online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Német felmentési kísérlet a Pilisen keresztül

történelem

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Új rend (935-1258) - iszlam
Athén gazdasaga, tarsadalma és allamszervezete a Kr.e.V. szazadban
A VÖRÖS HADSEREG ÁLTALÁNOS TÁMADÁSA
A keresztes haborúk - iszlam
A SZOVJETUNIÓ HADIGAZDASÁGÁNAK TOVÁBBI FELLENDÜLÉSE. A SZOVJET NÉP MUNKAHŐSTETTEI
A NEMZETI ESZME MAGYARORSZÁGON A XVIII. SZÁZAD KÖZEPÉTŐL 1848-IG
MIT TUDUNK NIMRUDRÓL?
Mit tudunk a török faj azsiai történelméről?
A FASISZTA NÉMETORSZÁG FELTÉTEL NÉLKÜLI FEGYVERLETÉTELE
A NÉPGAZDASÁG ÁTSZERVEZÉSÉNEK BEFEJEZÉSE 1942-BEN
 
bal also sarok   jobb also sarok

Német felmentési kísérlet a Pilisen keresztülAdolf Hitler 1944. december 24-én, még az ostromgyűrű bezárulása előtt Magyarországra rendelte a IV. SS-páncéloshadtestet, valamint a 96., és a 711. gyaloghadosztályokat, összesen mintegy 200 páncélost, és 60 000 katonát. A parancsnoksággal Herbert Otto Gille SS-Obergruppenführert bízta meg. A IV. SS-hadtestet a Visztula mellől vonták ki, zárojelben megjegyezném, ezért később nagy árat kellett fizetni, ugyanis az oroszok január 12-én egészen az Oderáig nyomták vissza a védekező németeket a Visztulától. A 711. gyalogoshadosztályt a normandiai harcok után Hollandiában állomásoztatták, ahol sebtében lett feltöltve. Innen vasúton érkezett meg Tatára. Első kvártélyuk Mocsán volt, ahonnan gyalogmenetben érkeztek meg T 111h77b átra. Ezt a megközelítőleg 50 km-es utat teljes menetfelszerelésben tették meg havon, nyári egyenruhában - tudhattuk meg Horst Langétól.

Gille páncéloshadtestének áttörése Bicske felé megbukott (Konrad I hadművelet.). ezek után január 15-éig a Balaton északkeleti térségébe kellett volna páncélosaival átcsoportosulni. Azonban Gille és a hadseregcsoport vezetése még reménykedett abban, hogy nagyobb átcsoportosítás nélkül is fel lehetett volna menteni a körbezárt fővárost, ezért Esztergom térségéből szándékozott áttörni.

Január 6-án a 711. gyaloghadosztály 744. gyalogezrede Dorogtól délre áttört a szovjet védelmi vonalon, majd német harccsoportok Dorogot keletről megkerülve, a 96. gyaloghadosztály 287. gyalogezrede pedig Kenyérmezőn át, benyomultak Esztergomba. A szovjetek a Szamár-hegy, Fárikút, Vaskapu délkeleti, Sas-hegy, Dorog észak-északnyugati széle vonalra szorultak vissza.Január 8-án Pilisszentlélek belterülete is német kézre került. A frontvonal ekkor a Szent László forrás, Viadukt, Pilisnyereg vonalra tolódott. Másnap, január 9-én két irányban indult meg a német offenzíva. 200 tonna ellátmányt vontak össze Esztergomban, hogy siker esetén azonnal a bekerített védők segítségére induljanak. Az egyik csapás a Duna mentén indult meg a hajnali órákban. Ez a 96. gyaloghadosztály által birtokolt terepszakaszról bontakozott ki. A vállalkozást Ernst Philipp alezredes vezette.

