online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

történelem

ókori történelem, történelem évszámok, magyar történelem, történelem érettségi, történelem őskor

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
történelem
 
bal also sarok jobb also sarok

A nagy olvadas


A nagy olvadás -        Az ember történelme folyamán 3 vagy 4 alkalommal ugrásszerüen lépett elörébb: 1.     I.e. 3000 táján teljesen váratlanul megjelent a civilizáció E


Az értelem mosolya


Az értelem mosolya -        A 18. századi civilizált francia mosoly is egyike lett azoknak a jelenségeknek, amelyek kétes hírbe keverték a civilizáció fogalmát. -      &n


A kiraly helyettesítése (különös tekintettel a kormanyzó és a helytartó tisztségére


A király helyettesítése (különös tekintettel a kormányzó és a helytartó tisztségére A királyi család tagjai helyettesíthetik (patriarchális szemlélet) Ř     Anyakirálynö: ha a király kiskorú, hadat visel, vagy kü


Tiltakozas és kommunikació


Tiltakozás és kommunikáció -        Húsz évig sem tartott az emberi teljesítmény ama korszaka, amelyet Michelangelo és Leonardo Da Vinci neve képvisel. -        Ezt


PLATÓN (I.E. 427-347)


PLATÓN (I.E. 427-347) Az Akadémia magalapítója. Az oktatás célja elsösorban a nevelés volt, és csak másodsorban az ismeretközlés. A szóbeli elöadást többre értékelte az irodalmi müködésnél. Ennek ellenére rendszeresen írt, és


A felvilagosult abszolutizmus kísérlete Magyarorszagon


A felvilágosult abszolutizmus kísérlete Magyarországon MÁRIA TERÉZIA ÉS A RENDEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE III. Károly hiába próbálta nemzetközi szerzödésekkel biztosítani leánya, Mária Terézia trónját. Halála után a szomszédos dinasztiák kihasz


Magyarorszag beilleszkedése a Habsburg Birodalomba


Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba AZ UDVAR ÉS A RENDEK ERŐVISZONYAI A Habsburg Birodalom a török kiüzése és a spanyol örökösödési háború nyomán közép-európai nagyhatalommá vált. Magyarország szerepe felértékelöd


József bukasa és a kompromisszum helyreallítasa


József bukása és a kompromisszum helyreállítása II. JÓZSEF KUDARCA  A XVIII. század második felében hazánkban is megjelent az új korszellem, a felvilágosodás. Magyarországon - sajátos helyzetünknél fogva - az állam, a dinasztia közvetítö sz


A napóleoni haborúk - fellendülés és valsag


A napóleoni háborúk - fellendülés és válság A NAPÓLEONI HÁBORÚK ÉS MAGYARORSZÁG A magyar nemesség a rendi dualizmus visszaállítását követöen felsorakozott a Habsburg-dinasztia mögött, s megadta a kért adókat és újoncokat a forradalmi Fra


Az újjaéledö orszag


Az újjáéledö ország AZ ELPUSZTULT ORSZÁG A török kor háborúit követöen az ország jelentös része - a természetes és az épített környezet egyaránt - romokban hevert. A hódoltság vidékén és a végvári vonal mentén a települések több


Magyarorszag újjaépítése


Magyarország újjáépítése AZ ÚJJÁÉPÍTÉS MEGINDULÁSA A Rákóczi-szabadságharc után beköszöntö békeidöszakban megindulhatott az építö munka. Az ország elött évszázadok óta nem kínálkozó lehetöség nyílt a felzárkózásra. Az


Magyarorszag gazdasaga a II. vilaghaború utan (1945-53)


Magyarország gazdasága a II. világháború után (1945-53) ˇ       háború végével tragikus pusztulás:           -jelentős emberveszteségek, hadifoglyok miatt kevés munk


AZ OLASZ-MAGYAR GAZDASÁGI-KERESKEDELMI KAPCSOLATOK TOVÁBBI FELLENDÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ PROGRAMOK, TEVÉKENYSÉGEK


AZ OLASZ-MAGYAR GAZDASÁGI-KERESKEDELMI KAPCSOLATOK TOVÁBBI FELLENDÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ PROGRAMOK, TEVÉKENYSÉGEK        A kétoldalú külkereskedelmi forgalom az utóbbi öt évben megduplázódott. Olaszország - Németország és Ausztria után -


Tarsadalmi és politikai feszültségek


Társadalmi és politikai feszültségek 1867 után politikailag nyugalmas időszaknak bizonyult, de a mélyben zajló gazdasági és társadalmi változások számos feszültség forrást teremtet és az egyensúly fel is borult. A század eleji vitakérdések


TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS A HIDEGHÁBORÚ ÉVEITŐL KEZDVE


TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS A HIDEGHÁBORÚ ÉVEITŐL KEZDVE   1.     A második világháborút lezáró békeszerződések és következményei Útban az európai integráció felé A második világháborút lezáró olasz, bolgár, fin


KÖVETSÉGEK, KAMARÁK, EGYESÜLETEK


KÖVETSÉGEK, KAMARÁK, EGYESÜLETEK     Magyarországon számos olyan szervezet van , amely arra hivatott volt létrejönni, hogy segítse az olasz-magyar kapcsolatokat, illetve azok további, jövőbeli fellendülését szolgálja. Ilyen a Magyaro


NÉHÁNY ÉRDEKESSÉG AZ OLASZOKRÓL, AZ OLASZ ÉLETMÓDRÓL


NÉHÁNY ÉRDEKESSÉG AZ OLASZOKRÓL, AZ OLASZ ÉLETMÓDRÓL   Bár ezen utolsó fejezetem nem kifejezetten gazdasági dolgokról fog szólni, én mégis úgy gondolom, hogy ha valaki Olaszországban kíván vállalkozásba fogni, vagy ott akar letelepedni


A kiegyezés és előzményei


A kiegyezés és előzményei   Haynau rémuralma: 1849-1850    1849. aug. Haynau kezébe kerül a hatalom. Haynaut "bresciai hiéna" néven említik.    1850-ben már az európai államok rosszallását váltotta ki, a nemzetközi közvélemény kik


A hideghaború (1946-68)


A hidegháború (1946-68) ˇ       a világháború végére az USA és a Szovjetunió szövetségeseiket meghaladó katonai erejük révén szuperhatalmakká váltak:           -a hábo


Magyarorszag egyik sorsfordító eseménye: A kassai bombazas


Bevezetés Magyarország I. Világháborús szereplése nem mérhető a II. Világháborús szerepléséhez. Az I. Világháborúban egy világhatalom részeként, még a másodikban hosszabb sikertelen kívülállási kísérlet után a tengelyhatalmak szövetségesekéoldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17