online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A Horthy-rendszer konszolidaciója

történelemfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
USA kialakulasa (1775-1783)
A VILÁGHÁBORÚ KÉT TŰZFÉSZKE
AZ EURÓPAI HÁBORÚ BEFEJEZŐ SZAKASZA ELŐTT
A köztarsasag valsaga Rómaban, megoldasi kísérletek
EGYÜTT VAGY KÜLÖN? CIGÁNYOK, ROMÁK, MAGYAROK ÉS AZ ISKOLA
KAZÁRlA ÉS DANTUMAGYARlA SZÜLETÉSE CHOREZM
KIK A HUNOK?
A NAPKÖZPONTÚ VILÁGKÉP
A fundamentalizmus - iszlam
 
bal also sarok   jobb also sarok

A Horthy-rendszer konszolidációjaHorthy hatalomra jutása

1919. nov.: Huszár - kormány hatalomra jutása.

1919. nov. 16: Horthy bevonulása Budapestre.

Kritérium: 1920. Jan.: Nemzetgyűlési választások -> kisgazda g 959d38j yőzelem

KNEP- Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja

Király nélküli királyság, élén kormányzóval à Horthy M. à kormányzói jogkör

Horthy - korszak: 1920-1944: a rendszer lényege: az 1918-19-es forr. Tagadásaként a polgári társ. Helyreállítására és megóvására jött létre

A trianoni békeszerződés

1920. jún. 4: Simonyi - Semadam Sándor

A békeszerződés aláírása az ország nemzetközi elismerésének feltétele volt.

Gr. Apponyi Albert; Gr. Teleki Pál; Gr. Bethlen István.

Az összterület 70 %-ának, a lakosság 60 %-ának elvesztése. 325 km2 -ről 93 lett, 18,7M-ról 8M.

Több mint 3M magyar került a határokon kívülre. Az ipari létesítmények 52 %-a határon kívülre került.

Bányák, vasútvonalak jelentős részének elvesztése.

Belpolitikai konszolidáció

Teleki Pál (1920-21); Bethlen István: mindkettő erdélyi arisztokrata

Cél: az osztályrend fenntartása; gazdasági, politikai élet normális menete.

Tömegbázis: kisgazda társadalom; katonatiszti rétegek; hivatalnokok; értelmiségiek à

nagybirtokosok; katolikus egyház; legitimisták (királyság visszaállítása).

Az egész ország politikai gondolkodása: konzervatív - liberális. A konzervatív demokrácia hívei.

Numerus clausus: egyetemekre, főiskolákra csak egy bizonyos arányú kisebbség vehető fel.

Nagyatádi-féle földreform

Cél: az agrárproletárok és a birtokos rétegek elégedetlenségének leszerelése.

1 millió kat. Hold föld szétosztása. à kb. 300 e. ember 1-2 holdas törpebirtokot kapott; kb. 100 e. ember pedig 20-50  holdas vitézi telket. Vitézi rend: nem módosította Mo. birtokstruktúráját.

100-1000 hold, ami kb. 50%  a nagybirtok à túlsúly

Munkásmozgalmak

1921: Kommunista Párt törvényen kívül helyezése

Bethlen - Peyer egyezmény

hasonló belpolitikai felfogás

az MSZDP feladatául tűzte ki az új kormány elfogadtatását Európában

az MSZDP-nek meg kellett ígérnie, hogy lemond a vasutasok, közalkalmazottak, postások szervezéséről

nem folytat agitációt az agrárproletárság körében sem

cserébe a kormány: az MSZDP legálisan működhet; a szakszervezetek szabadok; a cenzúra sem érvényesül

Királypuccsok

IV. Károly visszatérési kísérletei

1921. márc.: Teleki lemondott

1921. okt.: Habsburg - ház harmadik trónfosztása

Kormányzási módszer

Bethlennek sikerült elérnie: 1922: Egységes Párt létrejötte / Kisgazda Párt + KNEP

1922: választások, de előtte új Választójogi Törvény à 0,75 millióval csökkentette a választók számát.  Nyílt szavazások.

Pénzügyi stabilizáció

1924: Népszövetségi kölcsön - hosszú lejáratú hitel: 250 m. korona, évi 7.5%-os kamatra.

1927: pénzügyi reform à pengő megjelenése

Külpolitika

1922: Népszövetségbe való belépés

1927: magyar - olasz szerződés

1920-as évek: angolorientáció à franciák; németorientáció à Streseman; tárgyalások Szovjetunióval.

A Horthy-rendszer jellege

fasiszta volt: a parlamentalizmus erős korlátozása miatt

diktatórikus volt: konzervatív, parlamentális hatalomépült ki. 

Polgári liberális volt: van parlament; több pártrendszer; sokszínű sajtó; kormánybírálatra is van lehetőség.

A Horthy-korszak ideológiája / Keresztény és nemzeti

Megfogalmazói: Prohászka Ottokár; Bangha Béla; Szabó Dezső; Szegfű Gyula; Teleki Pál.

Keresztény Nemzeti

Sz. István jelentőségének kiemelése;              Internacionalizmus; kozmopolitizmus tagadása;

Keresztény - szociális erkölcsi                       egy nemzet akkor fejlődik egészségesen, ha saját

Értékeket fogalmazott meg; szociális              nemzeti kultúrájával kapcsolódik a világhoz.

Állam fogalmának megjelenése;

Társadalombiz.; piacgazd.

Találat: 3044


Felhasználási feltételek