A hadművelet célja az volt, hogy a megerősített zászlóalj törje át a szovjet Duna-part menti zárakat, és hatoljon be Budapestre. Siker esetén pedig az ellátmányt szállító tehergépkocsi-oszlop azonnal bejuthatott volna a fővárosba. Ez volt a "Huszárvágta" hadművelet. A vállalkozás első lépcsője a hajnali órákban indult meg. A 96. Gyaloghadosztály 284/II. zászlóaljának 4. És 6. Századai (az 5. Század képezte a tartalékot) elfoglalták az Esztergomtól 6 km-re keletre lévő Duna és a Hosszú hegy közötti Hideglelőskereszt elnevezésű útszorost.

Ezt követően este 22 órakor indult a második lépcső. A "Feldherrnhalle" páncélgránátos-ezred két újoncokból álló Sturmgewehr (MP 44) rohamkarabéllyal és páncélöklökkel felszerelt páncélgránátos-menetszázada, egy utászszázad, hat lövészpáncélos, két harckocsi és három rohamlöveg megrohamozta az útszorostól keletre kiépített szovjet védelmi állásokat. Mivel a roham minden felderítés nélkül indult meg, két rohamlöveg azonnal aknára futott és felrobbant. A tűztámogatást a 3/I. páncélos önjáró tüzérosztály és a 196/II tüzérosztály biztosította. A harckocsikat a 3. SS - és az 5. SS- páncéloshadosztály adta.  Az akció nagyon kockázatosnak bizonyult, hiszen a szovjetek könnyű szerrel belőhették ezt a terepszakaszt a Duna túlpartjáról. A támadás azonban hamar el is akadt, Pilismaróttól 3 km-re északnyugatra.

A másik vállalkozás a Pilisen keresztül volt. A támadás Pilisszentlélekről indult, a 711-esek három zászlóalja a falutól délkeletre fekvő Dobogókőt foglalta el. Az itt keletkezett résbe vetették be a IV. SS hadtest "Wiking" páncéloscsoportját a 10. SS "Westland" páncélgránátos ezred 3 zászlóalját, az 5. SS-páncélos utászzászlóaljat, az 5/1. SS-páncélvadász század 4 Jagdpanzer IV páncélosát.  Őket támogatta az 5/II SS-gépvontatású tüzérosztály és az 504. SS-sorozatvető-osztály két ütege. (Egy levéltári térkép szerint a 9. SS "Germania" páncélgránátos ezredet is alkalmazták.) Magyar részről az 1 SS-rohamvadász-ezred vett részt a hadműveletben. A felmentési kísérletet maga az 5. SS "Wiking" parancsnoka, Karl Ullrich SS-Standartenführer vezette.

A "Wiking" páncéloscsoport késő délutánra érkezett meg Pilisszentlélekre. Az oroszok Kesztölc-Kétbükkfanyereg irányában vonultak vissza. Másnap 10-én a német páncélosok továbbvonultak a Pilisszentlélek feletti Hosszú rét felső végére kijelölt gyülekezési pont felé. Ez annyira meglepte a Viaduktnál megszervezett szovjet védelmet, hogy a pánikszerű menekülés során rengeteg aknagránátot hagytak vissza tüzelőállásukban.

10-én este fél kilenckor a németek tovább vonultak Pilisszentkereszt felé. "Az ellenfél gyenge, teljesen meglepett. Nehéz hegyi terep. Élő alpesi karakter. Éjfél körül első sikerjelentések, a hadifoglyok nagyrészt a budapesti bekerítő hadosztályok trénjéhez tartoznak. Páncéltörő és gránátvető tűz. Saját veszteségek nincsenek.

