online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Informatikai projektmenedzsment

menedzsment

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A kommunikació
Az informació technológia hatasa a közigazgatas működésére (ügyvitelre)
Készítsünk jelentést, mely a készlet értékét mutatja ki termékenként, raktaranként és összesen
Informatikai projektmenedzsment
A NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ FAJTÁI, ELEMEI, ALKALMAZÁSUK
A SZEMÉLYISÉG MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Informatikai projektmenedzsment

4. gyakorlatA gyakorlat témája:

  1. Tevékenységek végrehajtásának nyomon követése
  2. Az ütemterv adatainak alaptervként való elmentése
  3. Tevékenységek végrehajtása pillanatnyi állapotának rögzítése
  4. Tevékenységek készültségi fokának megadása
  5. Tevékenységek tényleges kezdő vagy befejező időpontjának, munkamennyiségének, és időtartamának rögzítése
  6. Nyomon követhető-e a projekt?Tevékenységek végrehajtásának nyomon követése


Eddigi gyakorlatokon a projekt tervezésére koncentráltunk, azaz a projekt részleteinek kidolgozására és közzétételére a tényleges munka meg 353j99d kezdése előtt. A munka megkezdésekor indul a projektirányítás következő fázisa:a végrehajtás nyomon követése. A nyomon követés a projekt állapotainak és állapotváltozásainak rögzítését jelenti, vagyis ki végzi az adott munkát, mikor készül el és mekkora költséggel stb. Ezeket gyakran teljesítéseknek, aktuális adatoknak nevezzük.

A teljesítések nyomon követése alapvető fontosságú a megfelelő szintű projektirányításhoz. A projektvezetőnek tudnia kell, hogyan teljesít a csapat, és mikor van szükség beavatkozásra. A projekt teljesítményének megfelelő nyomon követése és az eredeti tervekkel való összevetése segít megválaszolni az alábbihoz hasonló kérdéseket:


A tervezett időben kezdődnek és fejeződnek-e be a tevékenységek? Ha nem, akkor ez milyen hatással lesz a projekt befejezési dátumára?

Az erőforrások a tervezettnél több vagy kevesebb időt fordítanak-e a tevékenységek végrehajtására?

Egyes tevékenységek tervezettnél magasabb ráfordításai megnövelik-e a projekt teljes költségét?


A MS Project számos lehetőséget kínál a végrehajtás menetének nyomon követésére. A megfelelő nyomon követési módszer kiválasztásakor figyelembe kell venni az általunk, a projekt finanszírozói vagy más befektetők által igényelt részletezettség vagy ellenőrzés mértéket. A projekt apró részleteinek nyomon követése többletmunkát igényel tőlünk, és valószínűleg a projekten dolgozó erőforrásoktól is. Tehát mielőtt hozzáfogunk a végrehajtás ellenőrzéséhez, célszerű meghatározni a szükséges részletezettség fokát. A nyomon követés részletességének különböző szintjei az alábbiak:


A projektmunka ütemezés szerinti nyilvántartása. Ez akkor működik optimálisan, amikor a projekt során minden pontosan a tervezett időpontban történik. Ez persze nem túl gyakori eset.

Az egyes tevékenységek készültségi fokának rögzítése: pontos értékekkel vagy a rendelkezésre álló idő százalékos arányában (pl. 25, 50, 75 vagy 100 százalék)

Minden tevékenység vagy erőforrás -hozzárendelés esetében a tényleges kzdő vagy befejező időpontnak, a teljesült munkamennyiségnek, valamint a tényleges  és a hátralévő időtartamnak a nyilvántartása

Időegységre eső munka követése. Ez a legrészletesebb szintje a nyomon követésnek. Ennél napi, heti vagy más gyakorisággal rögzítjük a munka teljesítését.


Mivel a projekt különböző szakaszaiban eltérő nyomon követésre lehet szükség, a fenti módszerek kombinációját is alkalmazhatjuk egyazon projekten belül. Például a nagy kockázatú tevékenységeket alaposabban szeretnénk nyomon követni, mint a kis kockázatúakat.


