online kép - Fájl tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Informatikai projektmenedzsment

menedzsment

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
AZ EGYENSÚLYTEREMTÉS PROBLÉMÁI ÉS TEENDŐI
A kommunikació
A MOTIVÁCIÓ TARTALMI ELMÉLETEI. MASLOW ÉS HERZBERG ELMÉLETE. ALKALMAZÁSUK A MUNKATÁRSAK ÖSZTÖNZÉSÉBEN.
Az időgazdalkodas
Az informació technológia hatasa a közigazgatas működésére (ügyvitelre)
Informatikai projektmenedzsment
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Informatikai projektmenedzsment

 1. gyakorlat

Erőforrások és erőforrás-hozzárendelések finomhangolása


 1. Különféle erőforrásköltségek megadása
 2. Időtől függő erőforrásköltségek beállítása
 3. Az erőforrások időben változó rendelkezésre állásának megadása
 4. Erőforrás-hozzárendelés késleltetése
 5. Az erőforrások munkájának szabályozása munkagörbék segítségével
 6. Eltérő költségjellemzők hozzárendelése a különféle típusú tevékenységekhez azonos erőforrás igénybevételekor
 7. Változó költségek anyagi erőforrásokhoz rendeléseMivel többnyire az emberi és a gépi erőforrások okozzák a legnagyobb költséget a projektek során, alapvető érdekünk megtanulni, hogyan használjuk ki legjobban az erőforrások idejét.


1. Különböző erőforrásköltségek bevitele


Megállapíthatjuk, hogy bizonyos esetekben nem csak a tevékenység hosszától, hanem jellegétől is függhetnek az erőforrásköltségek. Egy rövidfilm projektben például az operatőr egyben kamerakezelő is lehet. Mivel az operatőr és a kamerakezelő munkájának költségei eltérnek egymástól, ezért érdemes ugyanahhoz az erőforráshoz két költségtáblát rendelni. Az aktív költségtábla kiválasztását az erőforrás-hozzárendelés részleteinek módosítása során tehetjük meg.


Gyakorlat


Gyakorló állomány: film6.mpp Rövidfilm projekt 08a.mpp


 1. Töltsük le és nyissuk meg az állományt a MS Projectben.
 2. A Nézet (View) menüben  kattintsunk az Erőforrás lap-ra. (Resource Sheet)
 3. Válasszuk ki a 18. erőforrást (Milosevics János)
 4. Hozzuk be az Erőforrás adatai (Resource Information) ablakot
              (kétszer kattintva az erőforrás nevén vagy a Szokásos eszköztár ikonjával)
 5. Kattintsunk a Költségek (Costs) fülön
              Láthatjuk az A díjtáblán, hogy kiválasztott erőforrásunk alapértelmezett óradíja 1875 Ft. Minden egyes fülön alternatív óradíjakat rögzíthetünk.
 6. A költségtábla B fülén az Alapdíj oszlopban az alapértelmezett  0 Ft/ó helyett adjunk meg 1400 Ft/ó. A túlóradíj mezőben 2100 Ft/ó.
 7. OK-val zárjuk be az ablakot.

2. Költségek időbeli változásának beállítása


Az erőforrások óradíja/egységára, illetve a túlóradíja alapértelmezés szerint a projekt teljes idejére szól. A költségek azonban idővel változhatnak. Hosszabb projekteknél az ebből eredő költségkülönbségek olykor számottevőek lehetnek, kezelésükről a MS Project-ben feltétlenül gondoskodnunk kell.

Tegyük fel, hogy az egyik erőforrás egy órára jutó költsége január elsejétől 1000 Ft, júliustól pedig 1300 Ft. A MS Project az adott időegységre vonatkozóan külön-külön számolja ki a költségeket, az arra az időszakra érvényes költségadatokkal. Díjtáblánként maximum 26 időpont kezelésére van lehetőségünk.


