online kép - Fájl tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Szénhidrogének

kémiafelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
MOLEKULÁK ORIENTÁCIÓJA A HATÁRFELÜLETEN
HOMOGÉNKATALITIKUS AMINOKARBONILEZÉS: ÚJ MÓDSZER KIDOLGOZÁSA N-FERROCENOIL-AMINOSAV-ÉSZTEREK, FERROCÉNGLIOXAMIDOK ÉS DISZUBSZTITUÁLT FERROCÉNSZÁRMAZÉK
AERODISZPERZ RENDSZEREKERODISZPERZ RENDSZEREK
ALKIMISTA CUCCOK
Szénhidrogének
 
bal also sarok   jobb also sarok

Szénhidrogének

Alkánok (paraffinok)

Az alkánok nyíltláncú telített szénhidrogének; (a cikloalkánok zárt, gyűrűs szénhidrogének) ami azt jelenti, hogy a szénatomok maximális atommal létesítenek kötést.

Alapvegyületük a metán: CH4.

Tagjaik homológsort (ún. metánsor) alkotnak 131f53b , a szénatomszám növekedésével az egymást követő tagok mindig egy metilén-csoporttal [- CH2 -] különböznek egymástól.

A homológsor első kilenc tagja:

 • metán: CH4
 • etán: CH3 - CH3 (C2H6)
 • propán: CH3 - CH2 - CH3 (C3H8)
 • bután: CH3 - CH2 - CH2 - CH3 (C4H10)
 • pentán: CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 (C5H12)
 • hexán: CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 (C6H14)
 • heptán: CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 (C7H16)
 • oktán: CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 (C8H18)
 • nonán: CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 (C9H20)
 • dekán: CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 (C10H22)

Általános képlet.

 • nyíltlánc esetén: CnH2n+2
 • gyűrűsök esetén: CnH2n

Alkánok elnevezése

 • Triviális név (a kémiai szerkezetre nem utal)
 • Racionális név (utal a kémiai szerkezetre) - ez az ún. IUPAC elnevezés, a "leghosszabb normális szénlánc elve": a név alapja a leghosszabb egyenes szénlánc; feltüntetendő az alkil szubsztituensek száma, neve, helyzete; a név végződése -án.
  (metánból levezethető alkil-csoportok neve:

Képlet

 • Összegképlet (nem mutatja a molekula szerkezetét): C2H6
 • Szerkezeti képlet (mutatja a molekula szerkezetét):

Izoméria

 • Szerkezeti (konstitúciós) izoméria (ha n > 3), láncelágazás található az izomer vegyületekben
  Két vagy több egymástól eltérő vegyület, melyeknek összegképlete megegyezik, az atomok kapcsolódási sorrendje azonban különbözik (szerkezetük eltérő).

 • Konformációs izoméria (gyűrűsöknél!)
 • Optikai izoméria

Fizikai tulajdonságok

 • Apolárisak.
 • Molekulatömegükhöz képest is alacsony az olvadás- és a forráspontjuk, mely a moláris tömeg növekedésével nő! Ismertebb képviselőik halmazállapota:

C1 - C5 gáz

~ C5 - C20 folyadék

~ C20 felett szilárd

 • A víznél még a szilárd halmazállapotúak is kisebb sűrűségűek.
 • Színtelenek (kivéve a konjugált poliéneket), szagtalanok vagy jellegzetes szagúak.
 • Vízben gyakorlatilag oldhatatlanok.

Előállítás

 • Alkének hidrogénezésével

  R - CH = CH2 + H2  R - CH2 - CH3

  (kat. katalizátor: platina, palládium, nikkel; R- alkil-csoport; R - CH = CH2 alkén)
 • Reduktív dehalogénezés

  R - I + 2H' R - H + H - I

  (R - H alkil-jodid; R - H alkán; H - I hidrogén-jodid)

Kémiai tulajdonságok

 • Kevéssé reakcióképes (par affinis - "kevéssé reakcióképes" )
 • Jellemző reakciója a SZUBSZTITÚCIÓ (olyan reakció, melyben valamely vegyület egyik atomjának vagy atomcsoportjának helyébe egy másik atom vagy atomcsoport lép).

 • Metán hőbontása

  2CH C2H2 + 3H2
 • Vízgőz reakció

  CH4 + H2O CO + 3H2 (1000°C)
 • Oxidáció

  Éghetők, nem kormozó lánggal

  CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
  2CnH2n+2 + (3n+1)O2 2nCO2 + (2n+2)H2O
 • Krakkolás

  Olyan hőbontási eljárások, amelyek segítségével a nagyobb molekulájú szénhidrogéneket kisebb molekulájú szénhidrogénekké alakítják át.

  CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 CH3 - CH2 - CH3 + CH2 = CH2
 • Előfordulás

  - Kőolaj
  - Földgáz

Találat: 2567


Felhasználási feltételek