online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

történelem

ókori történelem, történelem évszámok, magyar történelem, történelem érettségi, történelem őskorfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
történelem
 
bal also sarok jobb also sarok

Bajan kagan avar-varkunjai


Baján kagán avar-várkunjai Az V századtól kezdve másfélszáz éven át az avarok (vagy zsuán-zsuánok) az Altáj-hegység és a Balkas-tó vidékén alapozták meg hatalmukat. Leigázott népeik közé tartoztak a türkök is, akik az Altáj-hegység egyik szárn


Timurlenk


Timurlenk 1380-ban kiáltatta ki magát Timurlenk a Csagatáj birodalom emírjévé. Ebben az időben a Kipcsák birodalom ura Toktamis kán volt, akinek ambíciói rövidesen háborúhoz vezettek a két mongol birodalom között. Ez a hadjárat keresztül


NÉPI HÁBORÚ AZ ELLENSÉG HÁTÁBAN


NÉPI HÁBORÚ AZ ELLENSÉG HÁTÁBAN  1. A megszállási rendszer: a terror és az eröszak rendszere  A német fasiszta megszállók csizmái 1942 öszén továbbra is taposták Észtországot, Lettországot, Litvániát, Belorussziját, Ukrajnát, Mo


A NAGY HONVÉDŐ HÁBORÚ ELSŐ IDŐSZAKÁNAK KATONAI-POLITIKAI EREDMÉNYEI


A NAGY HONVÉDŐ HÁBORÚ ELSŐ IDŐSZAKÁNAK KATONAI-POLITIKAI EREDMÉNYEI   A Nagy Honvédö Háború elsö idöszaka, amely mintegy 17 hónapig tartott, a szovjet nép és fegyveres eröi számára a legnehezebb id


A SZUMÉR ÉS EGYIPTOMI NYELV EGYFORMÁN MAGYAR NYELV


A SZUMÉR ÉS EGYIPTOMI NYELV EGYFORMÁN MAGYAR NYELV A szumér- egyiptomi kultúrnyelv nyelvtanában és hangtanában. a nem magyar tudósok lépten-nyomon olyan sajátságokat állapítottak meg, amelyek a magyar nyelvben is mind megtalálhatók; a magyar tu


A MAGYAROK ÉSZAKRA VONULÁSA


A MAGYAROK ÉSZAKRA VONULÁSA Átvonulás Mezopotámiába. - Akik legkorábban felkerekedtek, az eritreai partvidékről indultak el és Arábiát megkerülve, hajóikkal ~ Perzsa-öbölbe futottak be. Ott a Tigris és Eufrátesz torkolatvidéken szálltak partra


Az Oszman Birodalom - iszlam


Az Oszmán Birodalom - iszlám Az Isztambullá lett Konstantinápoly 1453-as elfoglalását követöen az osz­mán­lik remek lehetöségek birtokába jutottak. Most már képesek voltak egy szi­lárd lábakon álló, fejlödése fokozatosságának kös


A NÉMET FASISZTA 'KÖZÉP' HADSEREGCSOPORT SZÉTZÚZÁSA. BELORUSSZIJA FELSZABADÍTÁSA


A NÉMET FASISZTA "KÖZÉP" HADSEREGCSOPORT SZÉTZÚZÁSA. BELORUSSZIJA FELSZABADÍTÁSA   1. Belorusszija a felszabadulás küszöbén. Az arcvonal középsö szakaszán kialakult helyzet  A német fasiszta betolakodók három évig garázdálkod


KIK A MAGYAROK


KIK A MAGYAROK? A magyar őstörténet nyelvészeti alapja. - Magyar őstörténet alatt közmegegyezéssel az Árpádok 9. század végén lezajlott honfoglalása előtti kort értjük. Ez is telítve van bizonytalanságokkal, az ellentmondó elméletek halmazával


A NÉMET FASISZTA CSAPATOK VERESÉGE MAGYARORSZÁGON ÉS MAGYARORSZÁG KILÉPÉSE A HÁBORÚBÓL


A NÉMET FASISZTA CSAPATOK VERESÉGE MAGYARORSZÁGON ÉS MAGYARORSZÁG KILÉPÉSE A HÁBORÚBÓL  1. Magyarország a felszabadulás elött  A szovjet csapatok 1944 öszén a délnyugati hadszíntéren, Romániában és Bulgáriában sikeresen végrehaj


