online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A SZEMÉLYISÉG MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA

menedzsmentbal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A SZEMÉLYISÉG ÖSSZETEVŐINEK SZEREPE A VISELKEDÉSBEN; A VISELKEDÉS ÉS A HELYZET ÖSSZEFÜGGÉSEI, EMPÁTIA, ELŐÍTÉLET, KONFORMIZMUS.
AZ EGYENSÚLYTEREMTÉS PROBLÉMÁI ÉS TEENDŐI
A MOTIVÁCIÓ TARTALMI ELMÉLETEI. MASLOW ÉS HERZBERG ELMÉLETE. ALKALMAZÁSUK A MUNKATÁRSAK ÖSZTÖNZÉSÉBEN.
Készítsünk jelentést, mely a készlet értékét mutatja ki termékenként, raktaranként és összesen
A VEZETŐ ETIKÁJA ÉS FELELŐSSÉGE
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A személyiség működési mechanizmusa.


Az egyes személyiség-elméletek nem csak más és más személyiségjegyeket tekintenek a személyiség részének, de a személyiség egészét, illetve a személyiség struktúráját is különböző módon értelmezik.


A pszichoanalitikus személyiség elmélet képviselője Freud, aki három rendszerből állónak tekinti a személyiséget: felettes én (superego), én (ego), 454e48e ösztönén (id).


Az ösztön-énbe tartozik mindaz, ami biológiailag adott, az emberrel veleszületett. Feladata: egyensúlyban tartani az embert hajtó erőket. Ezek az erők olyan feszültéséget is kelthetnek, amelyeket az ösztönén nem tud elviselni, ezért azonnal lépést tesz a feszültség csökkentésére, így az egyensúly helyreállítására. Általában irracionálisan, kirobbanóan működik. Működését a közvetlen kielégülésre való törekvés jellemzi.


A Felettes-én képviseli a társadalmat. Magába foglalja mások véleményét, társadalmi értékrendszerét, erkölcsöket, eszméket. Az én-ből fejlődik ki, de tőle független. A Felettes én normái túlzott tökéletességet követelnek, erőit ezért az én módosítja. A Felettes én, mint könyörtelen lelkiismeret működik.


Az Én feladata a két ellentétes rendszer egyensúlyba hozása, és egyensúlyban tartása. Működését a realitáselv jellemzi. Ha funkcióját nem tudja ellátni, neurózis alakulhat ki.Az interperszonális elmélet:


Képviselője: Rogers. Szerinte az ember és az emberi viselkedés aktív, nemes és racionális. Az egyén énképe és énideálja egymás kölcsönös egyeztetésével fejlődik. Ha az énkép és a teljes egyén tapasztalatai nem ellentmondóak, ez az énazonosság. Ilyenkor kiegyensúlyozott a személyiség fejlődése. Ha viszont eltérés van az énkép és a tényleges tapasztalat között, ellentmondás keletkezik, mely belső feszültségekhez vezet. Az ember megpróbál védekezni ellene, mely történhet:

az énképet túlságosan veszélyeztető tényezőket kizárhatja a tudatából;

módosítja énképét a követett viselkedés irányába;

a viselkedését változtatja.


A szubjektív és objektív énkép viszonya:

objektív = szubjektív: kiegyensúlyozott;

objektív < szubjektív: öntúlbecsülő;

objektív > szubjektív: kishitű.


A viselkedés hajtóereje: a pozitív elfogadás szükséglete. Ez mindenkiben jelen van és a másoktól kapott szeretetben nyilvánul meg. Az objektív és a szubjektív énkép nagyban különbözhet egymástól.


Külső- és belső-kontrollos személyiséget különít el Rotter.

A belső-kontrollos: a viselkedést úgy éli meg, mint amelynek saját, közvetlen személyes ellenőrzése alatt van. Az ilyen ember biztos abban, hogy ha akarja meg is tudja változtatni környezetét. Domináns, kevésbé befolyásolható.


Külső-kontrollos: csaknem mindig kívül esik saját hatókörén. Az ilyen ember a környezet megváltoztatásához kevésnek érzi magát. Szorongó, gyakran neurotikus, gyanakvó, dogmatikus és konformista.


Attkinson az embereket a teljesítményszükséglet szerint osztja fel: magas és alacsony teljesítmény-szükségletű emberek. A teljesítményszükségletét két tényező alkotja:

maga a teljesítményigény és

a kudarckerülés.


A teljesítményigény kifejezi, hogy az emberek milyen mértékben törekszenek siker elérésére. A teljesítményigény különböző magatartásokat erősít: a nehézségek leküzdését, az önmagunkkal szembeni magas követelményszint fenntartását, a teljesítmény állandó javítását, a mások által elért szintek túlhaladását, az ember igényét a fizikai és a társas környezet uralására.

Kudarckerülés: az erősen kudarckerülő kis önbizalmú ember vagy túl könnyű, vagy túl nehéz feladatot választ.

A siker is több tényezőn múlik: a teljesítmény motiváció szintjén, a kudarctól való félelem mértékén, a teljesítmény ösztönző erején.


Találat: 2585


Felhasználási feltételek