online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

A Kök-Türk Birodalom

történelem

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
A SZOCIALIZMUS GYŐZELME A SZOVJETUNIÓBAN ÉS ENNEK JELENTŐSÉGE AZ ORSZÁG VÉDELMÉNEK MEGSZILÁRDULÁSÁBAN
A Horthy-féle konszolidació jellemzése
AZ EURÓPAI HÁBORÚ BEFEJEZŐ SZAKASZA ELŐTT
Új rend (935-1258) - iszlam
ZSIDÓK VOLTAK-E ERDÉLY KERESZTÉNY ŐSLAKÓI?
AZ ÚJ, DEMOKRATIKUS LENGYELORSZÁG ÉPÍTÉSÉNEK KEZDETE
A MAGYAR NÉPEK ŐSHAZAI HITVILÁGA
A magyar nép eredete, népvandorlas, honfoglalas, allamalapítas.
Az ezoterikus mozgalmak - iszlam
A SZEMITÁK BEJÖVETELE ÉS ELHELYEZKEDÉSE
 
bal also sarok   jobb also sarok

A Kök-Türk Birodalom

Az avaroknak az európai történelembe való belépésével egy időben bontakozott ki a kök-türk hatalom Belső- Ázsiában. Tumen kagán és fia, valamint Tumen testvére, Istemi (a bizánci forrásokban: 444e49e Dizabul vagy Sizibul, félelmes arányban növelte meg hatalmát. Birodalmuk határa keleten a koreai öbölnél, nyugaton a Káspi-tónál volt. Sőt később, amikor megtörték az alánok, az uturgurok és a kolchiszi hadak ellenállását, birodalmuk határos lett a bizánci és az avar birodalommal.

563-bar Istemi kagán háborút kezdett Kosru perzsa királlyal, mert kitiltotta a türk selyemkereskedőket a perzsa birodalomból Istemi követséget küldött Bizáncba, kérte a bizánciak együttműködését. A türk követség vezetője, Maniakh, sok értékes adattal szolgált a bizánciaknak a keleti népekre vonatkozóan. Az udvar feljegyeztette Maniakh tudósítását és ezek a feljegyzések ma a legértékesebbek kútfőink sorában Justinus császár elfogadta a szövetségi ajánlatot s megbízta Zemarkos-t, a siliciai tudóst, hogy nagyszámú követség élén keresse fel az Altáj-hegységben Istemi kagánt és beszélje meg vele a részleteket. Ebbe a követségbe tartozott Menander, a történetíró is. Miután Zemarkos küldetésének eleget tett, útjában hazafelé 568-ban keresztülhaladt az Emba, Ural, Volga, Kuma és Don folyó vidékén és feljegyezte, hogy ott az Istemi türk kagán fennhatósága alá tartozó onogurok laknak A türkök fennhatósága alatt nem volt többé értelme, hogy a különféle ogur törzsek szövetségét fenntartsák; ezért bomlott fel az uturgur törzsszövetség is Ellenben újra feltűnik az onogurok neve: részt vesznek Maurikios császár oldalán az 686. évi szvaniai hadjáratában.
Találat: 1537