online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

történelem

ókori történelem, történelem évszámok, magyar történelem, történelem érettségi, történelem őskor

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
történelem
 
bal also sarok jobb also sarok

A SZOVJET HADITENGERÉSZETI FLOTTA HARCTEVÉKENYSÉGE


A SZOVJET HADITENGERÉSZETI FLOTTA HARCTEVÉKENYSÉGE  1. A helyzet a tengeri hadszíntereken 1945 elején  Azzal, hogy a Vörös Hadsereg 1944-ben a Szovjetunió egész területét felszabadította, Finnország, Románia és Bulgária pedig kivált a Ném


A hun birodalom bukasa


A hun birodalom bukása A kínai politika mesteri húzásokkal játszotta ki egymás ellen Bátor (Mao-tun) utódait: ellensennyők állításával. A hatodik generációban Hoansza és Csitki (Csi-csi) álltak egymással szemben. Az ország háromfelé szakadt. C


A SZABADSÁGSZERETŐ NÉPEK ÖSSZEFOGÁSA A FASISZTA AGRESSZIÓ ELLEN


A SZABADSÁGSZERETŐ NÉPEK ÖSSZEFOGÁSA A FASISZTA AGRESSZIÓ ELLEN   1. Az antifasiszta koalíció kialakulása  Amikor a fasiszta Németország vezetöi hitszegö támadást indítottak a Szovjetunió ellen, arra számítottak, hogy sikerül


A SZOVJETUNIÓ HARCA A DEMOKRATIKUS BÉKÉÉRT ÉS A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT


A SZOVJETUNIÓ HARCA A DEMOKRATIKUS BÉKÉÉRT ÉS A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT  1. A San Franciscó-i konferencia  Az európai háború befejezö szakaszában az emberek millióinak valamennyi országban az volt a leghöbb vágyuk, hogy


URALKODÓI JELVÉNYEK


URALKODÓI JELVÉNYEK Az őshazai magyar királyok trónneveken és uralkodói címeken kívül rangjukat mutató jelvényeket is használtak. Ez utóbbiak bizonyos tárgyak voltak, amelyek nevei a szavak összecsengése alapján a legrégibb írástechnikával jut


A SZOVJET HÁTORSZÁG TOVÁBBI SIKEREI


A SZOVJET HÁTORSZÁG TOVÁBBI SIKEREI  1. A fütöanyag-energiabázis kiterjesztése és a fémgyártás növelése  Az egybehangolt hadigazdaság megteremtése, amely lényegében 1942 öszén ért véget, megalapozta a haditermelés általános fel


A muszlimok kisebbségben - iszlam


A muszlimok kisebbségben - iszlám A nyugatiak hátán már a muszlim fundamentalizmus gondolatától is végigfut a hideg, bár más vallások fundamentalistái nem okoznak ekkora ri­adalmat. Ez a fajta hozzáállás alapvetöen meghatározza a nyugati


Gazdasagi, tarsadalmi és politikai viszonyok Athénban, az i.e. VI.-V. szazadban


Gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok Athénban, az i.e. VI.-V. században             Az i.e. VIII.-VI. században meginduló gyarmatosítás hatására áta­lakul a poliszok gazdasága és társadalma (Spárta kivétel!).             Megé


A KÁRPÁT-MEDENCEI ÉLETTÉR ŐSISÉGE


A KÁRPÁT-MEDENCEI ÉLETTÉR ŐSISÉGE Amikor a kíváncsi kutató visszanéz és a Kárpát-medencei öskorok embere után nyomoz, rögtön olyan csodálatosan érdekes dolgot talál, mely még nagyobb érdeklödéssel viszi bele az évezredek százai


József Attila a nemzeti szocializmusról


József Attila a nemzeti szocializmusról Egry Artúr A nemzeti szocializmus (1930) lobogója alá sorakozó német dolgozók történelmi harca új irányt szab minden ország munkásmozgalmának. A nemzetközi szociáldemokrácia, amely éppen csak nemze


AZ ANTIFASISZTA KOALÍCIÓ MEGSZILÁRDULÁSA ÉS KIBŐVÜLÉSE. A SZOVJETUNIÓ HARCA A VILÁG HÁBORÚ UTÁNI DEMOKRATIKUS BERENDEZÉSÉÉRT ÉS A NÉPEK BIZTONSÁG


