online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 




































 
bal also sarok   bal jobb sarok

Informatikai projektmenedzsment

menedzsment





bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A SZEMÉLYISÉG ÖSSZETEVŐINEK SZEREPE A VISELKEDÉSBEN; A VISELKEDÉS ÉS A HELYZET ÖSSZEFÜGGÉSEI, EMPÁTIA, ELŐÍTÉLET, KONFORMIZMUS.
A kommunikació
A MOTIVÁCIÓ TARTALMI ELMÉLETEI. MASLOW ÉS HERZBERG ELMÉLETE. ALKALMAZÁSUK A MUNKATÁRSAK ÖSZTÖNZÉSÉBEN.
Az informació technológia hatasa a közigazgatas működésére (ügyvitelre)
Informatikai projektmenedzsment
A VEZETŐ ETIKÁJA ÉS FELELŐSSÉGE
A NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ FAJTÁI, ELEMEI, ALKALMAZÁSUK
A SZEMÉLYISÉG MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Informatikai projektmenedzsment

  1. gyakorlat


A gyakorlat témája:

  1. Tevékenységekhez erőforrások rendelése
  2. Az időtartam, az erőforrás mennyiség és a munka közötti összefüggések
  3. Újabb hozzárendelések révén az ütemezés befolyásolása
  4. Anyagi erőforrások tevékenységekhez rendelése




Megismertük a tevékenységeket és az erőforrásokat, készen állunk az erőforrások tevékenységekhez rendelésére. A tevékenységek és az erőforrások összerendelése teszi lehetővé a tevékenységben 454h76e foglalt munka elvégzését.

Az erőforrások tevékenységekhez rendelésével választ kaphatunk az alábbi kérdésekre:


Ki, mely tevékenységeken dolgozik és mikor?

Rendelkezünk-e megfelelő számú erőforrással a projekthez szükséges munkák körének elvégzéséhez?

Előfordul-e, hogy egy erőforrásnak akkor kellene végrehajtania egy tevékenységet, amikor az erőforrás nem áll rendelkezésre? (pl szabadságon van)

Előfordul-e, hogy egy erőforrást olyan sok tevékenységhez rendeltük hozzá, hogy ezáltal túlléptük az erőforrás munkakapacitását- más szóval túlterheltük-e az erőforrást?


Gyakorló állomány : film3.mpp

Töltsük le és nyissuk meg a MS Projektben


a)      A Projektkalauz eszköztáron kattintsunk az Erőforrások elemre, majd válasszuk ki a  A személyek és munkaeszközök tevékenységekhez rendelése (Assign People And Equipment To Tasks) hivatkozásra

b)      Kattintsunk az Erőforrások hozzárendelése (Assign Resources) lehetőségre

c)      Megjelenik az Erőforrások hozzárendelése párbeszédpanel.

d)      Válasszuk ki a 2. tevékenységet: Forgatókönyv összeállítása

e)      az Erőforrások hozzárendelése párbeszédpanelen kattintsunk Varga R. Gábor nevére, majd a Hozzárendelés (Assign) gombra. Ekkor pipa jelenik meg Varga R. Gábor neve mellett, jelezve, hogy hozzárendeltük a forgatókönyv készítés tevékenységhez. Látható, hogy a hozzárendelt erőforrások kivételével, amelyek a lista tetején találhatók, az erőforrások abc rendben jelennek meg a panelen.

f)        A Projektkalauz területén a 4. lépés az Információk áttekintése (Review Information). Itt találhatók alapvető ütemezési értékek ehhez a tevékenységhez:

Időtartam (Duration)

Munka (Work)

Hozzárendelt erőforrás mennyiség (Unit)

g)      Kattintsunk 3. tevékenységre: Forgatási lapok összeállítása. Ehhez a tevékenységhez egyszerre 2 erőforrást rendeljünk: Pattantyús Melindát és Varga R. Gábort. (CTRL billentyű segítségével)


A hozzárendelés történhet egérrel való húzással is. Jelöljünk ki erőforrást az Erőforrások hozzárendelése párbeszédpanelen. Az egérrel mutassunk az erőforrás neve mellett balra található oszlopra. Amikor az egérmutató erőforrás-ikonra változik, húzzuk rá az erőforrás ikonját a tevékenység nevére a Tevékenység neve oszlopban.