Gyakorlat:

Válasszuk ki a 11. erőforrást (Dormán Hugó)

Az Erőforrás adatai  párbeszédablakon a Költségek fülén a második sorba a Változási dátumhoz írjuk be, vagy válasszuk ki: 2004.07.01., az Alapdíj oszlopban adjuk meg 20%.

( A MS Project kiszámolja a 20%-os növekedést)

Az alap- és a túlóradíjakon kívül olyan költséget is rögzíthetünk, mely akkor jelentkezik, amikor az adott erőforrást hozzárendeljük a tevékenységhez.


3. Az erőforrások időben változó rendelkezésre állásának megadása


Az egyik adat, amit a MS Project minden munka típusú erőforrásról tárol, hogy mennyit lehet belőle maximálisan igénybe venni. Szemben az erőforrás időbeosztását tartalmazó erőforrásnaptárral, ez határozza meg azt a legnagyobb óraszámot, amit az erőforrás túlterhelés nélkül képes még elvégezni. Ne használjuk tehát ezt a lehetőséget mondjuk a munkaszüneti napok nyilvántartására vagy olyan feladatokra, amelyekre az egyes erőforrások konkrét időbeosztásához tartoznak.

A rendelkezésre állás időbeli változásának megadása elsősorban olyan erőforrások esetében ajánlott, amelyeknek a munkabeosztására semmilyen rálátásunk nincsen.


Az erőforrások rendelkezésre állását az erőforrás adatlapjának általános fülén állíthatjuk be az Erőforrás elérhetősége (Resource Availability) mezőben.

A rendelkezésre álló erőforrásmennyiség megadása nem akadályozza meg a túlterhelések kialakulását, hiszen referenciadatként éppen azok felismerését szolgálja. Pontos adatrögzítés esetén a program minden esetben jelezni fogja, ha túlléptük a meghatározott keretet.


Gyakorlat:


a)      Válasszuk ki a 13. erőforrást: Villanyszerelő

b)      Úgy gondoljuk, hogy a munka számára két villanyszerelő lesz elérhető a projekt kezdetétől 2004. június 6-ig, három június 7-től június 11-ig, majd ismét csak kettő a projekt végéig.
Állítsuk be az erőforrásnál ezeket az adatokat az Erőforrás adatai párbeszédablak Általános fülén!


4. Az erőforrás munkájának késleltetése a tevékenységen


Bizonyos esetekben, ha több erőforrást rendelünk egy tevékenységhez, szükség lehet arra, hogy egyes erőforrások később kezdjék el a munkát. A tevékenységhez rendelt erőforrás munkájának kezdetét késleltethetjük.


Egy tevékenységhez lehetőleg csak olyan erőforrásokat rendeljünk, akiknek a munkája egymástól elválaszthatatlan. Ha még a tervezéskor kiderül a számunkra, hogy az egyik erőforrás később kezdi munkáját vagy hamarabb fejezi be, mint a többiek, akkor nagyon valószínű, hogy más munkát végez, ezért külön tevékenységhez illik rendelni. A munka késleltetésére szolgáló lehetőséget elsősorban abban az esetben szoktuk használni, ha csak menet közben derül ki, hogy mégis elválasztható az adott erőforrás munkája a többiekétől.

Például egy tevékenységhez 4 erőforrást rendeltünk. Tervezéskor nem tudjuk pontosan meghatározni az egyes erőforrások munkáját, menet közben derült ki, hogy a negyedik erőforrás a többiek munkájának ellenőrzését végzi, és így elegendő, ha csak később kezdi meg a munkáját az adott tevékenységen.


(Ha egy tevékenységhez rendelt összes erőforrás indítását késleltetni szeretnénk, akkor nem kell minden erőforrás-hozzárendelést egyenként beállítani, hanem sokkal célszerűbb a tevékenység kezdetét átütemezni.)