Gyakorló állomány : film4.mpp

Töltsük le és nyissuk meg a MS Projektben


2. A projekt alaptervének elmentése


A projektvezető egyik legfontosabb feladata, a projektterv elkészítése után, a teljesítések rögzítése és a projektteljesítmény értékelése. A projekt teljesítményének helyes megítéléséhez össze kell vetni a teljesítéseket az eredeti tervvel, amit alaptervnek nevezünk. Az alapterv a projektterv lényeges adatait tartalmazza, például a tervezett kezdési és befejezési időpontokat vagy a tevékenységek, erőforrások és erőforrás-hozzárendelések tervezett költségét. Az alapterv elmentésekor a MS Project pillanatfelvételt készít a meglévő adatokról és alaptervi értékekként tárolja el azokat a projekttervben, későbbi összehasonlítás céljából.


Az alaptervet akkor kell elmenteni, ha

Jóváhagyták a kész projekttervet

A projekttervet a lehető legteljesebb mértékben kidolgoztuk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a munka megkezdése után már nem adhatunk hozzá a projekthez tevékenységeket, erőforrásokat vagy erőforrás-hozzárendeléseket. Az esetek jó részében ez elkerülhetetlen.

Még nem adtunk meg tényleges adatokat, például a tevékenység elkészültségének mértékét.


Példaprojektünk terve teljesen elkészült, és a tényleges munka hamarosan elkezdődik. A következő gyakorlatban elmentjük a projekt alaptervét, majd megtekintjük a tevékenységek alaptervi adatait.


a.) A Projektkalauz eszköztáron kattintsunk a Nyomon követés (Track) gombra.

b.) Válasszuk ki az Alapterv mentése a későbbi verziókkal való összehasonlítás céljából (Save a Baseline Plan To Compare With Later Versions) hivatkozást, majd a megjelenő panelen kattintsunk az Alapterv mentése (Save Baseline) gombra.

Az alaptervet az Eszközök menüből a Nyomon követés menüben is menthetjük illetve törölhetjük.

Egyetlen terven belül legfeljebb 11 alapterv menthető el. Az első kapja az Alapterv nevet, a következők neve Alapterv 1, Alapterv 2,.Alapterv 10 lesz. Több alapterv elmentése a kivételesen hosszú tervezési fázisokkal vagy nagyon hosszú átfutási idővel rendelkező projektek esetén lehet hasznos, ahol így különböző alaptervek összehasonlítására nyílik lehetőség.c.) Váltsunk a Tevékenység lap nézetre majd a Táblázat: Összefoglalás (Summary) táblázatban jelöljük ki az Eltérés elemet.  Ebben a megjelenő Eltérés táblázatban egymás melletti oszlop mutatja az ütemezett és az alapterv szerinti kezdési és befejezési adatokat a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért.

3. A projekt ütemezés szerinti nyomon követése


A végrehajtás nyomon követésének legegyszerűbb formája, amikor azt jelentjük, hogy a tényleges munka pontosan a terv szerint halad. Ha például egy öthónapos projekt első hónapja eltelt, és minden tevékenység az ütemezés szerint elkezdődött és be is fejeződött, ezt gyorsan rögzíthetjük a Projekt frissítése (Update Project) párbeszédpanelen.

a.) Váltsunk Gantt diagram nézetre!

b.) Az Eszközök (Tools) menüben mutassunk a Nyomon követés (Tracking) menüpontra és kattintsunk a Projekt frissítése (Update Project) sorra.

c.) Jelöljük ki a Munka terv szerinti frissítése lehetőséget. A mellete levő listába írjuk be: 2004. 01.12. majd kattintsunk az OK gombra. (Az időpont naptárból is kiválasztható)


A beállítás hatására a MS Project feljegyzi azoknak a tevékenységeknek a készültségi fokát, amelyeknek a kezdése az adott dátum előttre volt ütemezve. Ezután úgy jeleníti meg a munka folyamatát, hogy ezeknél e tevékenységeknél előrehaladási vonalakat rajzol a sávos ütemtervre.

