online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A KÖRNYEZETI ELEMEK ÉS HATÁSUK A VEZETŐI ÉS A SZERVEZETI VISELKEDÉSRE

menedzsmentbal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A MOTIVÁCIÓ TARTALMI ELMÉLETEI. MASLOW ÉS HERZBERG ELMÉLETE. ALKALMAZÁSUK A MUNKATÁRSAK ÖSZTÖNZÉSÉBEN.
A VEZETŐ ETIKÁJA ÉS FELELŐSSÉGE
A NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ FAJTÁI, ELEMEI, ALKALMAZÁSUK
A SZEMÉLYISÉG MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA
Informatikai projektmenedzsment
Informatikai projektmenedzsment
AZ ÖSZTÖNZÉS RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, ALAPELVEK, MÓDSZEREK
VEZETŐI ELMÉLETEK: A SZITUÁCIÓS ELMÉLETEK
A KÖRNYEZETI ELEMEK ÉS HATÁSUK A VEZETŐI ÉS A SZERVEZETI VISELKEDÉSRE
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A környezeti elemek és hatásuk a vezetői és a szervezeti viselkedésre.


A vezetés három alapeleme: a környezet, a vezetett és a vezető, összetartozó, egymástól kölcsönös függésben lévő és egymásra kölcsönösen hatást gyakorló organizmusként, rendszerként működik.


Környezet

Bármilyen célból alakul is ki egy szervezet, nem független a környezetétől. Különösen érvényes ez a ga 525j98f zdálkodó szervezetekre, mivel:

Ø      tevékenységével a környezete szükségleteit elégíti ki;

Ø      a működéshez szükséges anyagok, eszközök, információk többségét a környezetben lévő más szervezetektől szerzi be;

Ø      tevékenységének eredményét a környezetének értékesíti.


A környezeti feltételeket meghatározó politika, társadalom, államhatalom, érdekképviseletek, piac, bankok, tőzsde, kutatás és oktatás, s velük együtt a szociálpszichológiai tényezők állandóan változnak. Ezek lehetnek lassúak, fokozatosak, máskor elsöprő erejűek, gyorsak.


A vezetés külső környezetét meghatározzák:

állam (törvények, vámok, adók, támogatások),

piac (versenytársak, árak, szállítók, vevők),

bankok (kamat, lejárati idő, kedvezmények),

tudomány (új felfedezések, új technológiák, szakképzés),

társadalom (kultúra, oktatás),

politika (ideológiai elvárások),

tulajdonosok,

érdekképviseletek.


A politika többnyire valamilyen ideológia vagy valamely társadalmi réteg által megfogalmazott érdekek mentén alakítja a társadalom és a gazdaság életét.

A társadalom általános érdekrendszerét a gazdasági fejlettség, a kultúra, a képzettség színvonala, valamint a hagyományok és a különféle ideológiák hatására működő attitűdök és előítéletek alakítják.


A környezeti feltételek módosulásai változást igényelnek a vezetőtől. A változás igényével azonban felléphet a vezető szűkebb környezetét jellemző szervezet is, hiszen a szervezet minden tagja ugyanazokat a környezeti hatásokat érzékeli, amelyek a vezetőt ill. a szervezetet is érik.


A vezetés belső környezete:

szervezet (funkciók és munkafolyamatok, termelés, szolgáltatás, értékesítés, fejlesztés),

működési folyamatok (információs, gazdasági, pénzügyi, anyagi),

erőforrások (emberi, pénzügyi, anyagi, műszaki).


Az utóbbi időben felgyorsult gazdasági, környezeti változások újabb és újabb feltételeket hoznak létre, amelyek új követelményeket, feladatokat állítanak a gazdasági élet szereplői elé. A feladat lényege az alkalmazkodás. A változó feltételek közül a következők tekinthetők a legjelentősebbeknek a vezető számára:

A hazai gazdasági erők mozgásában meghatározó szerepet kapnak a világgazdasági, világpiaci, európai közös piaci hatások. Ezek drasztikusan befolyásolják a termelés szerkezetét.

A gazdaságirányítás rendszerében mélyreható változások mennek végbe, ha az államhatalom kivonul a gazdaságból.

A politikai, társadalmi élet demokratizálódása, a kollektív tulajdonformák felszámolása, a tulajdonreform módosítják a gazdálkodó szervezetek belső és külső viszonyait.

A vállalkozási formák sokszínűsége módosítja a vezetői munka tartalmát, módszereit.

Az új értékek elfogadása lassú, ami a társadalom általános értékzavarát idézi elő.


A feltételek változásai természetesen a vezetőkkel szembeni követelményeket is módosítják:

A piaci és gazdaságirányítási viszonyok gyors változásai hasonlóképpen gyorsan, de nem elhamarkodott döntéseket igényel. A mai vezetőnek gyorsnak, megalapozott döntéshozónak kell lennie.

A változásokra időben fel kell figyelni.

A gazdasági élet bizonytalanságai növelik a vészhelyzetek gyakoriságát, amelyből csak határozott cselekvéssel lehet kikerülni.

A gazdaság és a társadalom sokszínűsége miatt megnövekedett a döntések előkészítése és meghozatala során egyidejűleg figyelembe veendő tényezők száma.

A változó körülményekhez való rugalmas alkalmazkodás fokozza a vezetők probléma-megoldó és konfliktuskezelő képessége iránti igényt.

A társadalmi élet demokratizálódása, a szervezeteken belüli emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása új vezetői magatartást, stílust követel.

A cselekvőképes csoport kialakításához a vezetőnek képesnek kell lennie a munkatársak befolyásolására, meggyőzésére.

Szükséges a rendszeres önértékelés, az önértékelésen alapuló személyiség- és képességfejlesztés.

A stressz, a bizonytalanság növekvő mértékben jelen van a vezető életében. Az energiáját, idejét jobban kell beosztania.


Találat: 2107


Felhasználási feltételek