online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

VEZETŐI ELMÉLETEK: A SZITUÁCIÓS ELMÉLETEK

menedzsment

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A SZEMÉLYISÉG ÖSSZETEVŐINEK SZEREPE A VISELKEDÉSBEN; A VISELKEDÉS ÉS A HELYZET ÖSSZEFÜGGÉSEI, EMPÁTIA, ELŐÍTÉLET, KONFORMIZMUS.
A MOTIVÁCIÓ TARTALMI ELMÉLETEI. MASLOW ÉS HERZBERG ELMÉLETE. ALKALMAZÁSUK A MUNKATÁRSAK ÖSZTÖNZÉSÉBEN.
Az időgazdalkodas
Készítsünk jelentést, mely a készlet értékét mutatja ki termékenként, raktaranként és összesen
A NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ FAJTÁI, ELEMEI, ALKALMAZÁSUK
Informatikai projektmenedzsment
Informatikai projektmenedzsment
VEZETŐI ELMÉLETEK: A SZITUÁCIÓS ELMÉLETEK
 
bal also sarok   bal jobb sarok

Vezetői elméletek: a szituációs elméletek.


Szituációs elméletek:

A vezetési stílust meghatározó szituációs tényezők azonosítása és viszonylagos fontosságuk eldöntése igen nehéz feladat.


Vezetés út-cél elmélete:

A vezetésnek azt az elméletét, amely nagyrészt a motiváció elvárásos 222d38c elméletére támaszkodik, út-cél teóriának nevezzük. Eszerint a vezető kulcsfigura, aki javítja a beosztott motivációját, elégedettségét és teljesítményét. Az elmélet szerint négy vezetési stílus használható:

Erélyes: a vezető irányít, a beosztott nem vesz részt a döntésben

Támogató: a vezető barátságos, érdeklődik, de csak mint az ember iránt

Résztvevő: a vezető kéri, és elfogadja, felhasználja a beosztott javaslatait a döntéshozatalban

Eredmény orientált: a vezető érdekes feladatokat tűz ki a beosztottak elé, bizalmat előlegez, hogy e célokat el is lehessen érni.


Az út-cél elmélet szerint ezt a négy stílust ugyanaz a vezető alkalmazza a különféle szituációkban.

Az elméletnek fontos kulcsa az a mód, ahogyan a vezető befolyásolja az utat, azaz a beosztottat. Ennek módjai:

Ø      Felismeri és ösztönzi a beosztott igényét olyan jutalmak iránt, melyek felett ő rendelkezik.

Ø      Jutalmazza a célok elérését.

Ø      Támogatja a beosztottaknak a célok elérésére tett erőfeszítéseit.

Ø      Segít a célok elérésének útjában álló akadályok eltávolításában, növeli a beosztottak személyes kielégülésének lehetőségeit.
A Vroom-Yetton elmélet:

Ez az elmélet megkísérli, hogy egy adott szituációhoz megfelelő vezetési stílust rendeljen. Öt vezetői stílust különböztet meg:

Autokrata I.: a vezető megoldja a problémát vagy meghozza a döntést a rendelkezésre álló információk alapján.

Autokrata II.: a vezető a beosztottaktól szerzi be az információt, azután eldönti, hogyan oldja meg a problémát. A beosztottak feladata csak az információ szolgáltatása.

Konzultatív I.: a vezető megosztja a problémát a beosztottakkal egyénileg, anélkül, hogy csoportonként összehozná őket.

Konzultatív II.: a vezető megosztja a problémát a beosztottakkal, mint csoporttal és javaslatok formájában begyűjti az elképzeléseket.

Csoportos: a vezető megosztja a problémát a beosztottjaival, mint csoporttal. Együttes munkával alternatívákat dolgoznak ki és értékelik azokat, megkísérelve, hogy egy megoldásban egyetértésre jussanak.


Vroom és Yetton döntésfát használnak a problémahelyzetben legjobb vezetési stílus meghatározására, a diagnosztikai kérdésekre adott "igen" és "nem" válaszokkal vezetik keresztül a vezetőt a döntésfán. A Vroom-Yetton elmélet alkalmazhatóságának egyik vizsgálati tanúsága szerint a vezetési hierarchia magasabb szintjén lévő vezetők inkább alkalmazzák a beosztottak részvételén alapuló stílusokat, mint az alacsonyabb szintűek. Azok a vezetők, akik tartják magukat a döntésfa indukálta stílushoz, sikeresebbek, és alkalmazottaik magasabb munkakielégültségi szinteket érzékelnek. A döntésfa alapján a vezető azonosíthatja a szituációját és az annak legjobban megfelelő vezetési stílust.


Találat: 4993