Mivel a 2. és 3. tevékenységek befejeződtek, pipa látható mellettüka Jelző oszlopban, és az előrehaladási vonalaik a tevékenységet ábrázoló sáv teljes hosszáre kiterjednek.


4. A tevékenység készültségi fokának megadása


Miután elkezdődött a tevékenység végrehajtása, százalékban gyorsan megadható a munkafolyamat időbeli előrehaladása. Amikor nullától különböző készültségi fokot adunk meg, a tényleges (aktuális) kezdő dátum felveszi az ütemezett (várható érték) kezdő dátumot. Ezt követően a megadott százalékérték alapján kiszámítja az elvégzett (aktuális) és a hátralévő időtartamot, valamint a tényleges (aktuális) költségeket és más értékeket. Ha pl azt adjuk meg, hogy egy négynapos tevékenység 50 %-ban készült el, a MS Project kiszámolja, hogy az elvégzett munka időtartama (aktuális) két nap a várható négyből, és hátravan még két nap.

Fontos!

Már az eddigiekből is kitűnhetett, hogy ezt a megadási módot önmagában csak akkor használhatjuk, ha a teljesítés időarányos. Ha egy eredetileg kétnaposra tervezett tevékenység második napján 50%-os készültséget adunk meg, akkor a program ezt úgy értelmezi, hogy csak az első napon dolgoztunk, a másodikon nem. Ha mondjuk a tizedik napon jelentenénk csak készre a tevékenységet, úgy tűnne, hogy azt a másodikon értük el. Az ilyen megadás tehát helytelen, hiszen nem számol munkaigénnyel ott, ahol az ténylegesen fellép, illetve utólag rögzít adatot a múltba, és előre a jövőbe. Ahhoz, hogy ilyen hibát ne kövessünk el, az időarányostól eltérő esetekben legalább korrigálni kell az időtartamokat. Az előbb említett kétnapos tevékenységet például először négynaposra kell növelni, és az 50%-ot csak utána szabad megadni!


Néhány példa a készültségi fok megadására:


A Nyomon követés eszköztár gombjaival (Nézet, Eszköztárak, Nyomon követés) (0, 25, 50, 100%)

A Tevékenységek frissítése párbeszédpanelen tetszőleges % érték megadásával (Eszközök, Nyomon követés, Tevékenységek frissítése)

A Projektkalauz Nyomon követés táblája segítségével


a.)    Válasszuk  A végrehajtás nyomon követésének előkészítése hivatkozást. A megjelenő panelen határozhatjuk meg, hogy a MS Project Servert alkalmazzuk-e a teljesítések összegyűjtéséhez vagy sem. Válasszuk a Nem lehetőséget. A következő lépésben 3 lehetőség közül választhatunk:

Nyomon követés mindig a munka készültségi szintje alapján


A nyomon követés legkevésbé pontos, de leggyorsabb módszere. Az erőforrások a munka készültségi szintjét adják meg egy 0 (a tevékenységen nem végeztek munkát) és 100 (a tevékenységen az összes munkát elvégezték) közötti értékkel.

Közepesen pontos és időigényes nyomon követési módszer. Az erőforrások az egyes tevékenységeken elvégzett és hátralévő munka mennyiségét adják meg.

A legpontosabb, egyszersmind a legtöbb időt igénylő nyomon követési módszer. Az erőforrások minden időszakhoz megadják az egyes tevékenységeken végzett munka mennyiségét. A kiszolgáló rendszergazdája az alapértelmezett időszakot napra állította be. A kiszolgáló rendszergazdája az alapértelmezett időszakot hétre állította be.

Nem sikerült a Project kiszolgálóhoz kapcsolódni az alapértelmezett beállítások beolvasása céljából.

Project kiszolgáló URL-je:

Nem folytathatja a nyomon követés beállítását, amíg a Project nem tud érvényes és működő Project kiszolgálóhoz kapcsolódni.