4. tevékenység -> Szacsvai Csaba

5. tevékenység -> Péterffy Károly és Szacsvai Csaba


2. Az időtartam, az erőforrás mennyiség és a munka közötti összefüggések



A tevékenység létrehozását követően, az erőforrás-hozzárendelések elvégzése előtt a tevékenységeknek van ugyan időtartama, de nincs munka hozzájuk kapcsolva. A munka fejezi ki az erőforrás által a tevékenység végrehajtása érdekében kifejtett erőfeszítések időigényét. A munka mennyisége általában megegyezik az időtartamban foglalt munkaórák számával, kivéve ha a tevékenységhez több erőforrást rendelünk,, vagy ha a tevékenységhez rendelt egyetlen erőforrás nem teljes munkaidőben dolgozik. A MS Project a munkát az ütemezési képlettel számítja ki:




Időtartam x erőforrás mennyiség = munka


Pl.:       2. tevékenységnél 40 óra időtartam x 100% erőforrás-mennyiség = 40 óra munka

5. tevékenységnél 16 óra időtartam x 200% erőforrás-mennyiség = 32 óra munka


3. Újabb hozzárendelések révén az ütemezés befolyásolása


További erőforrások tevékenységhez rendelésekor alapértelmezés szerint a MS Project az úgynevezett Munka vezérelt (Effort Driven) ütemezést alkalmazza. Ez annyit jelent, hogy a tevékenység kiinduló munkaértéke állandó függetlenül a hozzárendelt további erőforrások számától. A munka vezérelt ütemezés leginkább szembetűnő hatása az, hogy a tevékenységhez további erőforrásokat rendelve a tevékenység időtartama csökken. A MS Project csak akkor alkalmazza a unka vezérelt ütemezést, amikor a tevékenységekhez további erőforrásokat rendelünk, vagy a meglevőket távolítjuk el onnan.


Ez az alapértelmezés megváltoztatható valamennyi új tevékenységre:

Eszközök

Beállítások

Ütemezés fül

Új tevékenységek munkavezérelten ütemezettek beállítás bekapcsolása illetve kikapcsolása

Egy tevékenységre vonatkozóan a tevékenység adatlapjának Speciális fülén állítható be a tulajdonság.


a.) 2. tevékenységhez rendeljük hozzá a meglévő erőforrás mellé Szacsvai Csabát is. Ekkor a Project átütemezi a tevékenységet és időtartamát 2,5 napra csökkenti.

Ennek következtében a 2. tevékenységet követő összes többi tevékenység átütemeződik.


Intelligens címke használata

b.) a 4. tevékenységhez Szacsvai Csaba van hozzárendelve, így a tevékenységhez szükséges munka 16 óra lesz (2nap)

Rendeljük hozzá a tevékenységhez Pattantyús Melindát is. Ekkor a 4. tevékenység neve mellett megjelenik egy intelligens címke, melyre kattintva választhatunk a listában megjelenő lehetőségek közül:


Időtartam csökkentése: a tevékenység korábban fejeződik be, ugyanannyi munkaóra

Teljes munkamennyiség növelése: több munkaóra, változatlan időtartam

Napi munkamennyiség csökkentése: változatlan időtartam és teljes munkamennyiség


c.) Az 5. tevékenységhez rendeljük hozzá Jósfai Mátyást és Pattantyús Melindát!

Most nem akarjuk, hogy az alapértelmezett módon az újabb erőforrás hozzárendelések módosítsák a tevékenység időtartamát. A két új erőforrás pluszmunkát fog végezni a tevékenységen, a tevékenység végrehajtásához meghatározott korábbi munkamennyiségen felül.

Kattintsunk az Intelligens címke műveletek (Smart Tag Actions) gombra!

Válasszuk a menüből a következő lehetőséget:

Teljes munkamennyiség növelése: több munkaóra, változatlan időtartam


A beállítás eredményeképpen  a MS Project visszaállítja a tevékenység időtartamát 2 napra és ehhez igazítja a rákövetkező tevékenységek kezdési időpontját. A további erőforrások ugyanazt a munkamennyiséget kapják meg, amivel a tevékenységhez eredetileg hozzárendelt erőforrás rendelkezett, vagyis a tevékenységre fordítandó összes munka mennyisége nő.


4. Anyagi erőforrások tevékenységekhez rendelése


Projektünkhöz már létrehoztunk egy anyag típusú erőforrást, a videókazettát, melynek felhasználását, költségét szeretnénk nyomon követni.

Amikor anyag típusú erőforrást rendelünk egy tevékenységhez, annak felhasználását és költségét az alábbi két módszer valamelyikével kezelhetjük:

Az anyagból rögzített mennyiséget rendelünk a tevékenységhez. A MS Project megszorozza az erőforrás egységköltségét a tevékenységhez rendelt erőforrás mennyiséggel a teljes költség meghatározásához.

Az anyagból változó arányú mennyiséget rendelünk a tevékenységhez. A MS Project annak függvényében fogja beállítani az erőforrás mennyiségét és költségét, ahogy a tevékenység időtartama változik


a.) A Szokásos eszköztáron kattintsunk a Erőforrások hozzárendelése gombra.

b.) A 4. tevékenységhez rendeljünk hozzá 4 db 30 perces videókazettát úgy, hogy Videókazetta Mennyiség(Units) mezőjébe beírjuk: 4.

Találat: 1718