Westland jól halad előre"- jegyezte a Wiking hadosztály történetírója. Pilisszentkeresztet már az éjszaka folyamán elérték, majd 11-én hajnalban indítottak támadást. Az esemény rendkívül meglepte az oroszokat. A településen hadtápcsapatok állomásoztak, messze az első vonaltól. Az oroszok pánikszerűen kezdtek menekülni a Disznós-árok felől támadó németek elől. A rémületet csak fokozta, amikor a Dobogókőre feljutott német egységek Dobogókő, Fagyoskatona, községi erdő, Szentkút, Szurdok, Mészkemencék felől hátba támadták a már riadt csapatokat. Az oroszok Pilisszántó irányában vonultak vissza. Állítólag volt olyan orosz, aki annyira megijedt, hogy mezítláb futott egészen odáig. Még ki sem bontakozott a támadás, 11-én megérkezett Hitler parancsa az azonnali átcsoportosításről. Gille és az OKH között megkezdődött az egy napig tartó huzavona a támadás folytatása érdekében.Ugyanazon a napon megérkezett az ismételt azonnali átcsoportosítást elrendelő parancs. Gille 3 óra múlva a telesítés helyett azt táviratozta vissza, hogy a támadás sikerrel halad előre, és a legnagyobb akadályt a nehéz hegyi terep jelenti. Táviratát felettesei kommentár nélkül adták tovább Hitlernek, nem volt bennük bátorság, hogy csatlakozzanak Gille akciójához. Félórás eredménytelen győzködés után Hitler ismét kiadta az azonnali átcsoportosítási parancsot. Gille Himmleren keresztül próbálta elérni a parancs módosítását, de eredménytelenül, mivel csapatai Pilisszentkereszt elfoglalása után nem tudtak látványos eredményeket felmutatni.

Január 12-én este 20 órakor ki kellett adnia a parancsot a visszavonulásra. Tény, hogy Gille páncélosai Pomáz Lugi dűlőig biztos eljutottak. Egy akkori fiatal, később budapesti kanonok, dr. Walper Ferenc, a margit-ligeti útelágazásnál a töltés oldalában hasalt, s ott német vezényszavakat hallott, illetve különböző páncélosjárművek jövés-menését hallotta Pomáz felé, és Pomáz felöl. Durván 17 km volt ekkor a felmentő csapatok és a körbezárt Budapest közötti különbség. Ekkor jártak a németek a legközelebb céljuk eléréséhez. "A tűz és a füst ellenére az emberek már felismerték a körülzárt város templomtornyait"- tudhatjuk meg a Wiking hadosztály történetírójától.

A Konrad II felmentési kísérlet ezzel megbukott. A páncélosok visszavonulása után a 711-esek folytatták a támadást, ám ők könnyű célpontnak bizonyultak a pilisszántói erdő szélén beásott szovjetek számára. Január 13-14-én a német páncélosok megkezdték a visszavonulást.

Néhány adalék a német csapatok visszavonulásához. A kilencvenes évek közepén a német Horst Lange erdőigazgató úr járt a Pilisben. Ám ha csak ennyit mondunk el Őróla, akkor a történet nem lenne érdekes.

1945. Januárjában 19 évesen a 711. Gyaloghadosztály katonájaként járt itt ezelőtt. Dobay Pállal bejárták azokat a helyeket, ahol a harcok alatt megfordult. Január 14-én Dobogókő felé vonult vissza bajtársaival. Sajnos azt a helyet már nem találták meg, de Lange úr kitűnően emlékezett arra, hogy valahol a környéken mintegy 50 ellenséges katona félkörébe került, és a gyors visszavonulást elrendelő szovjet tiszt, ha akaratlanul is, de megmentette Őt parancsával a biztos haláltól. Az égetthársi pihenőnél ámulva fedezte fel azt a helyet ahonnan géppuskája mögül hasalva védekezett a Hoffmann-kunyhó felöl rohamozó szovjet gyalogsággal szemben 1400 db tölténnyel és 2 db gránáttal.

Milyen volt az élete? Napi két merőkanál leves, és 15-20 dkg kenyér volt a fejadag. Nyári egyenruhát viseltek, némelyiküknek még köpenye sem volt. Képzeljük csak el, milyen érzés lehetett nyári egyenruhában -10 o C-os hidegben harcolni. Horst Lange a fekete-hegyi menedékháznál hagyta el Pilisszentlélek térségét. 

Találat: 2270Felhasználási feltételek