Ellenőrizheti a kiszolgáló kapcsolati adatait. Ha a kapcsolati adatok helyesnek tűnnek, akkor a rendszergazda segítségével ellenőrizze, hogy nincs-e probléma a kiszolgálóval. A kapcsolati adatok megtekintéséhez és módosításához kattintson az alábbi hivatkozásra:

Kapcsolati adatok módosítása

Hozzárendelések közzétételeMielőtt az erőforrások megkezdhetnék a végrehajtási adatok jelentését, közzé kell tennie hozzárendeléseiket a Project kiszolgálón. A közzétételhez használhatja a Project alapértelmezett beállításait, vagy testreszabhatja a közzétenni kívánt adatokat.

A közzétenni kívánt adatok testreszabásához kattintson az alábbi hivatkozásra:

Adatok testreszabása...

A közzétételhez kattintson az alábbi gombra:

Kész


Nyomon követés mindig a tényleges munka és hátralévő munka alapján

Közepesen pontos és időigényes nyomon követési módszer. Az erőforrások az egyes tevékenységeken elvégzett és hátralévő munka mennyiségét adják meg.  

Nyomon követés mindig az időszakonkénti munkaórák alapján

A legpontosabb, egyszersmind a legtöbb időt igénylő nyomon követési módszer. Az erőforrások minden időszakhoz megadják az egyes tevékenységeken végzett munka mennyiségét. A kiszolgáló rendszergazdája az alapértelmezett időszakot napra állította be. A kiszolgáló rendszergazdája az alapértelmezett időszakot hétre állította be.


Az egyes lehetőségek más-más nézetet jelenítenek meg. (Egyéni nyomon követés, Egyéni nyomon követési kihasználtság)


b.) Válasszuk ki az első lehetőséget:

Nyomon követés mindig a munka készültségi szintje alapján


A megjelenő nézet Munka készültségi % oszlopába írjuk majd be néhány tevékenység készültségének százalékos értékét.

c.) A Nyomon követés (Track) ablaktáblán válasszuk a Végrehajtási visszajelzések beépítése a projekttervbe (Incorporate Progress Information Into The Project) hivatkozást. A megjelenő ablakban beállíthatjuk a státusznapot, és elolvashatjuk, hogyan kell adatokat bevinni a Munka készültségi % mezőbe. Most a státusznapot közvetlenül nem változtatjuk meg.

4. tevékenység - 100%

5. tevékenység - 50%

A MS Project feljegyzi a tevékenységeken végrehajtott ténylege munkát az ütemezés szerint, majd behúzza az előrehaladási vonalakat.

A sávos ütemterven egy előrehaladási vonalra rámutatva a megjelenő ablakocska a tevékenység készültségi fokát tartalmazza.

Az ablak alján található Kész hivatkozással zárhatjuk be az ablakot.


Az eddigiekben csak olyan elvégzett munkát rögzítettünk, ami ütemezés szerint kezdődött el és fejeződött is be. Sok tevékenységnél ez nem így történik, hanem a tervezettnél előbb vagy később kezdődnek, hosszabb vagy rövidebb ideig tartanak.

Nem sikerült a Project kiszolgálóhoz kapcsolódni az alapértelmezett beállítások beolvasása céljából.

Project kiszolgáló URL-je:

Nem folytathatja a nyomon követés beállítását, amíg a Project nem tud érvényes és működő Project kiszolgálóhoz kapcsolódni.

Ellenőrizheti a kiszolgáló kapcsolati adatait. Ha a kapcsolati adatok helyesnek tűnnek, akkor a rendszergazda segítségével ellenőrizze, hogy nincs-e probléma a kiszolgálóval. A kapcsolati adatok megtekintéséhez és módosításához kattintson az alábbi hivatkozásra:

Kapcsolati adatok módosítása

Hozzárendelések közzététele

Mielőtt az erőforrások megkezdhetnék a végrehajtási adatok jelentését, közzé kell tennie hozzárendeléseiket a Project kiszolgálón. A közzétételhez használhatja a Project alapértelmezett beállításait, vagy testreszabhatja a közzétenni kívánt adatokat.

