online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

kémia

periódusos rendszer, szerves kémia, kémiai kötések, kémia tételekfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
kémia
 
bal also sarok jobb also sarok

ATOMOK ÉS ELEMEK


ATOMOK ÉS ELEMEK             A tudományos atomelmélet bevezetése John Dalton (1766 -1844) angol természettudós nevéhez füzödik. 1803-ban megalapozott atomelmélete, feltételezése szerint minden anyag parányi részecskékböl, ato


SAVAK, BÁZISOK ÉS SÓK


SAVAK, BÁZISOK ÉS SÓK   Elektrolitok és az elektrolitos disszociáció Az elektrolitok olyan anyagok, amelyekben az ionos vegyületek alkalmas oldószerben feloldva (vagy oldószer nélkül csak megolvasztva) részben vagy egészben pozití


ELEKTROKÉMIA


ELEKTROKÉMIA             Az elektrokémia a kémiai reakciók által elöidézett elektromos jelenségekkel, és az elektromos áram hatására bekövetkezö kémiai változásokkal foglalkozik. Redoxifolyamatok             Az oxidác


ELEGYEK ÉS OLDATOK


ELEGYEK ÉS OLDATOK             Az elegyek kémiailag egységes anyagokból álló homogén rendszerek, melyekben az alkotórészek eloszlása molekuláris és/vagy ionos szinten áll fenn, s így azokban fénymikroszkóppal különbségek nem észlelhetö


KOMPLEX VEGYÜLETEK


KOMPLEX VEGYÜLETEK             Vizes oldatokban a fémionok a vízmolekulákkal koordinált kovalens kötéseket létesítenek. A periódusos rendszer s-mezöjében található fémionok (kis töltésü és nagy átméröjü ionok) lazán kötö


A VÍZ ÉS VIZES OLDATOK


A VÍZ ÉS VIZES OLDATOK A víz a földi élet egyik legalapvetöbb föltétele, mert                         *oldószerként reakcióközeg és szállítóanyag szerepet tölt be a sejtekben és a szövetekben,                         *reak


SZERVETLEN KÉMIA ALAPJAI


SZERVETLEN KÉMIA ALAPJAI             A világot felépítö anyagokat két nagy csoportra lehet osztani, a szervetlen és szerves anyagok csoportjára. Ma ennek már nincs jelentösége, de a szerves vegyületek 3-4 milliós nagyságrendje a 7


REAKCIÓKINETIKA


REAKCIÓKINETIKA A reakciókinetika tárgya és a reakciók osztályozása               A termodinamikailag lehetséges reakciók a hömérséklettöl, a nyomástól, a reagáló anyag mennyiségétöl stb. függöen a legkülönböz&


AZ ATOMOK ELEKTRONSZERKEZETE ÉS A PERIÓDUSOS RENDSZER


Az atomok elektronszerkezete és a periódusos rendszer A kvatumelmélet alapjai   A fény hullámtermészete                         A fény az energiának olyan formája, amely hullámként terjed, de az anyaggal való kölcsönhatásai


KÉMIAI KÖTÉSEK


KÉMIAI KÖTÉSEK             Az elemek atomjai más elemek atomjaival reagálni képesek. Ezáltal az anyag fizikai és kémiai tulajdonságai megváltoznak. Az atomok összetartásához kémiai kötés szükséges. A tendencia, hogy egy vagy több kötés kia


A VÖRÖS ISZAP


A VÖRÖS ISZAP      A VÖRÖS ISZAP Bevezetö  A bauxit magmás, üledékes, átalakuló közetek mállásából keletkezik. Az esö miatt a felszini közetek mállani kezdenek , létrehozzák


KÉMIAI ALAPFOGALMAK


KÉMIAI ALAPFOGALMAK SI és egyéb mértékrendszerek                         A fizikában és a kémiában használt mennyiségek mértékegységei igen fontosak. A mennyiség két egymástól független tényezö, a számérték és a mértékegység szor


AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK


AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK A telítetlen gyürüs szénvegyületek körében különleges szerkezetük miatt az aromás szénhidrogének sajátos csoportot képviselnek. Az aromás elnevezés régi keletü és utal e vegyületek illatára (aromájá


Dihalogének addíciója alkénekre


Dihalogének addíciója alkénekre Az olefinekböl halogénaddícióval vicinális dihalogén-származékokat lehet elöállítani. Gyakorlati szempontból a klórozásnak és a brómozásnak van jelentösége, mivel a fluor robbanásszerü hev


SZÉNHIDROGÉNEK - SZÉNHIDROGÉNEK CSOPORTOSÍTÁSA


SZÉNHIDROGÉNEK SZÉNHIDROGÉNEK CSOPORTOSÍTÁSA A legegyszerübb szerves vegyületek, a szénhidrogének csak szénböl és hidrogénböl épülnek fel. Közülük azokat a szénhidrogéneket, amelyekben a szénatomok egyszeres kö


TELÍTETLEN SZÉNHIDROGÉNEK: ALKINOK


TELÍTETLEN SZÉNHIDROGÉNEK: ALKINOK ALKINOK ELŐFORDULÁSA A szén-szén hármas kötést tartalmazó telítetlen szénhidrogéneket alkinoknak vagy legegyszerübb képviselöjük az acetilén triviális neve alapján acetilén-szénh


TELÍTETLEN SZÉNHIDROGÉNEK: ALKÉNEK ÉS CIKLOALKÉNEK


TELÍTETLEN SZÉNHIDROGÉNEK: ALKÉNEK ÉS CIKLOALKÉNEK ALKÉNEK ÉS CIKLOALKÉNEK ELŐFORDULÁSA A nyíltláncú és gyürüs telítetlen szénhidrogének közül az egy vagy több szén-szén kettös kötést tartalmazó vegyületeket ö


SZERVES KÉMIAI ALAPISMERETEK


1. FEJEZET SZERVES KÉMIAI ALAPISMERETEK A SZERVES KÉMIA TUDOMÁNNYÁ VÁLÁSA A szerves kémia a szénvegyületek tudománya. Ez az összegzö meghatározás sok évszázadra visszatekintö, változatos, misztikumoktól


Fémes anyagok hegesztése


Fémes anyagok hegesztése 1.         Bevezetés A hegesztés egy olyan technológiai eljárás, amely során két vagy több munkadarabot hővel, ol­vadással, vagy nyomással egyesítünk, úgy, hogy a darabok között nem oldható, az anyagok természe­tének


Polarimetria - Fajlagos forgatóképesség és koncentració meghatarozasa. Glükóz mutarotaciójanak tanulmanyozasa


Polarimetria Fajlagos forgatóképesség és koncentráció meghatározása. Glükóz mutarotációjának tanulmányozása A  közönséges monokromatikus fény rezgései  a haladási irányra merőleges minden lehetséges  síkban történnek. Ha ilyen fénysugaratoldal:

1 ... 1 2 3

Felhasználási feltételek