AZ ANTIFASISZTA KOALÍCIÓ MEGSZILÁRDULÁSA ÉS KIBŐVÜLÉSE. A SZOVJETUNIÓ HARCA A VILÁG HÁBORÚ UTÁNI DEMOKRATIKUS BERENDEZÉSÉÉRT ÉS A NÉPEK BIZTONSÁGÁÉRT  1. A szovjet fegyveres erök 1944. évi gyözelmeinek nemzetközi jelentő


TAURINUS ISTVÁN PARASZTI HÁBORÚ


TAURINUS ISTVÁN PARASZTI HÁBORÚ FORDÍTOTTA GERÉB LÁSZLÓ Taurinus István: Paraszti háború című munkájának eredeti címe: Stauromachia id est Cruciatorum Servile Bellum. A fordítás alapjául az 1519-ben Bécsben megjelent első k


Magyarorszag a Habsburg birodalomban: Maria Terézia és II.József


Magyarország a Habsburg birodalomban: Mária Terézia és II.József             A XVIII. sz. elejére Magyarország lakossága erősen megfogyatkozik, egyes területek pedig teljesen elnéptelenednek a török uralom következtében. A benépesítést


Erdély a fejedelemség koraban(1541 - 1690)


Erdély a fejedelemség korában                   (1541 - 1690)      1541 előtt Erdély a Magyar Királyság  keleti tartománya volt, a


Anjouk kül- és belpolitikaja


Anjouk kül- és belpolitikája 1301. Kihal az Árpádház Gondok: interregnum - trónutódlás kérdése ----> - bajor Ottó - cseh Vencel - itáliai Károly Róbert (1308-1342) - pápa, érsek, Ny-Mo.-i birtokosok segítik - kiskirályok (Z


A NÉMET 'DÉL-UKRAJNA' HADSEREGCSOPORT SZÉTZÚZÁSA. A FASISZTA MEGSZÁLLÓK KIŰZÉSE SZOVJET-MOLDAVA TERÜLETÉRŐL. ROMÁNIA FELSZABADÍTÁSA


A NÉMET "DÉL-UKRAJNA" HADSEREGCSOPORT SZÉTZÚZÁSA. A FASISZTA MEGSZÁLLÓK KIŰZÉSE SZOVJET-MOLDAVA TERÜLETÉRŐL. ROMÁNIA FELSZABADÍTÁSA   1. Románia a felszabadulás küszöbén. A iasi-kisinyovi hadmüvelet elökész


UIGUR ROKONSÁGUNKRÓL


UIGUR ROKONSÁGUNKRÓL Az eddigi "hivatalos" történelem szemlélet igen felületes módon kezelte östörténetünkben az uigur vonatkozásainkat. A szándék láthatóan ennek a témának a semlegesítésére és elhallgatására törekedett. Fog


A FASISZTA MEGSZÁLLÓK KIŰZÉSE OLASZORSZÁG KÖZÉPSŐ RÉSZÉBŐL, FRANCIAORSZÁGBÓL ÉS BELGIUMBÓL


A FASISZTA MEGSZÁLLÓK KIŰZÉSE OLASZORSZÁG KÖZÉPSŐ RÉSZÉBŐL, FRANCIAORSZÁGBÓL ÉS BELGIUMBÓL  1. Az angol-amerikai hadvezetés 1944. évi tervei. Harcok Olaszországban  Az európai katonai-politikai helyzetet 1944 elején mindene


A SZOVJETUNIÓ NÉPGAZDASÁGÁNAK HADITERMELÉSRE VALÓ ÁTÁLLITÁSA, ÉS A HÁTORSZÁG MUNKÁJA 1941-BEN


A SZOVJETUNIÓ NÉPGAZDASÁGÁNAK HADITERMELÉSRE VALÓ ÁTÁLLITÁSA, ÉS A HÁTORSZÁG MUNKÁJA 1941-BEN  1. A háborús idök elsö népgazdasági tervei. A termelöerök áthelyezése az ország keleti területeire  Amikor a Szovjetunió és


A naci és a bolsevik ideológia


A náci és a bolsevik ideológia Szocializmus és kommunizmus A szocializmus az 1830-as évek szellemi-politikai irányzata és mozgalma, ami a XX. századig egyet jelentett a kommunizmussal. A közösséget tekintette elsődlegesnek. Törekedett aoldal:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17


Felhasználási feltételek