online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A VEZETŐ ETIKÁJA ÉS FELELŐSSÉGE

menedzsment

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
AZ EGYENSÚLYTEREMTÉS PROBLÉMÁI ÉS TEENDŐI
A kommunikació
A MOTIVÁCIÓ TARTALMI ELMÉLETEI. MASLOW ÉS HERZBERG ELMÉLETE. ALKALMAZÁSUK A MUNKATÁRSAK ÖSZTÖNZÉSÉBEN.
Az időgazdalkodas
Az informació technológia hatasa a közigazgatas működésére (ügyvitelre)
Készítsünk jelentést, mely a készlet értékét mutatja ki termékenként, raktaranként és összesen
A VEZETŐ ETIKÁJA ÉS FELELŐSSÉGE
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A vezető etikája és felelőssége.


Minden társadalom rendelkezik általánosan elfogadott viselkedési normákkal, amelyek előírják tagjaik viselkedésmódját. Ezek a normák irányítják a szervezetekben is az emberek viselkedését. Az etikus viselkedés mindig a társadalmi értékek és normák gyakorlati alkalmazása.


Az olyan fogalmak, mint demokrácia, testvériesség, hazaszeretet, általában a társadalmi ér 555i87f tékek körébe tartoznak. Ezek absztrakt fogalmak, így a legtöbb ember számára eléggé bizonytalan, ködös tartalmúak. Mégis, pontosan a meghatározhatatlanságuk az, ami a legtöbb ember számára lehetővé teszi, hogy elfogadja azokat. Ezeket az értékeket mindenki a maga módján magyarázhatja, így szilárdan a magáénak vallhatja.


A társadalmi értékek szolgálnak alapul a társadalmi normák kialakulásához. A társadalmi értékek és normák indítják útjára az etikát és az erkölcsöt. Az etika és az erkölcsök ugyan a társadalmi értékeken és a társadalmi normákon alapulnak, de azt a módot tükrözi, ahogyan az egyén magáévá tette azokat. A törvények néha összeütközésbe kerülnek a családi, vallási, etikai stb. irányelvek által kialakított erkölcsi-etikai normákkal. Mindez jelentős problémát okoz, az etikus vagy etikátlan, erkölcsös vagy erkölcstelen megítélésben.


A relativizmus (vagyis, hogy bizonyos szituációban valami lehet etikus, ami más szituációban etikátlan) az, ami a vezetőket munkájuk során jogi, erkölcsi, etikai dilemma elé állítja. Milyen mértékű szelektivitást engedhet meg magának a vezető. Lehet-e törvényt szelektíven értelmezni? Lehet-e rendeletet, szervezeti szabályt szelektíven interpretálni? A válaszokat három fő csoportba lehet sorolni: egyértelműen helytelen, kétes terület, egyértelműen helyes. Ezeken a területeken csak az a kétes ahol a határvonal meghúzásában a vezető személyes felelőssége is felmerül.


Nem árt, ha a vezető a jogi, etikai dilemmák elkerülése érdekében betartja:

soha nem szegjük meg a törvényt tudatosan;mutassunk példát, ismerjük és tartsuk be a szervezeti szabályokat;

tartsuk be a szabályokat, vegyük komolyan a vezetői hivatás felelősségét;

tartsuk be az általános kulturális viselkedési normákat.


A vezető személyes felelőssége, amely kiterjed mind a jogi, mind pedig az erkölcsi és etikai magatartás területeire, alapvetően befolyásolja viselkedését:

Önmagával szembeni felelősség: elsősorban önmagával szemben kell felelősséget éreznie. Aki sikeresen oldja meg a jogi és etikai kérdéseket, el tudja kerülni a buktatókat.

A hivatással szembeni felelősség: a vezetés hivatás. Mint minden hivatásnak, vannak bizonyos mércéi.

A szervezettel szembeni felelősség: minden szervezetnek vannak hagyományai, szervezeti kultúrája, irányelve, üzleti politikája, amelyek betartását a szervezet minden egyes alkalmazottjától elvárja.

Az alárendeltekkel szembeni felelősség: a vezetőkön súlyos felelősség nyugszik az alárendeltjeik munkahelyi létéért.

A tulajdonosokkal szembeni felelősség: a vezetőt a tulajdonosok állítják a szervezet élére, akitől joggal várhatják el, hogy érdekeiket érvényesítve cselekedjen.

Az ügyfelekkel szembeni felelősség: a szervezetek azért léteznek, hogy valamilyen társadalmi szükséglelet kielégítsenek. Ez a szükséglet abból a vevőkörből származik, amelyet a szervezet tevékenysége szolgál.

A társadalommal szembeni kötelezettség: a vezetők felelősek a társadalomnak a jogi és etikai teljesítményükért. Ez azért indokolt felelősség, mert tevékenységüktől nagymértékben a társadalom előrehaladásának mértéke.


Találat: 3093