online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

történelem

ókori történelem, történelem évszámok, magyar történelem, történelem érettségi, történelem őskorfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
történelem
 
bal also sarok jobb also sarok

Impresszionista hatasok Juhasz Gyula és Tóth Árpad lírajaban


Impresszionista hatások Juhász Gyula és Tóth Árpád lírájában 1.      Az impresszionizmus megjelenése az irodalomban Az impresszionizmus igazi irodalmi területe a líra és a leíró próza. Stíluseszközei között ott talál


ROVÁSJELEKKEL ÍRT KELETI MAGYAR NYELVEMLÉKEK


ROVÁSJELEKKEL ÍRT KELETI MAGYAR NYELVEMLÉKEK Lelőhelyek. A rovásjelekkel írt és a Kr. előtti időkből származó magyar nyelvemlékek első nagyobb csoportját a Vörös-tenger déli partvidékén találjuk, főleg a jelenlegi Etiópiának Eritrea és Ti


A SZEMITÁK MÁSODSZOR IS AZ EGÉSZ RÉGI KELET URAI


A SZEMITÁK MÁSODSZOR IS AZ EGÉSZ RÉGI KELET URAI Gyülekező helyük ezúttal Perzsia A perzsák faji és népi egyénisége a nem tisztázott történeti kérdések közé tartozik. Azon az alapon, hogy a perzsák sokáig ugyanabban a birodalomban éltek, mint a


Korezm helyzete Turkesztanban


Korezm helyzete Turkesztánban A kínai források többször említik a "Kang kü" birodalmat Turkesztán vidékén. Ez a birodalom a Kr. e. II.- I. sz. folyamán a későbbi Kusán birodalom északi határán terült el, mint írják, nagyjából Bochara


A NÉMET CSAPATOK ÚJABB TÁMADÁSA. A VÖRÖS HADSEREG IDEIGLENESEN ELVESZTI A HADÁSZATI KEZDEMÉNYEZÉST


A NÉMET CSAPATOK ÚJABB TÁMADÁSA. A VÖRÖS HADSEREG IDEIGLENESEN ELVESZTI A HADÁSZATI KEZDEMÉNYEZÉST   1. A katonai politikai helyzet 1942 nyarának elején és a hadviselö felek tervei  A Vörös Hadsereg, a téli támadás sikereit megszilárd


Terjeszkedés - iszlam


Terjeszkedés - iszlám A keresztes háborúk közvetlen okát a Fátimidák rovására terjeszkedö Szel­dzsuk Birodalom 1070-es szíriai hadmozdulatai szolgáltatták. Elöre­nyo­mu­lá­suk során a török seregek összecsaptak a gyengélkedö és h


A KÍNAI NÉP HARCA A JAPÁN TERÜLETRABLÓK ELLEN, ÉS AZ ÁZSIAI NEMZETI FELSZABADÍTÓ MOZGALOM FELLENDÜLÉSE


A KÍNAI NÉP HARCA A JAPÁN TERÜLETRABLÓK ELLEN, ÉS AZ ÁZSIAI NEMZETI FELSZABADÍTÓ MOZGALOM FELLENDÜLÉSE  1. A helyzet Kínában 1945 elsö felében  A második világháború utolsó szakaszában rendkívül feszültté vált Kínában a belpolitikai


A KEMBÖS ÉKSZER


A KEMBÖS ÉKSZER Az elöbb említett "Kembös Ékszer" külön fejezetet érdemel, mert dr. Kiszely expedíciójának ezzel egy - a sárga uiguroknál általánosan elterjedt és ma is gyakorlatban lévö - oly népszokást sikerült felderíten


A Kök-Türk Birodalom


A Kök-Türk Birodalom Az avaroknak az európai történelembe való belépésével egy időben bontakozott ki a kök-türk hatalom Belső- Ázsiában. Tumen kagán és fia, valamint Tumen testvére, Istemi (a bizánci forrásokban: Dizabul vagy Sizibul, félelmes


A Karpat-MEDENCEI ŐSHAZA


A Kárpát-MEDENCEI ŐSHAZA A magyar néphagyomány nagy ismeröjével - Istenben boldogult MAGYAR Adorjánnal - sok levelet váltottunk. Ő - szinte prófétai hittel - kitartott azon elgondolása mellett, hogy "nem jött a magyar seho


A HADVISELŐ FELEK HELYZETE ÉS TERVEI 1944 NYARÁIG


A HADVISELŐ FELEK HELYZETE ÉS TERVEI 1944 NYARÁIG  1. A Szovjetunió erejének további gyarapodása  A háború harmadik éve a végéhez közeledett. A Szovjetunió feltartóztathatatlanul haladt az ellenség teljes és végleges szétzúzása felé.


