online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

matematika

matematika képletek, matematika program, matematika tesztek

Esszé Projekt


 

Húrnégyszög, érintőnégyszög, szimmetrikus négyszögek.


Húrnégyszög, érintőnégyszög, szimmetrikus négyszögek Húrnégyszögek Def.: Azokat a konvex (nem hurkolt) négyszögeket, amelyeknek minden oldala egy kör húrja, húrnégyszögeknek nevezzük. A húrnégyszögek köré kört szerkeszthetünk. Oldalfelez


LINEÁRIS ALGEBRA


LINEÁRIS ALGEBRA 1.     Vektorok Vektor fogalma Vannak olyan mennyiségek, melyeknek a nagysága a fontos (út, tömeg, munka, stb.). Ezek a skalár mennyiségek. Vannak olyan mennyiségek, melyeknek a nag


A szamok rezgései


A számok rezgései A   L É L E K A lélekszám az Ön belső ösztönzését és vágyát fejezi ki, az Ön lényege. Ez az ösztönzés és vágy soha nem változik az élete során, független attól hogy mit tapasztalt és egyéni kibontakozásában történt


TRIGONOMETRIA


TRIGONOMETRIA 1.      Állapítsuk meg, hogy az alábbifüggvények közül melyik páros, melyik páratlan, és melyik se nem páros, se nem páratlan! a)      ;   b);  c);  d); e)  &nb


A kör és részei, kör és egyenes kölcsönös helyzete (elemi geometriai targyalasban), kerületi szög, középponti szög


A kör és részei, kör és egyenes kölcsönös helyzete (elemi geometriai tárgyalásban), kerületi szög, középponti szög A kör és részei Def.: Egy adott ponttól egyenlő távolságra levő pontok halmazát a síkon körnek (körvonalnak) nevezzük.


Minimum követelmények matematikaból


Minimum követelmények matematikából (Segédanyag a pótvizsgára való felkészüléshez) A zölddel jelölt részeket a 7. osztályosoknak nem kell. Törtekről tanultak alapos ismerete: Tudja a következő szabályokat elmondani  [Szabály]


Végtelen szamsorozatok és sorok, azok tulajdonsagai. A konvergencia fogalma. Nevezetes hatarértékek


Végtelen számsorozatok és sorok, azok tulajdonságai. A konvergencia fogalma. Nevezetes határértékek I.  Végtelen számsorozatok és sorok, azok tulajdonságai. ·        Legyen A véges vagy vé


Szamrendszerek


Számrendszerek Számrendszerek Azoknak a jeleknek és elveknek az összessége, melyek birtokában bármely számot fel lehet írni. Ma már kizárólag helyértékes (pozicionális) számrendszereket alkalmaznak. A mindennapi életben általános a tízes


Amit a törtekröl tudni kell


Amit a törtekröl tudni kell Minimum követelményszint Fontos megjegyzés: A szabályoknak nem a pontos matematikai meghatározását adtuk. Helyettük a gyakorlatban használható,  egyszerü megfogalmazásokat írtunk. Így könnyebben m


Hatvanyozas


Hatványozás Definíciók: an egy n tényezős szorzat, melynek minden tényezője a. a valós, n pozitív egész. a,b valós, n,m pozitív egész szám: Azonosságok: 1.      an∙am=an+m (azonos alapú hatván


Vektorok. Szakaszok a koordinatasíkon


Vektorok. Szakaszok a koordinátasíkon I. Fogalmak Vektor: irányított egyenes szakasz, melyet állása, iránya és hossza jellemez ·         Vektor állása azt mutatja, hogy melyik egyenesek


Pénzügyi szamítasok


Pénzügyi számítások Matematikai alapok: Mértani sorozat:                               Az első n elem összege: hatványozás azonosságai alapján: an – bn = (a-b)(an-1+an-2b+a n-3b2+…abn-2+bn-1)


Osztas és oszthatósagok


Osztás és oszthatóságok   Maradékos osztás definíciója: az a művelet, amely két egész számmal dolgozik. N=egész szám m> 0 egész. Meghatározza a q és r egészt. n = m × q + r           0 < = r < m n =osztandó m =osztó


Egybevagósagi transzformaciók, szimmetrikus sokszögek.


Egybevágósági transzformációk, szimmetrikus sokszögek. Egybevágósági transzformációk Def.: A geometriai transzformációk olyan függvények, melyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Def.: Távolságtartó( egybevágóság


Konverzió A Szamrendszerek Között


Konverzió A Számrendszerek Között             A konverzió átalakítást jelent, ami esetünkben annyit tesz, hogy közreadunk egy olyan módszert, amely segítségével egyetlen lépésben megoldható bármilyen szám felírása az ismert számrendszerekbe


MATEMATIKA KÖZÉPSZINT


– PRÓBAÉRETTSÉGI 2003. május-június MATEMATIKA KÖZÉPSZINT I. Vizsgafejles


Relaciós algebra, relaciós teljesség


Relációs algebra, relációs teljesség 1. Bevezetés A praktikus alkalmazások szempontjából a relációs adatmodell a legfontosabb a modellek közül. Sikerének titka egyszerűsége, érthetősége, és a hozzá kapcsolódó számos művelet. S bár kifejezőe


Szamsorozatok és tulajdonsagaik (korlatossag, monotonitas, konvergencia), nevezetes szamsorozatok


Számsorozatok és tulajdonságaik (korlátosság, monotonitás, konvergencia), nevezetes számsorozatok. Számsorozatok és tulajdonságaik 2,3,4,5,6 – véges számsorozat pozitív páros számok növekvő sorrendben – végtelen számsorozat Def.: Végtel


Matematika A1 vizsga elméleti kérdések


Matematika A1 vizsga elméleti kérdések Definíciók 1. Peano-axiómák A természetes számok halmazát (N) a Peano-axiómák segítségével definiáljuk. 1. r az N-nek N-re történő bijektív leképezése 2. A 0 nem eleme az r értékk


Vizsga matek


Vizsga matek Tétel/definíció: -          monoton sorozatok konvergenciájára vonatkozó 1 tétel kimondása -          torlódási pont definíciója -&oldal:

1 ... 1 2