online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

USA kialakulasa (1775-1783)

történelemfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
USA kialakulasa (1775-1783)
 
bal also sarok   jobb also sarok

USA kialakulása


Kiindulópont

A világ nagy része a XVIII. században Európa gyarmata lett

Közép- és Dél-Amerikában változatlanul a spanyolok, portugálok voltak az urak 616g65g .

A hollandok gyarmatbirodalma pedig az Indonéz-szigetvilág lett.

A franciákkal vívott hétéves gyarmati háborúból (1756-1763) Anglia került ki győztesen, övé lett India és az észak-amerikai kontinens.


Az észak-amerikai gyarmatok

A XVIII. Századra Észak-Amerikában 13 angol gyarmat jött létre.

A déli gyarmatok

királyi vagy magántulajdonban voltak

néger rabszolgákkal dolgoztató ültetvényes rendszer terjedt el.

A föld birtoklásáért földbért kellett fizetni.

Az északiak

önkormányzattal rendelkező kolóniák.

Ide az Angliában üldözött puritánok költöztek, akik magukkal hozták az önigazgatás és a szabad véleménynyilvánítás igényét.

farmergazdaságok voltak: A farmer tulajdonával szabadon rendelkezett.

A XVIII. században a gyarmatoknak külön-külön szorosabb volt a kapcsolatuk az anyaországgal, mint egymással.

Megkezdődött azonban az amerikai belső piac kialakulása.

Mindez, és az északról, Kanadából fenyegető francia veszély szükségessé tette a gyarmatok szövetkezését. Első kezdeményezője Benjamin Franklin volt.


Anglia és a gyarmatok viszonya

Amerika a XVIII. század vége felé még mezőgazdasági jellegű, de északon ígéretes ipar is kibontakozott.

Anglia észak-amerikai kolóniáit nyersanyagtermelő és árufelvevő piacoknak tekintette.

A 7 éves háború költségeinek fianszírozására használta fel a gyarmatokat

Meg akarta akadályozni, hogy az amerikai gazdaság saját lábra álljon.

Megtiltották, hogy az amerikaiak az Allegheny (eligeni)-hegységtől nyugatra fekvő vidékre települjenek

Vámokkal sújtották a nyugat-indiai területekre irányuló kereskedelmet

Törvénytelennek nyilvánították a papírpénz kibocsátást

Bélyegtörvény: minden okmányra, hirdetésre, újságra illetéket vetett ki

Az angol parlament által megszavazott adókat és vámokat az amerikaiak törvénytelennek tekintették.

bojkottálták az angol árukat

az adók illetékek fizetését  pedig megtagadták.

A kormány meghátrált, és visszavonta a sérelmezett vámokat

de fönntartotta az angol parlament adókivetési jogát→teavám

Az amerikaiak válaszul a tengerbe szórták három hajó rakományát. ("Bostoni teadélután" 1773.)

A fegyveres összecsapások állandósultak.

1774 szeptemberében Philadelphiában összeült az amerikai gyarmatok első kongresszusa.

1775. április 19-én Lexingtonnál eldördült az első sortűz, még ezen a napon Concordnál a fegyveres farmerek megfutamították az angol katonaságot. Kitört a függetlenségi háború.

1776. július 4-én a kongresszus elfogadta a Függetlenségi Nyilatkozatot. Megszületett az új, független állam, az Amerikai Egyesült Államok.

A Függetlenségi Nyilatkozat fogalmazványát Thomas Jefferson készítette

Elvetette a rabszolgaságot, és ezt is az angolok bűnei közé sorolta

Megszületett az új, független állam

Demokrácia, fő hatalom: nép

Nép joga a rendszer megválasztása

13 tartomány egyesülése


Függetlenségi háború győzelme

Erőviszonyok

Ø      angolok

Az erőviszonyok az angoloknak kedveztek

Jól felszerelt hadseregük, hadiflotta

korlátlan pénzügyi hitel

Ø      amerikaiak

az angolokat támogató ún. loyalistákkal is meg kellett küzdeniü

nagy erkölcsi fölény

Ügyesen alkalmazták az indiánoktól eltanult szétszórt alakzat taktikáját.

A lakosságra mindenütt számíthattak.

Jó helyismeret

Önkéntes hadsereg + német zsoldosok

Vezető: George Washington

Az amerikai csapatokat azonban kezdetben kudarcok érték: az angolok bevették New Yorkot.

Az első jelentős győzelem 1777-ben volt, Saratogánál fegyverletételre kényszerítették a Kanadából előrenyomuló Burgoyne(bögöjn) csapatait.

A saratogai győzelem után Franciaország szövetséget kötött az Amerikai Egyesült Állomokkal. A szövetséghez később csatlakozott Spanyolország, majd Hollandia is.

Az amerikai hadsereg diadalmasan nyomult előre.

1781-ben Yorktown mellett francia segítséggel Washington bekerítette, és felszámolta az utolsó harcképes angol hadsereget.

-ban a Versailles-ban megkötött békében Anglia kénytelen volt elismerni az Egyesült Államok függetlenségét, Kanadát azonban megtarthatta Anglia


Összegzés

Az amerikai gyarmatok sikeres harca egyszerre volt polgári forradalom és függetlenségi háború

A függetlenség elnyerése után nyitva maradt a kérdés: kialakul-e az egységes amerikai nemzet?

-ben összeült a szövetségi (alkotmányozó) gyűlés, és megalkotta az Egyesült Államok alkotmányát.

A világ első és legrégebbi alkotmánya, mely a hatalom megosztás elvére épül és egyben modern köztársasági alkotmány.

Az unió felel:

o        Honvédelemért

o        Külpolitikáért

o        Pénzügyekért

o        Külkereskedelemért

o        (többi az államok hatásköre)

unió élén az elnök áll:

o        prezidentális rendszer

o        az elnök a külpolitika irányítója

o        minisztereket, bírákat, nagyköveteket nevezhet ki, válthat le

o        4 évre választják az  elektorok

o        végrehajtó hatalom a kezében összpontosul

A törvényhozó hatalom

o        a képviselőházat és a szenátust(együttesen: kongresszus) illette.

o        Törvény csak elnöki jóváhagyással!

Bírói hatalom

o        Élén: legfelső bíróság, vezetőjét az elnök nevezi ki

o        Tagállamok: saját törvényhozás, kormányzat a nem központi súlyú kérdések kivételével

Számos biztosíték gondoskodott a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom elválasztásáról.

A kiegészítések 1791 megteremtették a gyülekezés-, a szólás-, a sajtó szabadságát és az egyháznak az államtól való elválasztását.Találat: 2293


Felhasználási feltételek