online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

gazdaság

magyar gazdaság, deviza, gazdaság rádió, gazdaság hírekFájl küldése e-mailegyéb tételek

 
gazdaság
 
 

A Gazdasagi növekedés


Partiumi Keresztény Egyetem Alkalmazott Tudományok Kara Közgazdaságtudományi Tanszék A Gazdasági növekedés


NÖVEKEDÉS A GAZD-BAN


Növekedés a gazd-ban 1-2 A gazdasági növekedés Expanzió: a kibocsátás (GDP) növekedése. Gazdasági fejlődés: az életminőség javulása, általában (de nem feltétlenül) gazdasági növekedés mellett és miatt. Tágabb fogalom, mint a gazd-i növekedé


Bevezetés a közgazdasagtanba


Bevezetés a közgazdaságtanba A gazdaság lényege, tartalma Gazdaság - a társadalmi tevékenység azon területe, ahol az emberek javakat termelnek, elosztanak, cserélnek és fogyasztanak, hogy szükségleteiket kielégítsék.


MAKROÖKONÓMIA


MAKROÖKONÓMIA A közgazdaságtannak a gazdasági jelenségeket, folyamatokat társadalmi (nemzetgazdasági) szinten tanulmányozó ága. A gazdaság összműködésének problémáit elemzi aggregált mutatók segítségével. A közgazd két ága egymást kiegészítő is


CIKLIKUS INGADOZÁSOK


Ciklikus ingadozások 1 Gazdasági ingadozások osztályozása: ● Véletlenszerű ingadozások: olyan eltérések a gazdaság trendvonalától, amelyeknek nincs rendszerezhető oka, semmilyen szabályszerűséget nem mutatnak (pl. földrengés).


Statisztikai módszerek alkalmazasanak lehetőségei a kis- és középvallalkozasok versenyképességének elemzésében


Statisztikai módszerek alkalmazásának lehetőségei a kis- és középvállalkozások versenyképességének elemzésében Abstract Assessing the competitiveness of enterprises – within the frameworks of small and medium- sized enterprises – is not supp


A GAZDASÁGPOLITIKA


A gazdaságpolitika 1 A modern állam gazdasági szerepe: A modern gazdaság vegyes gazdaság -több tulajdonforma együttélése, melyben a piaci koordináció meghatározó jellege mellett az állam is jelentős szerepet vállal. Szerepei: ● Megállapí


Az inflació fogalma. A Philllips – görbe rövid és hosszú tavon


Az infláció fogalma. A Philllips – görbe rövid és hosszú távon Az infláció az árszínvonal folyamatos és tartós – árcsökkenéssel később ki nem egyenlített – növekedését jelenti. Az infláció idején a pénz vásárlóereje csökken. Az inf


A lízing cash flow elemzés tökéletesen versenyző és tökéletlen piaci környezetben valamint inflaciós gazdasagban


A  lízing   cash  flow  elemzés tökéletesen versenyző és tökéletlen piaci környezetben valamint inflációs gazdaságban Az elmúlt években gyakran találkozhattunk  a hazai  irodalomban és a gyakorlatban is a cash flow elemzés alkalmazásá


ALAPÖSSZEFÜGGÉSEK


ALAPÖSSZEFÜGGÉSEK 1 Alapfogalmak Gazdasági tranzakció: a gazdaság különböző szereplői között végbemenő gazdasági műveleltek (termelés, elosztás..) összefoglaló kategóriája, amely lehet: javak, erőforrások tranzakciója, pénzügyi, redisztrib


Munkanélküliség az Észak-magyarorszagi régióban gazdasagi valsag hatasa


Munkanélküliség az Észak-magyarországi régióban  gazdasági válság hatása Az észak-magyarországi régió Magyarország észak-keleti részén helyezkedik el, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyét öleli föl, központja: Miskolc. Szomszédos


A MAKROGAZDASÁGI EGYENSÚLY ELMÉLETE


A MAKROGAZDASÁGI EGYENSÚLY ELMÉLETE Makrogazdasági egyensúly: az egyensúlyi árszínvonal mellett  az aggregált kereslet = aggregált kínálat. Makroszintű Marshall kereszt – meghatározza az összkibocsátás és az árszínvonal nagyságát. Aggergált


A magyar tőzsde története


A magyar tőzsde története A tőzsde gondolata 1854-ben a budapesti Lloyd Társulatnál fogant meg, amikor egyik termében díjtalanul engedélyezték a gabonaüzletek megkötését. Ferenc József császár 1864-ben elrendelte,  hogy a birodalom


GAZDASÁGI EREDMÉNYEK ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK A DUALIZMUS KORÁBAN


GAZDASÁGI EREDMÉNYEK ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK A DUALIZMUS KORÁBAN Előzmények 1867. jún. 8.: kiegyezés: ·        1 király, 2 miniszterelnök, 3 közös miniszter (külügy, hadügy, pénzügy; egyik kor


Európaból Európa felé - kulturalis valtozasok Magyarorszagon


Európából Európa felé - kulturális változások Magyarországon    Dolgozatomban egy nem különösebben ismert - föbb tartalmi elemeit tekintve azonban mégiscsak ismerös - kultúra-elméletet fogok a közelmúlt és a jelen magyaro


A devizapolitika és devizagazdalkodas


A devizapolitika és devizagazdálkodás A pénzügyi politika harmadik részterülete a devizapolitika. A devizapolitika azon felsıszintő döntések és intézkedések összessége, amelyek meghatározzák a fizetési mérleg kiegyensúlyozásának f


A klasszikus polgari közgazdasagtan kialakulasa. Adam Smith közgazdasagi nézetei. Smith mint Petty munkassaganak tovabbfejlesztője.


A klasszikus polgári közgazdaságtan kialakulása. Adam Smith közgazdasági nézetei. Smith mint Petty munkásságának továbbfejlesztője. II. Klasszikus polgári közgazdaságtan megjelenése, kibontakozása (XVII - XVIII. sz.) A klasszikus (tudomá


AZ EURÓPAI MUNKAERŐPIACOK MEGÚJÍTÁSA


AZ EURÓPAI MUNKAERŐPIACOK MEGÚJÍTÁSA Az Európai Bizottság 2001 elején hozta nyilvánosságra a munkaeröpiacok átalakítására vonatkozó elképzeléseit, melyeket a március közepén Stockholmban megtartott EU-csúcs elé terjesztett.


A pénzkereslet


A pénzkereslet Pénzkeresleten azt értjük, hogy a gazdasági szereplők mekkora pénzösszeget szándékoznak tartani, azaz mekkora pénzmennyiség fölött kívánnak bármikor rendelkezni. Ahhoz, hogy ezeket a szándékokat megism


A kereskedelem tevékenysége!


A kereskedelem tevékenysége! Jelentösége, fogalma, feladata:1, jelentösége: a lakosság igényeinek kielégítése, meghatározza 1 település arculatát, információt nyújt a fogyasztónak az áruk alapján a termelés színvonaláról, reklámooldal:

1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8