A közzétenni kívánt adatok testreszabásához kattintson az alábbi hivatkozásra:

Adatok testreszabása...

A közzétételhez kattintson az alábbi gombra:

Kész

Ha a projekt számára valamely másik metódus nem kifejezetten előnyösebb, akkor célszerű a szervezet által alapértelmezettként megadott nyomon követési metódust használni.

A nyomon követés legkevésbé pontos, de leggyorsabb módszere. Az erőforrások a munka készültségi szintjét adják meg egy 0 (a tevékenységen nem végeztek munkát) és 100 (a tevékenységen az összes munkát elvégezték) közötti értékkel.

Közepesen pontos és időigényes nyomon követési módszer. Az erőforrások az egyes tevékenységeken elvégzett és hátralévő munka mennyiségét adják meg.


5. Tevékenységek tényleges megvalósulási értékeinek megadása


Az egyik módja az ütemterv naprakészen tartásának az, hogy a projektben szereplő tevékenységekről rendszeresen nyilvántartjuk, ami velük történik. Feljegyezhetjük a tevékenységek tényleges kezdési, befejezési, munka- és időtartamadatait. Ezeknek az értékeknek a megadásakor a MS Project módosítja az ütemtervet és kiszámítja a tevékenység készültségi fokát. Ehhez az alábbi szabályokat használja fel:

Amikor megadjuk a tevékenység tényleges kezdő dátumát, a MS Project ehhez igazítja az ütemezés szerinti kezdést, és átütemezi a belőle származó egyéb értékeket is

Amikor megadjuk a tevékenység tényleges befejezési dátumát, a MS Project erre az értékre állítja az ütemezett befejezési dátumot is, és 100 %-nak veszi a tevékenység készültségi fokát.Amikor megadjuk a tevékenységhez tartozó elvégzett munkát, a MS Project újra kiszámítja a tevékenység hátralévő munkáját.

Amikor megadjuk a tevékenység tényleges időtartamát, és ez rövidebb, mint az ütemezett időtartam, a hátralévő időtartam meghatározásához a MS Project kivonja a tényleges időtartamot az ütemezett időtartamból.

Amikor megadjuk a tevékenység tényleges időtartamát, és az megegyezik az ütemezett időtartammal, a MS Project beállítja a tevékenység készültségi fokát 100%-ra

Amikor megadjuk a tevékenység tényleges időtartamát, és ez hosszabb, mint az ütemezett időtartam, a MS Project az ütemezett időtartamot átállítja az aktuális időtartam értékére, és beállítja a tevékenység készültségét 100%-ra.


Tételezzük fel, hogy eltelt néhány nap, és a mintaprojekt munkafolyamata előrehaladt. Ebben a gyakorlatban feljegyezzük néhány tevékenység elvégzett munkáját, illetve más tevékenységek tényleges kezdődátumát és időtartamát.


a.) Projektkalauz Nyomon követés ablakán válasszuk A végrehajtás nyomon követésének előkészítése hivatkozást. A megjelenő panelen határozhatjuk meg, hogy a MS Project Servert alkalmazzuk-e a teljesítések összegyűjtéséhez vagy sem. Válasszuk a Nem lehetőséget. A következő lépésben jelöljük a második lehetőséget: Nyomon követés mindig a tényleges munka és hátralévő munka alapján, majd Mentés és befejezés. A MS Project módosítja az Egyéni nyomon követés nézetet. A Tényleges munka és Hátralévő munka oszlopokba írjuk be a következő néhány tevékenység teljesített és hátralévő munkaértékeit.

b.) Az Egyéni nyomon követés nézet diagram területén láthatjuk, hogy az 5. tevékenység jelenleg 50%-ban készült el; a nézet tábla területén pedig az ennek megfelelő, órában megadott elvégzett munkamennyiség található. Azt szeretnénk rögzíteni, hogy a tevékenység már befejeződött és a tervezettnél több munkát igényelt.

