online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A SZEMÉLYISÉG MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA

menedzsment

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A SZEMÉLYISÉG ÖSSZETEVŐINEK SZEREPE A VISELKEDÉSBEN; A VISELKEDÉS ÉS A HELYZET ÖSSZEFÜGGÉSEI, EMPÁTIA, ELŐÍTÉLET, KONFORMIZMUS.
AZ EGYENSÚLYTEREMTÉS PROBLÉMÁI ÉS TEENDŐI
A MOTIVÁCIÓ TARTALMI ELMÉLETEI. MASLOW ÉS HERZBERG ELMÉLETE. ALKALMAZÁSUK A MUNKATÁRSAK ÖSZTÖNZÉSÉBEN.
Készítsünk jelentést, mely a készlet értékét mutatja ki termékenként, raktaranként és összesen
A VEZETŐ ETIKÁJA ÉS FELELŐSSÉGE
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A személyiség működési mechanizmusa.


Az egyes személyiség-elméletek nem csak más és más személyiségjegyeket tekintenek a személyiség részének, de a személyiség egészét, illetve a személyiség struktúráját is különböző módon értelmezik.


A pszichoanalitikus személyiség elmélet képviselője Freud, aki három rendszerből állónak tekinti a személyiséget: felettes én (superego), én (ego), 454e48e ösztönén (id).


Az ösztön-énbe tartozik mindaz, ami biológiailag adott, az emberrel veleszületett. Feladata: egyensúlyban tartani az embert hajtó erőket. Ezek az erők olyan feszültéséget is kelthetnek, amelyeket az ösztönén nem tud elviselni, ezért azonnal lépést tesz a feszültség csökkentésére, így az egyensúly helyreállítására. Általában irracionálisan, kirobbanóan működik. Működését a közvetlen kielégülésre való törekvés jellemzi.


A Felettes-én képviseli a társadalmat. Magába foglalja mások véleményét, társadalmi értékrendszerét, erkölcsöket, eszméket. Az én-ből fejlődik ki, de tőle független. A Felettes én normái túlzott tökéletességet követelnek, erőit ezért az én módosítja. A Felettes én, mint könyörtelen lelkiismeret működik.


Az Én feladata a két ellentétes rendszer egyensúlyba hozása, és egyensúlyban tartása. Működését a realitáselv jellemzi. Ha funkcióját nem tudja ellátni, neurózis alakulhat ki.Az interperszonális elmélet:


Képviselője: Rogers. Szerinte az ember és az emberi viselkedés aktív, nemes és racionális. Az egyén énképe és énideálja egymás kölcsönös egyeztetésével fejlődik. Ha az énkép és a teljes egyén tapasztalatai nem ellentmondóak, ez az énazonosság. Ilyenkor kiegyensúlyozott a személyiség fejlődése. Ha viszont eltérés van az énkép és a tényleges tapasztalat között, ellentmondás keletkezik, mely belső feszültségekhez vezet. Az ember megpróbál védekezni ellene, mely történhet:

az énképet túlságosan veszélyeztető tényezőket kizárhatja a tudatából;

módosítja énképét a követett viselkedés irányába;

a viselkedését változtatja.
A szubjektív és objektív énkép viszonya:

objektív = szubjektív: kiegyensúlyozott;

objektív < szubjektív: öntúlbecsülő;

objektív > szubjektív: kishitű.


A viselkedés hajtóereje: a pozitív elfogadás szükséglete. Ez mindenkiben jelen van és a másoktól kapott szeretetben nyilvánul meg. Az objektív és a szubjektív énkép nagyban különbözhet egymástól.


Külső- és belső-kontrollos személyiséget különít el Rotter.

A belső-kontrollos: a viselkedést úgy éli meg, mint amelynek saját, közvetlen személyes ellenőrzése alatt van. Az ilyen ember biztos abban, hogy ha akarja meg is tudja változtatni környezetét. Domináns, kevésbé befolyásolható.


Külső-kontrollos: csaknem mindig kívül esik saját hatókörén. Az ilyen ember a környezet megváltoztatásához kevésnek érzi magát. Szorongó, gyakran neurotikus, gyanakvó, dogmatikus és konformista.


Attkinson az embereket a teljesítményszükséglet szerint osztja fel: magas és alacsony teljesítmény-szükségletű emberek. A teljesítményszükségletét két tényező alkotja:

maga a teljesítményigény és

a kudarckerülés.


A teljesítményigény kifejezi, hogy az emberek milyen mértékben törekszenek siker elérésére. A teljesítményigény különböző magatartásokat erősít: a nehézségek leküzdését, az önmagunkkal szembeni magas követelményszint fenntartását, a teljesítmény állandó javítását, a mások által elért szintek túlhaladását, az ember igényét a fizikai és a társas környezet uralására.

Kudarckerülés: az erősen kudarckerülő kis önbizalmú ember vagy túl könnyű, vagy túl nehéz feladatot választ.

A siker is több tényezőn múlik: a teljesítmény motiváció szintjén, a kudarctól való félelem mértékén, a teljesítmény ösztönző erején.


Találat: 2409