Gyakorlat


a)      Váltsuk nézetünket a Tevékenység kihasználtsága (Task Usage) nézetre.

b)      Válasszuk ki a 86-os tevékenységet! (Mesterkópia és hangszalag archiválása)

c)      A jelenleg hozzárendelt 3 erőforrás közül Dormán Hugót válasszuk ki, az ő munkájának kezdetét szeretnénk késleltetni.

d)      Jelenítsük meg a Hozzárendelés adatai (Assignment Information) párbeszédablakot!
(Shift F2 vagy szokásos eszköztár ikonja vagy Projekt menü Hozzárendelés adatai menü vagy dupla kattintás a néven)

e)      Az Általános (General) fülön a Kezdés (Start) mezőbe írjuk be,vagy jelöljük ki: 2004.12.06. OK

Figyeljük meg, hogy miként alakul az erőforrás munkaütemezése! A MS Project úgy állítja be Dormán Hugó hozzárendelését a tevékenységhez, hogy pénteken egyáltalán nem végez munkát, de hétfőn négy, kedden pedig kétórányi munkája lesz. A tevékenységhez rendelt többi erőforrást ez a módosítás nem érinti. Vegyük észre, hogy míg a tevékenység összes munkája nem változott meg, addig az időtartama igen - a munka 2 napról 3 napra nőtt. (péntek, hétfő, kedd)
5. Az erőforrások munkájának szabályozása munkagörbék segítségével


Az Erőforrás kihasználtsága és a Tevékenység kihasználtsága nézetben láthatjuk, hogy az egyes erőforrások pontosan mennyi ideig és miképpen végeznek munkát az egyes tevékenységeken. Az erőforrás-hozzárendelés részleteinek megtekintésén kívül ebben a nézetben szabályozhatjuk az erőforrások időegységre eső munkáját is. Ennek két módja van:

 • Előre meghatározott munkagörbe használatával. Az előre meghatározott munkagörbék grafikus módon, általánosságban írják le, hogyan oszlik el a munka az időben.
 • Az időegységre eső munka közvetlen magadásával. Az Erőforrás kihasználtsága és a Tevékenység kihasználtsága nézet jobb oldali ablaktáblájában közvetlenül megváltoztathatjuk az időegységre vonatkozó erőforrás-hozzárendelési értékeket.

Hogy miként használjuk a görbéket, vagy hogyan szerkesztjük az erőforrás hozzárendeléseket, az attól függ, mit szeretnénk elérni. Az előre meghatározott görbék a legjobban olyan hozzárendeléseknél használhatók, ahol előre meg tudjuk mondani a munka tevékenységen belül várható alakulását. Ha például a munka egy tevékenység előrehaladtával folyamatosan nő, jól modellezhető a Későn terhelt (Back Loaded) típusú munkagörbével. A munka jellegének helyes felmérése segíthet az erőforrás-túlterhelések megszüntetésében. Egy Korán terhelt (Front Loaded) és egy Későn terhelt (Back Loaded) típusú, majdnem párhuzamosan ( a meredekségnek megfelelő kis eltolással) futó tevékenységhez ugyanaz az erőforrás túlterhelés nélkül hozzárendelhető.


(Az előre meghatározott munkagörbékkel szemben a kézzel módosított munkagörbék alkalmazása tervezési fázisban nem kívánatos)

Munkagörbék, munkaeloszlás-jelölők

Jel

Név

Jelentés


Egyenletes

(Flat)

Ez az alapértelmezett. Minden nap annyi, amennyit az erőforrás-mennyisége és a naptár meghatároz, azaz, ha a naptár egységes, akkor minden napra azonos munkamennyiség jut.

Korán terhelt

(Front Loaded)

A tevékenység csak a feladat végére éri el, mint maximumot, a megadott munkamennyiséget, lineáris növekedés mellett.

Későn terhelt

(Back Loaded)

Teljes munkamennyiségről lineárisan fogy el a munka.

