online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

AZ ÖSZTÖNZÉS RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, ALAPELVEK, MÓDSZEREK

menedzsment

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A kommunikació
A MOTIVÁCIÓ TARTALMI ELMÉLETEI. MASLOW ÉS HERZBERG ELMÉLETE. ALKALMAZÁSUK A MUNKATÁRSAK ÖSZTÖNZÉSÉBEN.
Az időgazdalkodas
A VEZETŐ ETIKÁJA ÉS FELELŐSSÉGE
Informatikai projektmenedzsment
Informatikai projektmenedzsment
AZ ÖSZTÖNZÉS RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, ALAPELVEK, MÓDSZEREK
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Az ösztönzés rendszerének kialakítása, alapelvek, módszerek.


Az emberek cselekvése elsősorban saját céljaik elérésére irányulnak. A vezetőnek kell arra ösztönöznie az egyént, az egyénekből összetevődő csoportokat, hogy cselek 111e47b vésük a szervezeti célok elérését biztosítsa. A vezetőnek az ösztönző rendszer kialakítása során három célrendszert kell egyidejűleg figyelembe vennie:

a szervezet tagjainak célrendszerét (kereset, munkahelyi előremenetel),

a szervezeti célok rendszerét (termelékenység, vállalati hírnév),

a társadalmi célok rendszerét (törvényesség, környezetvédelem).

Az ösztönző rendszer e három célrendszer egymással összefügg. A szervezeti célok megvalósulása lehetővé teszi több egyéni cél megvalósulását. Elégedetlen dolgozókkal nem lehet elérni a szervezeti célokat sem.


Az ösztönző rendszer három célrendszere konfliktusba is kerülhet egymással. A vezető a célrendszerek konfliktusai miatt nem egyszer összeütközésbe kerülhetnek a szervezet tagjaival, mivel neki kell megtagadnia vagy megakadályoznia olyan egyéni célok teljesülését, amelyek ellentétesek a szervezeti célokkal. Az ösztönzés az egyéni és a csoportérdekek tudatos felhasználása valamilyen cél eléréséhez. Az ösztönzés az egyéni és a csoportérdekek tudatos felhasználása valamilyen cél eléréséhez. Az ösztönzés csak akkor hatékony, ha egyidejűleg mindegyik érdekcsoportra kiterjed.
Az ösztönzési rendszer kialakításakor a vezetőnek figyelembe kell vennie, hogy:

egyes személyekre különböző motiváló tényezők nem egyformán hatnak,

a különböző csoportok is eltérően reagálnak az egyes ösztönzőkre,

mind az egyént mind a csoportot csak az ő vagy a csoport konkrét motívumainak megfelelő ösztönzőkkel lehet a kívánt cselekvésre ösztönözni.


Az egyéneket, s a szervezeten belüli csoportokat csak a közvetlen vezetőik tudják hatékonyan ösztönözni.

A szervezet vezetőjének ezért decentralizáltan kell az ösztönzést alkalmazni. A konkrét feladatkitűzést, az ösztönzés eszközeivel való rendelkezést át kell adnia a közvetlen vezetőnek. A felső szintű vezetőnek ügyelni kell arra is, hogy a részlegek és az egyének ösztönzése egységes szemlélettel történjen. Arra kell törekednie, hogy érvényesüljön az azonos munkáért azonos bér elve.


Találat: 2056