online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Athén gazdasaga, tarsadalma és allamszervezete a Kr.e.V. szazadban

történelemfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ EGYÉB HADSZÍNTEREINEK ESEMÉNYEI 1941-1942-BEN
Az ókori Görögorszag
A VILÁGHÁBORÚ KÉT TŰZFÉSZKE
A Horthy-féle konszolidació jellemzése
Az 1848-49-es forradalom és szabadsagharc
AZ EURÓPAI HÁBORÚ BEFEJEZŐ SZAKASZA ELŐTT
Az újabban talalt kútfők adatai
BERLIN ELESTE
ALKOTMÁNYOS RENDSZERVÁLTÁS
KAZÁRlA ÉS DANTUMAGYARlA SZÜLETÉSE CHOREZM
 
bal also sarok   jobb also sarok

Athén gazdasága, társadalma és államszervezete a Kr.e.V. században


Athén és Spárta, a két legjelentősebb görög polisz a Kr.e. V. századra a hellén fejlődés két pólusát alkotja. Míg Athén e korszakban a demokrácia útjára lép, flottájával uralja és védi a görög partokat, addig Spárta az arisztokratikus királyság keretein belül, szárazföldi haderejével kiegészíti, néha ellensúlyozza Athén hatalmát. A két teljesen eltérő polisz f 424b13e ejlődése, vetélkedése és hatalmuk viszonylagos kiegyensúlyozottsága jó példa arra, hogyan játszhat fontos szerepet ugyanabban a korban két egymástól eltérő berendezkedésű állam. A tétel Athént mutatja be a Kr. E. V. században.


Athén (Hellász, Atikai-félsziget) már a mükénéi korban betelepült, s a Kr.e.VIII. századtól megindult gyarmatosítások következményeként virágzott a gazdaság, és az arisztokrácia kénytelen volt megosztani hatalmát a démosszal, azaz köznéppel. A Kr.e. V. századra Athén a demokrácia útjára lép, vagyis az államhatalmat a népes népgyűlés tartja kezében. Mivel a démosz alkotja a kézművesek, a kereskedők rétegét, és érdekelt a földművelésben is, hatalma néphatalomnak mondható, bár hozzá kell tenni, hogy itt is csak a teljes jogúak demokráciájáról van szó, amelynek gyakorlása igen költséges volt.


A fejlett gazdaság, a demokrácia alapja

a)      Mezőgazdaság: gabonabehozatal, de fejlett gyümölcs- és zöldségtermelés, olivaolaj és bor

b)      Ipar: szakosodott piar à fém, bőr, kerámia ; agyag-, ezüstbányászat, márvány

c)      Kereskedelem:A legdinamikusabb ágazat: tengeri kereskedelem à kikötő: Pireusz

- Hatalmas kereskedelmi flotta,piac és pénzváltás a kikötőben:ezüstpénz

- Kereskedelmi és vámbérlő társaságok működése


A társadalom

a)      Teljes jogú athéni polgárok

20 év feletti, szabad, athéni születésű férfiak (Kr.e. 451-től mindkét szülőnek athéni születésűnek kellett lennie!)

tisztségeket 30 éves kortól viselhet, 60 éves korig hadköteles

b)      A metoikoszok, azaz az athéni "együttlakók"

bevándorló iparosok, kereskedők

polgárjoguk nincs à földet nem kapnak, de jelentős anyagi erőt képviselnek

c)      rabszolgák

klasszikus, árutermelő rabszolgák à az árutermelés nagy részét ők végzik

dolgoznak: mezgazd., ipar, keresk.:evezősök, állami: bányák, közmunkák, házimunka, stb

Számuk magas, de nem szorítják ki a szabad munkaerőt, az iparban sok esetben a szabadokkal azonos bért kapnak, és megválthatják magukat.


Az államszervezet

Kr.e. 508-ban - a démosz fölényének biztosítására - Kleiszthenész vezette be a territoriális, azaz a területi elvet az államigazgatásban, majd azt egészítették ki a demokrácia legnagyobb államférfijának, Periklésznek a reformjai.

A területi átalakítás a phülék kialakításával kezdődött. A ~ valójában olyan választókörzetek, melyek 3 területi harmadból állnak, és képviselik a város iparosait, a vidék arisztokratáit és a tengerpart kereskedőit. Az így alakult 10 phüle egyben a katonai és kormányzati rend alapegysége is.

Az intézményrendszer:

a) Az ekklészia, azaz a népgyűlés

- legfőbb törvényhozó és döntéshozó szerv(adó, háború, államszerződések, szövetség)

- tagja minden teljes jogú polgár

b) A bulé, azaz az "ötszázak tanácsa" (sorsolják)

- Összeállítása: évente sorsolással 50 ember phülénként

-a népgyűlések közti időszakok végrehajtási szerve

- feladata:javaslatok, napirend a népgyűlésre, a törvények végrehajtása,ellenőrzés

(A buléban egy-egy phülé 50 embere az év 1/10 részében látta el a feladatokat, őket nevezték prütaneiának.)

c) Az arkhónok testülete megmarad, de veszít jelentőségéből. (sorsolják)

d) Az Areioszpagosz feladata a tisztségviselők és a törvényesség ellenőrzése.

e) A heliaia, azaz az esküdtbíróság (sorsolják)

Sorsolással választják a népgyűlés tagjaiból.

f) A tamiászok, azaz kincstárnokok (választják)

Fontos választott tisztség à tisztviselő saját vagyonával felel

g) A sztratégoszok, azaz hadvezérek (választják

Testületüket a 10 phüle választott hadvezére alkotja, vita esetén az eddig is működő polemarkhosz (katonai vezető) dönt. A sztratégosz újraválasztható: Periklész 15-ször volt ~.


A zsarnokság visszaállítása ellen vezetik be az osztrakiszmosz, vagyis a cserépszavazás intézményét, amely során a leggyanúsabb hatalomra törő polgárt - vagyona megtartásával - 10 évre száműzik Athénból.

A demokrácia tehát -még ha csak a lakosság kb.10 %-nak is volt joga a hatalom gyakorlására - mintául szolgál a későbbi európai civilizációknak. Működése akkor volt jó, amikor az államban nem voltak még kiugróan nagy vagyonok, sem nagy tömegű nincstelenek. Ebben a helyzetben nagy segítség volt a kevésbé tehetőseknek, hogy napidíjat kaptak, ha politikai feladatot láttak el.

A továbbiakban az elszegényedett polgárok napidíjai, a költséges államháztartás és a szövetségesek lázadásai, a Spártával való szembekerülés aláássák a demokrácia fennállását.Találat: 6259


Felhasználási feltételek