Kettős csúcs

(Double Peak)

A munkamennyiség kétszer éri el a csúcspontot a tevékenység alatt.

Korai csúcs

(Early Peak)

Rövid "bemelegítés" után egyből eléri a maximumot a munkamennyiség, majd lineárisan csökkenni kezd.

Késői csúcs

(Late Peak)

Folyamatos, lineáris növekedés mellett a befejezés előtt éri el a maximumát a munkamennyiség, ezt egy rövid levezető szakasz követi.

Harang

(Bell)

A tevékenység a közepén éri el a maximumát.Domb

(Turtle)

Egyre csökkenő növekedés mellett a tevékenység közepén éri el a maximumát a munkamennyiség, ezt egyre fokozódó csökkenés követi.

Egyéni

(Contured)

Mi magunk tetszőlegesen is alakíthatjuk a munkagörbét.


Gyakorlat


a)      Válasszuk ki a 81. tevékenységet! (Végleges háttérszöveg felvétele)

b)      Ehhez a tevékenységhez 3 erőforrás van rendelve és napi 8 óra munkát végeznek a tevékenységen- kivéve az első és utolsó napot. Ez az alapértelmezett Egyenletes munkagörbe.

c)      Változtassuk meg Mihályi Pál erőforrás-hozzárendelését úgy, hogy míg a többi erőforrás teljes időben végzi feladatát, addig az ő munkája a tevékenység előre haladtával folyamatosan növekedjék. Mivel a munkamennyiség állandó, így neki akkor is folytatnia kell a munkát a tevékenységen, amikor a többi erőforrás már végzett. (Későn terhelt munkagörbe). A beállítást a Hozzárendelés adatai (Assigment Information) párbeszédpanel Általános (General) fülén a Munkaeloszlás (Work Contour) mezőben állíthatjuk be.

d)      Figyeljük meg a beállítás hatását!
Ha jobbra görgetjük az idősor adatait, akkor láthatjuk, hogy a tevékenység időtartama alatti egymást követő napok során Mihályi Pál egyre több munkát végez a tevékenységen. A Jelölők mezőben láthatjuk a munkagörbe típusát jelző ikont.

e)      Mivel Mihályi Pál hozzárendelése a tevékenységhez később fejeződik be, mint a többi erőforrásé, ezért Pál határozza meg a tevékenység befejezésének időpontját. Gyakran nevezik ezt úgy, hogy ő a tevékenység meghatározó erőforrása; az ő hozzárendelése határozza meg a tevékenység végét.


Hogy megnőjön-e vagy változatlan maradjon-e a tevékenység időtartama, azt a tevékenység típusa határozza meg. A Rögzített időtartam típus választása esetén például nem nő meg a tevékenység hossza, viszont csökken az elvégzendő munkamennyiség.


 • Válasszuk ki a 2. tevékenységet! (Forgatókönyv áttekintése)
 • Vegyük észre, hogy Herpai Klára jelenleg napi négy órát végez a tevékenység teljes ideje alatt. Miért pont 4 órát? Klárának normálisan naponta 8 órányi munkát kellene végeznie ezeken a napokon a saját erőforrásnaptára szerint. Igen ám, csakhogy a tevékenységhez mindössze 50%-ban van hozzárendelve, ami egy napra vonatkoztatva 4 órát jelent. Herpai Klára munkabeosztását úgy szeretnénk módosítani, hogy a tevékenység utolsó két napján teljes időben végezze a munkáját. Ezért kézzel fogjuk szerkeszteni a napi munkamennyiségeket.
 • Lépjünk Herpai Klára március 4-i munkanapjára, és írjuk be 8 óra, majd a TAB billentyűvel továbblépve a következő napra is gépeljük be a 8 órát.