AZ ÁRPÁD-SÁVOS ZÁSZLÓ KORAI TÖRTÉNETE


AZ ÁRPÁD-SÁVOS ZÁSZLÓ KORAI TÖRTÉNETE   A Képes Krónika iniciáléjainak és miniatúráinak tüzetes vizsgálata tette lehetövé az Árpád-sávos ösi magyar zászló legrégibb történetének követését és kibogozását. A Képes Krónika m$


Még egyszer az Árpad-utódokról


Még egyszer az Árpád-utódokról. (CONTRADICTIO)   A múlt század kilencvenes éveinek végén jelent meg Pusztaszeri Lászlónak Az élő Árpádok című könyve az állítólagos Árpád-utódokról. A kiadvány egy, a XVIII. század vége óta vitatott p


A magyar allamalapítas


A magyar államalapítás Géza fejedelem  - 972-997-ig uralkodott  - elökészítette az államalapítást Föbb tettei: - Megszerezte a nagyfejedelmi címet      ~ házassággalŕ elvette az erdélyi Gyula lányát, Saroltát     


A VÖRÖS HADSEREG ELLENTÁMADÁSA 1941-1942 TELÉN. A NÉMET FASISZTA CSAPATOK SZÉTZÚZÁSA MOSZKVA ALATT


A VÖRÖS HADSEREG ELLENTÁMADÁSA 1941-1942 TELÉN. A NÉMET FASISZTA CSAPATOK SZÉTZÚZÁSA MOSZKVA ALATT   1. Az ellentámadás megtervezése és elökészítése  A szovjet-német arcvonalon 1941. december elején vált a legfeszültebbé a helyzet. A


Német felmentési kísérlet a Pilisen keresztül


Német felmentési kísérlet a Pilisen keresztül Adolf Hitler 1944. december 24-én, még az ostromgyűrű bezárulása előtt Magyarországra rendelte a IV. SS-páncéloshadtestet, valamint a 96., és a 711. gyaloghadosztályokat, összesen mintegy 20


Őstörténet - kutatasunk tragédiaja


Őstörténet - kutatásunk tragédiája Feltűnő, hogy forrásaink milyen keveset tudnak a Korezmhez fűződő kapcsolatainkról. Sajnos, krónikáink pontatlanok és nagyon sok adat, feljegyzés elveszett. De hála Tolsztov orosz akadémikusnak, tudjuk, hogy


ADATOK A TÖRÖK NÉP ETNOBOTANIKAI ISMERETÉHEZ


ŰŰADATOK A TÖRÖK NÉP ETNOBOTANIKAI ISMERETÉHEZ Forrás: Keletkutatás, Kőrösi Csoma Társaság periodikája, Budapest, 1993. (Tavasz, 41-57. oldal) A földrajzi adottságok, hagyományok és tapasztalatok sajátos etnobotanikai ismerete


Az 1956-os forradalom és szabadsagharc


Az 1956-os forradalom és szabadságharc Előzmény Kiépül a proletárdiktatúra, Személyi kultusz, koncepciós perek. Magyarországon általános elégedetlenség lesz úrrá. 1953-ban Sztálin meghalt, ami a rendszer bukásához vezetett. 1953 jún


A SZEMITÁK BEJÖVETELE ÉS ELHELYEZKEDÉSE


A SZEMITÁK BEJÖVETELE ÉS ELHELYEZKEDÉSE A szemiták eredete és népi kiléte 1. A szemitának nevezett népek első nagyobb kötelékei a Kr, e. III. és II. évezred fordulóján jelentek meg a magyar nyelvű népek keleti határánál, a Tigris folyó vo


A KOMMUNISTA PÁRT ÉS A SZOVJET KORMÁNY A NÉPGAZDASÁG FEJLESZTÉSÉÉRT


A KOMMUNISTA PÁRT ÉS A SZOVJET KORMÁNY A NÉPGAZDASÁG FEJLESZTÉSÉÉRT  1. A Szovjetunió 1945. évi népgazdasági terve  A szovjet szocialista gazdaságnak a Nagy Honvédö Háború utolsó esztendejében nehéz és bonyolult feladatokat kellett moldal:

precedente ... 1 ... 6 7 8 910 ... 17 ... prossimo

Felhasználási feltételek