online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
bal sarok kategória jobb sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   bal jobb sarok
bal sarok   jobb sarok
 
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A CSOPORT FOGALMA, A FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS CSOPORTOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

menedzsment

bal sarok

egyéb tételek

jobb sarok
 
A SZEMÉLYISÉG ÖSSZETEVŐINEK SZEREPE A VISELKEDÉSBEN; A VISELKEDÉS ÉS A HELYZET ÖSSZEFÜGGÉSEI, EMPÁTIA, ELŐÍTÉLET, KONFORMIZMUS.
Az időgazdalkodas
Az informació technológia hatasa a közigazgatas működésére (ügyvitelre)
Készítsünk jelentést, mely a készlet értékét mutatja ki termékenként, raktaranként és összesen
A VEZETŐ ETIKÁJA ÉS FELELŐSSÉGE
A SZEMÉLYISÉG MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA
Informatikai projektmenedzsment
A CSOPORT FOGALMA, A FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS CSOPORTOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
 
bal also sarok   bal jobb sarok

A csoport fogalma, a formális és informális csoportok  összehasonlítása.


Az érzékelés szempontjából vizsgálva a csoportot: a csoport akkor létezik, ha az egyének csoportnak tekintik magukat.


Szerkezeti szempontból - McDavid és Haran szerint - két vagy több egyén szervezett rendszere, akik egymással kapcsolatban állnak. Így a rendszer meghatározott funkciót tud betölteni, tagjai között 323j97d megvan a szerepkapcsolatok összessége. Normáik vannak, amelyek a csoport és minden egyes tagjának működését szabályozzák.


Motivációs szempontból: a csoport az egyének olyan közössége, amelybe tartozás megtisztelő az egyének számára.


Az interperszonális kölcsönhatás szempontjából: közösség, amelyben a tagok egymással kommunikálnak és egymásra hatnak.


A csoport olyan egyének közössége:

Ø      akiknek közösen kialakított normarendszerük van,

Ø      akik különféle szerepeket osztanak meg egymás között,

Ø      akik a közös célok együttes megvalósítása érdekében hatnak egymásra.


A munkacsoportok meghatározott munkafeladat elvégzésére szerveződnek, s a csoporton belüli kapcsolatok rendszerét elsősorban az elvégzendő munka határozza meg.


A csoportoknak két típusa van: formális és informális csoportok. Ezeket még tovább lehet differenciálni viszonylagos állandóságuktól függően, vezérelt vagy funkcionális csoportokra és feladatcsoportokra, valamint baráti és érdekcsoportokra.


Formális csoportok: Jellemző rájuk, hogy valamilyen szervezet által előírt egység, amelyet a vezetés hoz létre valamilyen meghatározott feladat végrehajtására állandó vagy ideiglenes jelleggel.


Ha egy csoport állandó, akkor vezérelt vagy funkcionális csoportnak nevezzük. Ha egy csoport ideiglenes jellegű, feladatcsoportnak nevezzük, melynek jellemzője, hogy a feladat elvégzése után megszűnik.


Informális csoportok: Ezek természetes úton fejlődnek ki az egyéni és kollektív érdekekből kiindulva. Kialakítják saját normáikat és szerepeiket, s íratlan szabályokat állítanak fel tagjaik számára. Ezeknek az informális csoportoknak nagy szerepük van a szervezet teljesítményének és hatékonyságának az alakulásában.


Jellemző

Formális csoport

Informális csoport1. Fő célok

Termelékenység, a feladat ellátása

Tagok elégedettsége

2. Eredet

A szervezet hozza létre

Spontán

3. Hatás a tagokra

Hatalom, anyagi ösztönzés

Személyes

4. Kommunikáció

Hivatalos csatornák

Pletyka, személyes

5. Vezető

A szervezet kinevezi

Kiválasztódik

6. Interperszonális kapcsolatok

A feladatok alakítják

Spontán

7. Ösztönzés

Jutalmazások, büntetések

Szociális szankciók


Az informális szervezeteket baráti és érdekcsoportokra osztjuk. Az érdekcsoportok gyakran feloszlanak az emberek érdekeinek változásával. Az emberek túlnyomó része tartozik egyidejűleg formális csoportba munkahelyén, s ugyanakkor informális csoportba is időtöltése kapcsán. Bármelyikbe való tartozást valamilyen szükségletének kielégítése motiválja.


Mindkét csoport normákat és szerepeket, célokat alakít ki, s mindkettő lojalitást vár el a tagjaitól. A szervezetben az egyén elsősorban a munkacsoportjában tevékenykedik, amelyben együttműködik a közös feladat végrehajtásában. A munkacsoport egyik jellegzetes típusa a technológiai csoport, amelyben a tagok ott és olyan ütemben dolgoznak, ahogy azt a technológia előírja, de csak kismértékben érintkeznek egymással.


A bizottságok meghatározott céllal létrehozott formális, ideiglenes vagy állandó munkacsoportok. A bizottságoknak fontos szerepük van egy sor szervezeti tevékenységben, például a konfliktusok feloldásában, akciótervek kidolgozásában, ötletalkotásban, döntéshozatalban.


Találat: 19709