online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Bajan kagan avar-varkunjai

történelem

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Vilagvalsag; hatasa (1929-33)
A NAPKÖZPONTÚ VILÁGKÉP
A Horthy-rendszer konszolidaciója
MAGYAR-HUN TESTVÉRÜLÉS A NILUS VÖLGYBEN
HUN-MAGYAR ROKONSÁG
Az ipari forradalom
A SZOVJET FEGYVERES ERŐK HADÁSZATI VÉDELME 1941 NYARÁN
Az 1956-os forradalom és szabadsagharc
ADATOK A TÖRÖK NÉP ETNOBOTANIKAI ISMERETÉHEZ
Timurlenk
 
bal also sarok   jobb also sarok

Baján kagán avar-várkunjai

Az V századtól kezdve másfélszáz éven át az avarok (vagy zsuán-zsuánok) az Altáj-hegység és a Balkas-tó vidékén alapozták meg hatalmukat. Leigázott népeik közé tartoztak a türkök is, aki 717g64h k az Altáj-hegység egyik szárnyában, az általuk Ötüken-nek nevezett hegységben laktak. ők voltak az avarok bányászai és leghíresebb fegyverkovácsai. A VI. század elején kiváló férfiú került a türkök élére: Bumin kagán. Ő 552-ben felszabadította népét az avar uralom alól. Teljesen megdöntötte az altájvidéki avar uralmat és népét előzte a vidékről. Egy részüket meghódolásra kényszerítette.

Az avar nép meg nem hódolt része nyugatra menekült. A Káspi tó partján, a korábbi szabir földön álltak meg. Ezeket az avarokat nevezték a türkök varkhon-oknak. 558-ban a varkhonok követei Kandik vezetésével megjelentek a bizánci udvarban: kérték, hogy adjon nekik a császár földet, ahol megtelepedhetnek, annak ellenében felajánlották népük fegyveres erejét a birodalom oltalmazására. A császár elfogadta a felkínált szövetséget és a varkhonokat a kuturgurokra uszította. Baján avar kagán nem tett eleget a kérésnek, seregét a rokon kuturgur nép fejedelmének, Zabergának csapataival egyesítette. A nyugati irányú előretörésüket a Fekete-tenger északi partján lakó onogurok serege oldalba kapta, Összeütköztek, de a harcban az onogur-szabir hadak alulmaradtak. Baján hadai megállás nélkül törtek előre nyugat felé, 570-ben Baján már egész Pannónia ura. Ez időben az avarokkal együtt néhány uturgur és kuturgur törzs is a Kárpát-medencébe sodródott.

Találat: 2327Felhasználási feltételek