online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

történelem

ókori történelem, történelem évszámok, magyar történelem, történelem érettségi, történelem őskorfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
történelem
 
bal also sarok jobb also sarok

A NÉMET FASISZTA CSAPATOK SZTÁLINGRÁDI VERESÉGE


A NÉMET FASISZTA CSAPATOK SZTÁLINGRÁDI VERESÉGE   1. A döntö ütközet elött  Közel másfél éve tombolt már a szörnyü háború szovjet földön. A szovjet nép a német fasiszta hódítók ellen vívott súlyos harcban védelmezte szaba


AZ ÍRÁS EREDETE


AZ ÍRÁS EREDETE Az emberi nem utolsó tízezer esztendejének történetében a legfontosabb esemény az írás feltalálása. Attól kezdve vált lehetővé a gyűjtött ismeretek elraktározása és minden következő nemzedékre való hiánytalan átszármaztatása. A


Egy lépés elöre - iszlam


Egy lépés elöre - iszlám A második keresztény millennium elöestéjén a keresztesek több mint har­min­cezer zsidót és muszlimot mészároltak le, és az iszlám egykoron lük­te­tö, szent városát elhagyatott halottasházzá változtatták.


A SZLOVÁK NÉPI FELKELÉS, A SZOVJET ÉS A CSEHSZLOVÁK CSAPATOK TÁMADÁSA A KELETI-KÁRPÁTOKBAN


A SZLOVÁK NÉPI FELKELÉS, A SZOVJET ÉS A CSEHSZLOVÁK CSAPATOK TÁMADÁSA A KELETI-KÁRPÁTOKBAN   1. A szlovákiai helyzet, a szlovák népi felkelés kezdete  A szovjet fegyveres erök 1944 tavaszán a Kolomija-Csernovci vonaltól nyugatra a Szov


A Szovjetunió Nagy Honvédö Haborújanak jelentösége


A Szovjetunió Nagy Honvédö Háborújának jelentösége A Szovjetunió 1941-1945-ben megvívott Nagy Honvédö Háborúja, melyet a rabló német imperializmus kényszerített népünkre, a legsúlyosabb, s egyszersmind a leghösiesebb id


AZ ŐSHAZA TÖRTÉNETI ÉGHAJLATA ÉS ELSŐ GYARMATOSAI


AZ ŐSHAZA TÖRTÉNETI ÉGHAJLATA ÉS ELSŐ GYARMATOSAI A Régi Kelet klímatörténete magyarázatul szolgál arra, hogy miért indult el a két magyar nyelvű népág, az északon lakó hun és a délen lakó magyar egymás irányában a történelmi találkozóra és köz


BESZÉLHETÜNK-E HUN-MAGYAR TESTVÉRISÉGRŐL?


BESZÉLHETÜNK-E HUN-MAGYAR TESTVÉRISÉGRŐL? A hun történet és a magyar őstörténet finnugor fogalmazásának felvázolása azért is szükséges volt, hogy megértsük, miért utasítják el a szóban forgó magyar tudósok a hun-magyar testvériség gondolatát


EGYIPTOMI HIEROGLIFÁKKAL ÍRT MAGYAR NYELVEMLÉKEK


EGYIPTOMI HIEROGLIFÁKKAL ÍRT MAGYAR NYELVEMLÉKEK Az egyiptomi kronológia. Egyiptommal kapcsolatos megfigyeléseimet nagyobb terjedelemben kell előadnom, mert ez az egyetlen ország világon, ahol sok a csodálni való dolog és ahol annyi a lát


JAPÁN FEGYVERLETÉTELE. A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VÉGE


JAPÁN FEGYVERLETÉTELE. A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VÉGE  1. Japán fegyverletétele  A szovjet csapatoknak a Kvantung-hadseregre mért megsemmisítö csapásai gyökeresen megváltoztatták a távol-keleti katonai és politikai helyzetet. A Szovjetu


A mongolok (1220-1500) - iszlam


A mongolok (1220-1500) - iszlám A Távol-Keleten egy mongol fejedelem, Dzsingisz kán világbirodalom épí­té­sén fáradozott, ami elkerülhetetlenné tette, hogy a muszlimokkal is meg­mér­­közzék. A szeldzsukokkal ellentétben nomád hordáitól fe


