online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

AZ ÖSZTÖNZÉS RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, ALAPELVEK, MÓDSZEREK

menedzsmentFájl küldése e-mail


egyéb tételek

 
A kommunikació
A MOTIVÁCIÓ TARTALMI ELMÉLETEI. MASLOW ÉS HERZBERG ELMÉLETE. ALKALMAZÁSUK A MUNKATÁRSAK ÖSZTÖNZÉSÉBEN.
Az időgazdalkodas
A VEZETŐ ETIKÁJA ÉS FELELŐSSÉGE
Informatikai projektmenedzsment
Informatikai projektmenedzsment
AZ ÖSZTÖNZÉS RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, ALAPELVEK, MÓDSZEREK
 
 

Az ösztönzés rendszerének kialakítása, alapelvek, módszerek.


Az emberek cselekvése elsősorban saját céljaik elérésére irányulnak. A vezetőnek kell arra ösztönöznie az egyént, az egyénekből összetevődő csoportokat, hogy cselek 111e47b vésük a szervezeti célok elérését biztosítsa. A vezetőnek az ösztönző rendszer kialakítása során három célrendszert kell egyidejűleg figyelembe vennie:

a szervezet tagjainak célrendszerét (kereset, munkahelyi előremenetel),

a szervezeti célok rendszerét (termelékenység, vállalati hírnév),

a társadalmi célok rendszerét (törvényesség, környezetvédelem).

Az ösztönző rendszer e három célrendszer egymással összefügg. A szervezeti célok megvalósulása lehetővé teszi több egyéni cél megvalósulását. Elégedetlen dolgozókkal nem lehet elérni a szervezeti célokat sem.


Az ösztönző rendszer három célrendszere konfliktusba is kerülhet egymással. A vezető a célrendszerek konfliktusai miatt nem egyszer összeütközésbe kerülhetnek a szervezet tagjaival, mivel neki kell megtagadnia vagy megakadályoznia olyan egyéni célok teljesülését, amelyek ellentétesek a szervezeti célokkal. Az ösztönzés az egyéni és a csoportérdekek tudatos felhasználása valamilyen cél eléréséhez. Az ösztönzés az egyéni és a csoportérdekek tudatos felhasználása valamilyen cél eléréséhez. Az ösztönzés csak akkor hatékony, ha egyidejűleg mindegyik érdekcsoportra kiterjed.
Az ösztönzési rendszer kialakításakor a vezetőnek figyelembe kell vennie, hogy:

egyes személyekre különböző motiváló tényezők nem egyformán hatnak,

a különböző csoportok is eltérően reagálnak az egyes ösztönzőkre,

mind az egyént mind a csoportot csak az ő vagy a csoport konkrét motívumainak megfelelő ösztönzőkkel lehet a kívánt cselekvésre ösztönözni.


Az egyéneket, s a szervezeten belüli csoportokat csak a közvetlen vezetőik tudják hatékonyan ösztönözni.

A szervezet vezetőjének ezért decentralizáltan kell az ösztönzést alkalmazni. A konkrét feladatkitűzést, az ösztönzés eszközeivel való rendelkezést át kell adnia a közvetlen vezetőnek. A felső szintű vezetőnek ügyelni kell arra is, hogy a részlegek és az egyének ösztönzése egységes szemlélettel történjen. Arra kell törekednie, hogy érvényesüljön az azonos munkáért azonos bér elve.


Találat: 1920