A mongolok uralma alatt


A mongolok uralma alatt A kaukázusi magyarság életét három évszázadon át semmi különösebb zavaró körülmény sem háborította. Annál jobban meg. lepte őket, amikor a XIII. század elején egy távoli rokon, de addig ismeretlen nép hatalmas hadereje


Az Umajjadok és a masodik fitna - iszlam


Az Umajjádok és a második fitna - iszlám Muávijának kalifaként (661-680) sikerült helyreállítania az umma egy­sé­gét. A muszlimokat elborzasztotta a fitna, és megérezték, hogy a többi arab­tól távol, a leigázott, de bármikor ellenségessé váló


KISZÉLESÍTETT ÉLETTÉR NYELVE


KISZÉLESÍTETT ÉLETTÉR NYELVE Az indo-európai hajdani alapnyelvet feltételezö indo-európai nyelvtudomány és a finnugor ösnyelvet ugyancsak feltételezö hazai nyelvészet egyöntetü véleménye szerint, ezek az "alapnyelvek&


BABBA-MÁRIA HAGYOMÁNYUNK EREDETE


BABBA-MÁRIA HAGYOMÁNYUNK EREDETE A csíksomlyóiak csodatévö Boldogasszonyukat, a ferencesek templomában lévö kegyszobrot, Babba-Máriának nevezik. Búcsújukon, az esti mise után az egész éjszakát a templomban töltik, és ott Babba-Má


AZ ÚGYNEVEZETT SZUMÍR ÉS EGYIPTOMI NYELV EREDETILEG UGYANAZ A NYELV


AZ ÚGYNEVEZETT SZUMÍR ÉS EGYIPTOMI NYELV EREDETILEG UGYANAZ A NYELV Egy- egy nyelv mibenlétét, hovatartozását nyelvtana, hangtana és szókincse együttesen határozza meg. A mezopotámiai nyelvre vonatkozó újabb kutatások eredményeit e három szemp


A patríciusok és a plebejusok harca Rómaban


A patríciusok és a plebejusok harca Rómában Elözmény: Róma hódító háborúkba kezdett. A háborúkban a plebejusok vettek részt. A Kre. V. sz. háborúi megterhelték a parasztokat. Sokan az eladósodás következtében adósrabszolgaságba süllyedtek.


A KRÍMI KONFERENCIA. A SZOVJET CSAPATOK TÁMADÁSA A BALTI-TENGER PARTJÁN ÉS SZILÉZIÁBAN


A KRÍMI KONFERENCIA. A SZOVJET CSAPATOK TÁMADÁSA A BALTI-TENGER PARTJÁN ÉS SZILÉZIÁBAN  1. A krími konferencia  Az európai háború befejezö szakaszában egyre inkább szükségessé vált, hogy a szövetségesek összehangolt terveket dolgozzan


A KOMMUNISTA PÁRT POLITIKAI TÖMEGMUNKÁJA ÉS IDEOLÓGIAI TEVÉKENYSÉGE 1944-BEN


A KOMMUNISTA PÁRT POLITIKAI TÖMEGMUNKÁJA ÉS IDEOLÓGIAI TEVÉKENYSÉGE 1944-BEN   1. A párt eszmei nevelömunkájának erösítése a tömegek körében  A kommunista párt politikai tömegmunkája és ideológiai tevékenysége amely a szovjet nép


SZEMELVÉNYEK A SZÉKELY-MAGYAR ROVÁSÍRÁS EMLÉKEIBŐL


SZEMELVÉNYEK A SZÉKELY-MAGYAR ROVÁSÍRÁS EMLÉKEIBŐL A rovással írt székely-magyar szövegek legnagyobb részét már több ízben beható vizsgálat tárgyává tették és az eredményeket a szövegek másolatával együtt összefoglaló tanulmányban is közreadtákoldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17

Felhasználási feltételek