ŐSVALLÁSUNK NYOMÁBAN GUDEÁTÓL- JÉZUSON ÁT- A 'RIDEG VALÓSÁGIG'


ŐSVALLÁSUNK NYOMÁBAN GUDEÁTÓL- JÉZUSON ÁT- A "RIDEG VALÓSÁGIG" Az IGAZ "MAGYAR VALLÁS" Foglalkoznom kell ezzel a témával is. Ugyanis mind az emigrációban, mind pedig Magyarországon nagyon sokan élnek olyanok, akikn


A SZOVJET NÉPEK TESTVÉRI CSALÁDJÁNAK KIBŐVÜLÉSE ÉS A SZOVJET HATÁROK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA HOZOTT INTÉZKEDÉSEK


A SZOVJET NÉPEK TESTVÉRI CSALÁDJÁNAK KIBŐVÜLÉSE ÉS A SZOVJET HATÁROK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA HOZOTT INTÉZKEDÉSEK   1. A Szovjetunió biztonságának biztosítása a Távol-Keleten  Az imperialista hatalmak külpolitikájának szovjetellen


A Mauser Kar98 k


A Mauser Kar98 k Adatlap: Típus: tolózáras ismétlőfegyver (karabély) Kaliber: 7,92x57 mauser Működés: kézi - forgó tolózárral Hossz: 1101mm Csőhossz: 600mm Súly: 3,92 kg (bükkfa tussal) 4,2 kg (diófa tussal) Tárkapaci


MAGYARORSZÁG FELSZABADÍTÁSÁNAK BEFEJEZÉSE


MAGYARORSZÁG FELSZABADÍTÁSÁNAK BEFEJEZÉSE. BÉCS ELFOGLALÁSA  1. A katonai politikai helyzet Délkelet-Európában  A délkelet-európai országokban 1945 elején bonyolult katonai-politikai helyzet alakult ki. Csehszlovákia és Magyarország terül


18-19. szazadi egyetemes történelem


18-19. századi egyetemes történelem A felvilágosult abszolutizmus Közép- és Kelet-Európában - Poroszország a század elején emelkedett ki a Német-római Birodalom sok kis államából, katona- és rendőrállammá vált. II. (Nagy) Frigy


Kurt onogur - bolgar birodalma


Kurt onogur - bolgár birodalma Kína belső-ázsiai politikájának nem volt érdeke az erős köktürk hatalom, diplomáciája annak gyengítésén, megdöntésén fáradozott. Ügynökei fáradhatatlanul járták a türkök hűbéres népeit és felkelésre, lázadásra,


A KUTATÁSOK JELEN ÁLLAPOTA


A KUTATÁSOK JELEN ÁLLAPOTA Általános tudományos felfogás szerint a Kr. e. évezredekben a Régi Keleten két kultúrnyelv virágzott: az egyiket szumírnak, a másikat egyiptominak mondják. Előbbiről azt vélik, valahonnan északról eredt és a Tigris és E


EURÓPA NYUGATI RÉSZÉBE IS MAGYAR AJKÚ NÉPESSÉG ÉRKEZETT ELŐSZÖR


EURÓPA NYUGATI RÉSZÉBE IS MAGYAR AJKÚ NÉPESSÉG ÉRKEZETT ELŐSZÖR Miért nem tudtuk ezt mindezideig? Európa nyugati része alatt ezúttal azt a területet értjük, amely a kontinenst észak-déli irányban átszelő két folyótól, a Rajnától és a Rhőnetól


Mezopotamiaból Belső-Ázsiaba


Mezopotámiából Belső-Ázsiába A Belső-Ázsiába került "bevándorlók"- amint azt láttuk a kényszerből kivándorló szumérok, hurrik stb. voltak. Egy 3000 körül végbement immár tehát második nagyméretű Mezopotámiából kiinduló bevándorlásnak


A NAGY HONVÉDŐ HÁBORÚ HARMADIK IDŐSZAKÁNAK KATONAI ÉS POLITIKAI EREDMÉNYEI


A NAGY HONVÉDŐ HÁBORÚ HARMADIK IDŐSZAKÁNAK KATONAI ÉS POLITIKAI EREDMÉNYEI  A Nagy Honvédö Háború 1943 végétöl 1945 májusáig tartó harmadik idöszaka katonai és politikai eseményeit, valamint eredményeit tekintve reoldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17

Felhasználási feltételek