online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

menedzsment

menedzsment fogalma, menedzsment dolgozat, menedzsment meghatározás, nemzetközi, tételek

Fájl küldése e-mailegyéb tételek

 
menedzsment
 
 

Nyugdíj- és életbiztosítasok


Nyugdíj- és életbiztosítások Ennek a témának azért célszerű külön figyelmet szentelni, mert ahogy a Válságkezelés fejezetben láttuk, a felkészülés fontos lépése az, hogy vagy tartalékot képezünk a váratlan kiadásokra, vagy díjat fizetünk eg


A VEZETÉS TERMÉSZETE, EREDETE


A vezetés természete, eredete. A vezetés általános jellemzői. Kezdetben a vezetést művészetnek vélték, melyet csak különleges adottságokkal, tulajdonságokkal rendelkező emberek folytathattak sikerrel. Sokak szerint a vezetés más embere


A CSOPORT FOGALMA, A FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS CSOPORTOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA


A csoport fogalma, a formális és informális csoportok  összehasonlítása. Az érzékelés szempontjából vizsgálva a csoportot: a csoport akkor létezik, ha az egyének csoportnak tekintik magukat. Szerkezeti szempontból – McDavid és Haran


AZ ÉRTEKEZLETEK ÉS TÍPUSAIK, AZ ÉRTEKEZLET MEGSZERVEZÉSE, LEVEZETÉSE, A NEHÉZ EMBEREK KEZELÉSE


Az értekezletek és típusaik, az értekezlet megszervezése, levezetése,  a nehéz emberek kezelése. Erről az embereknek csakis rossz emlékei vannak. Nem hiábavaló az értekezlet, ha tartjuk magunkat bizonyos szabályokhoz. Első és legfont


A KÖRNYEZETI ELEMEK ÉS HATÁSUK A VEZETŐI ÉS A SZERVEZETI VISELKEDÉSRE


A környezeti elemek és hatásuk a vezetői és a szervezeti viselkedésre. A vezetés három alapeleme: a környezet, a vezetett és a vezető, összetartozó, egymástól kölcsönös függésben lévő és egymásra kölcsönösen hatást gyakorló organizmusként,


VEZETŐI ELMÉLETEK: A SZITUÁCIÓS ELMÉLETEK


Vezetői elméletek: a szituációs elméletek. Szituációs elméletek: A vezetési stílust meghatározó szituációs tényezők azonosítása és viszonylagos fontosságuk eldöntése igen nehéz feladat. Vezetés út-cél elmélete: A vezetésnek azt a


AZ ÖSZTÖNZÉS RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, ALAPELVEK, MÓDSZEREK


Az ösztönzés rendszerének kialakítása, alapelvek, módszerek. Az emberek cselekvése elsősorban saját céljaik elérésére irányulnak. A vezetőnek kell arra ösztönöznie az egyént, az egyénekből összetevődő csoportokat, hogy cselekvésük a szervez


Informatikai projektmenedzsment


Informatikai projektmenedzsment gyakorlat A gyakorlat témája: Tevékenységekhez erőforrások rendelése Az időtartam, az erőforrás mennyiség és a munka közötti összefüggések Újabb hozzárendelések révén az


Informatikai projektmenedzsment


Informatikai projektmenedzsment 4. gyakorlat A gyakorlat témája: Tevékenységek végrehajtásának nyomon követése Az ütemterv adatainak alaptervként való elmentése Tevékenységek végrehajtása pillanatnyi állapo


A SZEMÉLYISÉG MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA


A személyiség működési mechanizmusa. Az egyes személyiség-elméletek nem csak más és más személyiségjegyeket tekintenek a személyiség részének, de a személyiség egészét, illetve a személyiség struktúráját is különböző módon értelmezik.


A NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ FAJTÁI, ELEMEI, ALKALMAZÁSUK


A nem verbális kommunikáció fajtái, elemei, alkalmazásuk. A személyközi kommunikáció a szóbeli üzenetek mellett, jelentős mértékben használja a szavak nélküli jelzéseket, amelyeket nem verbális kommunikációnak is szoktak nevezni. A verbális


A VEZETŐ ETIKÁJA ÉS FELELŐSSÉGE


A vezető etikája és felelőssége. Minden társadalom rendelkezik általánosan elfogadott viselkedési normákkal, amelyek előírják tagjaik viselkedésmódját. Ezek a normák irányítják a szervezetekben is az emberek viselkedését. Az etikus viselkedé


Informatikai projektmenedzsment


Informatikai projektmenedzsment gyakorlat Erőforrások és erőforrás-hozzárendelések finomhangolása Különféle erőforrásköltségek megadása Időtől függő erőforrásköltségek beállítása Az erőforrások időben v


Készítsünk jelentést, mely a készlet értékét mutatja ki termékenként, raktaranként és összesen


JELENTÉSZKÉSZÍTÉS Készítsünk jelentést, mely a készlet értékét mutatja ki termékenként, raktáranként és összesen 1.       Nyissuk meg a c:/Program Files/Accessbemutato mappából a Minta4 adatbázist! 2.       Az indítópanelen kattintsunk


Az informació technológia hatasa a közigazgatas működésére (ügyvitelre)


Az információ technológia hatása a közigazgatás működésére (ügyvitelre) 6.1.A papíralapú és elektronikus ügyintézési terminológia összehangolása A közigazgatás munkafolyamataiban is megfigyelhető a feladatokat megvalósító kettős tech


Az időgazdalkodas


Az időgazdálkodás Azt mondják, az idő – pénz. Ez a mondás lebecsüli az időt. Az idő sokkal, de sokkal értékesebb, mint a pénz. (Arnold Bennett) 2.1. Az időgazdálkodás alapjai Az időgazdálkodás nagyon találó szó: kifejezi, hogy


A MOTIVÁCIÓ TARTALMI ELMÉLETEI. MASLOW ÉS HERZBERG ELMÉLETE. ALKALMAZÁSUK A MUNKATÁRSAK ÖSZTÖNZÉSÉBEN.


A motiváció tartalmi elméletei. Maslow és Herzberg elmélete. Alkalmazásuk a munkatársak ösztönzésében. A tartalmi elméletek azzal foglalkoznak, hogy mi van az egyénben, vagy a munkakörnyezetében, ami a cselekvéshez energiával látja el az em


A kommunikació


A kommunikáció Előítéletek ellen ne próbálkozz érvekkel! Embered nem érvekkel itta őket magába, ezért nem is érvelhetők ki belőle. (Sidney Smith) 3.1. A kommunikáció lényege, feladata A kommunikáció lényege az, hogy a benn


AZ EGYENSÚLYTEREMTÉS PROBLÉMÁI ÉS TEENDŐI


Az egyensúlyteremtés problémái és teendői. A vezetőkre munka közben állandó nyomás nehezedik. Kézben kell tartaniuk az eseményeket, és szüntelenül kezdeményezniük kell. Írott és íratlan szabályok, rendeletek, törvények sora korlátozza, szabá


A SZEMÉLYISÉG ÖSSZETEVŐINEK SZEREPE A VISELKEDÉSBEN; A VISELKEDÉS ÉS A HELYZET ÖSSZEFÜGGÉSEI, EMPÁTIA, ELŐÍTÉLET, KONFORMIZMUS.


A személyiség összetevőinek szerepe a viselkedésben; a viselkedés és a helyzet összefüggései, empátia, előítélet, konformizmus. A viselkedés és a helyzet. A viselkedés feltárásánál fontos tényező az aktuális helyzet, amelyben a viselkedoldal:

1 ... 1 2 3 4