Az erőforrás-hozzárendeléssel kapcsolatos feljegyzések készítéséhez kattintsunk a Erőforrás kihasználtsága vagy a Tevékenység kihasználtsága nézetben a megfelelő erőforrás-hozzárendelésre, majd kattintsunk a Hozzárendelés adatai párbeszédpanel Megjegyzés fülére, ahol begépelhetjük a megfelelő szöveget.


6. Az aktív költségtábla kiválasztása erőforrás-hozzárendelési nézetben


Egy erőforráshoz maximálisan 5 különböző költségtábla tartozhat. Ez lehetővé teszi, hogy ugyanaz az erőforrás különböző tevékenységeken eltérő költségszerkezettel jelentkezzen. Az alapértelmezett az A díjtábla, ha ettől el szeretnénk térni, akkor meg kell adnunk hogy az adott tevékenységnél melyik díjtáblát alkalmazza a program.

A korábbiakban készítettünk már egy második díjtáblát Milosevits János számára, arra az esetre, ha kamerakezelőként alkalmaznánk.


Válasszuk ki a 29. tevékenységet! (Forgatás- 7. jelenet)

A Nézet menüben mutassunk a Tábla:Usage almenüre és kattintsunk a Költség elemre.

Kattintsunk a sorfejlécre Milosevits Jánostól balra úgy, hogy a program az egész sort kijelölje.

Görgessük addig a bal oldali táblarészt jobb felé, amíg nem látjuk a Teljes költség (Total Cost) oszlopot. Vegyük észre, hogy János jelenlegi erőforrás-hozzárendelésének ehhez a tevékenységhez tartozó része: 15000 Ft. A Hozzárendelés adatai párbeszédpanel Általános fülén kiválaszthatjuk a B díjtáblát. Az erőforrás-hozzárendelés új költsége 11200 Ft lesz.

(A díjtábla értékét mutathatja a tetszőlegesen beszúrt Díjtábla azonosítójú oszlop is.)


7. Változó költségek anyagi erőforrásokhoz rendelése


A rövidfilm projektben van egy anyag típusú erőforrás is: a 16 mm-es film. Egy korábbi gyakorlat során már rendeltünk anyag típusú erőforrást egy tevékenységhez. Az ott megadott anyagmennyiség nem függött a tevékenység időtartamától. Lehet azonban olyan eset is, amikor az anyagszükséglet időarányosan jelentkezik. Ilyen például egy forgatás, amikor több filmet használunk el 4 óra alatt, mint 2 óra alatt.

Mindkét esetben, miután megadtunk az erőforrás egységnyi költségeit, a MS Project kiszámolja a tevékenység teljes költségét.


Gyakorlat


 • A Nézet menüben válasszuk ki a Gantt diagram nézetet.
 • Válasszuk ki a 29. tevékenységet! (Forgatás-7. jelenet) Ez az első tevékenység a sok közül, ami filmet igényel, ezért 16 mm-es filmet rendelünk anyagszükségletként a tevékenységhez.
 • Az Erőforrások hozzárendelése párbeszédpanelen a 16 mm-es filmhez tartozó  Mennyiség mezőbe írjuk be:5/óra és kattintsunk a Hozzárendelés gombra.
  Mivel ennek a tevékenységnek a jelenlegi időtartama 8 óra, ezért a teljes filmigény 40 tekercs.
 • Ha ellenőrizni szeretnénk az erőforrás-hozzárendelés költségét, akkor nézetet kell váltanunk: Tevékenység kihasználtság (Task Usage) nézetre. Itt láthatjuk a tevékenységhez rendelt erőforrások költségét. A film költsége 80000 Ft. Ha a tevékenység időtartama  megváltozik, akkor az elfogyasztott filmmennyiség és teljes költség is ennek megfelelően változik.
 • A Tábla:Költség sorra mutatva kattinsunk a Usage elemre. Itt a Munka oszlopot megtekintve láthatjuk, hogy a 29. tevékenységhez jelenleg 40 tekercs 100 láb hosszú filmre van szükség.


: 1798