Az 5. tevékenység Tényleges munka mezőjébe írjuk be: 80, majd nyomjuk meg az Enter billentyűt. A MS Project rögzíti, hogy az 5. tevékenységen 80 munkaórát végeztünk el. A tevékenységet ábrázoló sávot a sávos ütemterven meghosszabbítja, hogy jelezze a hosszabb időtartamot, és átütemezi a rákövetkező tevékenységeket.

c.) Tegyük fel, hogy most hosszabb idő telt el, és tevékenységek tényleges kezdő dátumát és időtartamát adjuk meg.

A 8. tevékenység az ütemtervhez képest egy nappal később kezdődött és három teljes nap szükséges a végrehajtásához. Ezeket az információkat olyan mezőkbe fogjuk feljegyezni, amelyeket a Projektkalauz Egyéni nyomon követés nézete alapértelmezés szerint nem tartalmaz. A mezőket úgy érhetjük el, hogy

Oszlopként beszúrjuk, vagy

Átváltunk más táblára, vagy

A tevékenységek módosítása párbeszédpanelt használjuk:

Eszközök - Nyomon követés - Tevékenységek frissítése

A megjelenő párbeszédpanel a tevékenység időtartamának, kezdési és befejezési dátumának, valamint hátralévő időtartamának teljesült és ütemezett értékeit egyaránt mutatja. A Tényleges szakaszban a Kezdés mezőbe írjuk be, vagy válasszuk ki: 2004.01.19. A Tényleges időtartam mezőbe írjuk be, vagy válasszuk ki: 3 nap.

A 9. tevékenység Tényleges időtartama: 3 nap legyen. Mivel nem adtunk meg tényleges kezdő dátumot, a MS Project feltételezi, hogy a tevékenység az ütemezés szerint elkezdődött. A megadott tényleges időtartam miatt viszont a MS Project kiszámítja a tényleges befejezési dátumot, ami az eredetileg beütemezett befejezési dátumnál későbbre esik.

6. Nyomon követhető-e a projekt?


A projekt állapotának helyes értékelése bonyolult dolog. Gondoljuk át a következőket:

Sok tevékenységnél nagyon nehéz meghatározni a készültségi fokot. Mikor mondhatjuk, hogy egy új motor terve 50 százalékban elkészült? Vagy mikor lesz egy szoftver kódja 50%-ban kész? Sok esetben a folyamatban lévő munkáról készült jelentések becslésen alapulnak, és ebből következően kockázatot jelentenek a projekt sikeres lebonyolítása számára.

A tevékenység időtartamának eltelt része nem mindig egyezik meg az elvégzett munka mennyiségével. Lehet például, hogy a tevékenység eleinte viszonylag kevés erőfeszítést igényel, de az idő múlásával egyre több munkát követel. Amikor az ilyen tevékenység időtartamának 50%-a eltelt, a teljes munkának jóval kevesebb, mint az 50%-a készült el addigra.

A tevékenységhez rendelt erőforrások eltérően értelmezhetik a tevékenység elvégzésének kritériumait, mint a projektvezető vagy a következő tevékenységekhez rendelt erőforrások.


Megfelelő projekttervezéssel és az érintettek közötti kommunikációval ezek, valamint a projekt végrehajtása során felmerülő egyéb problémák elkerülhetők vagy enyhíthetők. Például a megfelelő részletezettségű tervek és jól megválasztott állapotjelentési időszakok kialakításával idejében felismerhetjük és módosíthatjuk azokat a munkafolyamatokat, amelyek lényegesen eltérnek az alaptervtől. Gondoskodnunk kell tehát a tevékenységek megfelelő dokumentálásáról és a megfelelő kommunikációról, hogy elkerülhessük a menet közbeni meglepetéseket. Ennek ellenére a nagy és összetett projektek szinte mindig eltérnek az alaptervtől.

Találat: 2001