ún. metánsor) alkotnak 131f53b , a szénatomszám növekedésével az egymást követő tagok mindig egy metilén-csoporttal [- CH2 -] különböznek egymástól.

A homológsor első kilenc tagja:

 • metán: CH4
 • etán: CH3 - CH3 (C2H6)
 • propán: CH3 - CH2 - CH3 (C3H8)
 • bután: CH3 - CH2 - CH2 - CH3 (C4H10)
 • pentán: CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 (C5H12)
 • hexán: CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 (C6H14)
 • heptán: CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 (C7H16)
 • oktán: CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 (C8H18)
 • nonán: CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 (C9H20)
 • dekán: CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 (C10H22)

Általános képlet.

 • nyíltlánc esetén: CnH2n+2
 • gyűrűsök esetén: CnH2n

Alkánok elnevezése

 • Triviális név (a kémiai szerkezetre nem utal)
 • Racionális név (utal a kémiai szerkezetre) - ez az ún. IUPAC elnevezés, a "leghosszabb normális szénlánc elve": a név alapja a leghosszabb egyenes szénlánc; feltüntetendő az alkil szubsztituensek száma, neve, helyzete; a név végződése -án.
  (metánból levezethető alkil-csoportok neve:

Képlet

 • Összegképlet (nem mutatja a molekula szerkezetét): C2H6
 • Szerkezeti képlet (mutatja a molekula szerkezetét):

Izoméria

 • Szerkezeti (konstitúciós) izoméria (ha n > 3), láncelágazás található az izomer vegyületekben
  Két vagy több egymástól eltérő vegyület, melyeknek összegképlete megegyezik, az atomok kapcsolódási sorrendje azonban különbözik (szerkezetük eltérő).

 • Konformációs izoméria (gyűrűsöknél!)
 • Optikai izomériaFizikai tulajdonságok

 • Apolárisak.
 • Molekulatömegükhöz képest is alacsony az olvadás- és a forráspontjuk, mely a moláris tömeg növekedésével nő! Ismertebb képviselőik halmazállapota:

C1 - C5 gáz

~ C5 - C20 folyadék

~ C20 felett szilárd

 • A víznél még a szilárd halmazállapotúak is kisebb sűrűségűek.
 • Színtelenek (kivéve a konjugált poliéneket), szagtalanok vagy jellegzetes szagúak.
 • Vízben gyakorlatilag oldhatatlanok.

Előállítás

 • Alkének hidrogénezésével

  R - CH = CH2 + H2  R - CH2 - CH3

  (kat. katalizátor: platina, palládium, nikkel; R- alkil-csoport; R - CH = CH2 alkén)
 • Reduktív dehalogénezés

  R - I + 2H' R - H + H - I

  (R - H alkil-jodid; R - H alkán; H - I hidrogén-jodid)

Kémiai tulajdonságok

 • Kevéssé reakcióképes (par affinis - "kevéssé reakcióképes" )
 • Jellemző reakciója a SZUBSZTITÚCIÓ (olyan reakció, melyben valamely vegyület egyik atomjának vagy atomcsoportjának helyébe egy másik atom vagy atomcsoport lép).

 • Metán hőbontása

  2CH C2H2 + 3H2
 • Vízgőz reakció

  CH4 + H2O CO + 3H2 (1000°C)
 • Oxidáció

  Éghetők, nem kormozó lánggal

  CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
  2CnH2n+2 + (3n+1)O2 2nCO2 + (2n+2)H2O
 • Krakkolás

  Olyan hőbontási eljárások, amelyek segítségével a nagyobb molekulájú szénhidrogéneket kisebb molekulájú szénhidrogénekké alakítják át.

  CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 CH3 - CH2 - CH3 + CH2 = CH2
 • Előfordulás

  - Kőolaj
  - Földgáz

Találat: 2485Felhasználási feltételek