online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

gazdaság

magyar gazdaság, deviza, gazdaság rádió, gazdaság hírekFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
gazdaság
 
 

A SZÁMVITELI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE


A számviteli rendszer korszerűsítésének szükségessége A magyar gazdaság szerkezetének átalakítása, ill. átalakulása: : világpiaci integráció, : piacgazdaság, : privatizáció. A számvitel, mint a kommunikáció egyik formája tükr


Szöveghez tartozó feladat: Frankfurt am Main, Bankenmetropole


Szöveghez tartozó feladat: Frankfurt am Main, Bankenmetropole A következő felvételen Frankfurt am Main-ban található bankokról és a város jelentőségéről fog hallani. Kérjük karikázza be a helyes megoldást jelző betűt az alábbiak szerin


A termelés költségei, bevétel, haszon


A termelés költségei, bevétel, haszon A termelés költségei Rövid távon a vállalat költségei két részre oszlanak. Az egyik csoportba azok a költségek tartoznak, amelyek a termelés megindulása nélkül is fennállnak, mert már kiadásra kerültek.


AGRÁRGAZDASÁG – EU KITEKINTÉSSEL


AGRÁRGAZDASÁG – EU KITEKINTÉSSEL I. AZ EMBERI CIVILIZÁCIÓ KIALAKULÁSA A MEZŐGAZDASÁGON ALAPULT A földmüvelés kialakulásakor elöször sikerült az új kökorszak (a neolitikum) emberének a természettöl való


A munkapiac


A munkapiac A háztartási szféra a munka kínálója, a vállalati szféra a munka felhasználója. A munkapiacon a munka adásvétele a két szféra között zajlik. Munkakínálaton azt a munkamennyiséget értjük, amelyet a háztartások adott


Hogyan fejlödött Japan gazdasagi élete?


Hogyan fejlödött Japán gazdasági élete? Japánban viszonylag késön kezdödött el a kapitalista fejlödés, csak a XIX. század végén. Ekkor vált gyarmatosítóvá (Korea, Kína egy része), és ekkor kezdödött a régi feudális


Az alapellatas helye, szerepe, finanszírozasa


Az alapellátás helye, szerepe, finanszírozása Az alapellátás finanszírozása           Az alapellátásban nagyon sokféle finanszírozási típus keveredik. Az alapellátás körébe a háziorvosi szolgálat, a gyermek háziorvosi szolgálat, fogásza


A költségvetési gazdalkodas makrogazdasagi közelítése. A költségvetési szervek fogalma, alapítasa, csoportosítasa gazdalkodói jogkörök szerint. A költ


A költségvetési gazdálkodás makrogazdasági közelítése. A költségvetési szervek fogalma, alapítása, csoportosítása gazdálkodói jogkörök szerint. A költségvetési szervek megoszlása érdekeltségi rendszer szerint. Az intézmények költségvetése (egység


A pénz kialakulasa és lényege. Az aranypénz funkciói. A pénzforgalom alapfogalmai: valtó, klasszikus bankjegy, papírpénz, a mai pénz. Bankrendszerek.


A pénz kialakulása és lényege. Az aranypénz funkciói. A pénzforgalom alapfogalmai: váltó, klasszikus bankjegy, papírpénz, a mai pénz. Bankrendszerek. Pénz A gazdaságnak az az eszköze, amely valamely nemzetgazdaságra vonatkozóan általánosan b


A makrogazdasag


A makrogazdaság A makrogazdaságtan egy olyan elméleti tudományág, amely a mikroökonómiában megismert és feltárt részterületeket próbálja meg egységes keretbe foglalni, illetve ezen területek közötti kapcsolatokat igyekszik megfogalmazni. Mindez


A fogyasztói magatartas és kereslet


A fogyasztói magatartás és kereslet A fogyasztó és a háztartás Az áruk és szolgáltatások piacának klasszikus szereplői: a háztartás, a vállalat, az állam és külföld. A mikroökonómia végső fogyasztóként a háztartást tekinti. A háztartások s


JAPÁN GAZDASÁGA


JAPÁN GAZDASÁGA TOKIÓ Elsősorban Kína gátlástalan kizsákmányolása segítette a Japán tőkefelhalmozódást. Az állami adóbevételek nagy részét gyárak, üzemek, építésére fordították. Az 50-es évek óta gyors gazdasági fejlődésen esett á


Egy vallalat megalapítasanak története, avagy mi is a részvény?


Egy vállalat megalapításának története, avagy mi is a részvény? Folytassuk a bevezetö történetet, a színhelyet megváltoztatva, az Amerikai Egyesült Államokban. A tó partján ülö fiatalembert nevezzük Johnnynak. A következökben azt


AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÚJ RENDSZERE, GAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI BELSŐ MECHANIZMUSA KÖZGAZDÁSZ SZEMMEL A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT


Az egészségügyi ellátás új rendszere, gazdasági összefüggései Az egészségügyi belső mechanizmusa közgazdász szemmel A két világháború között Az egészségügyi intézményhálózat irányítása és finanszírozása vegyes ellátási rendszerben tört


AZ EURÓPAI TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG ÁTALAKULÁSA


AZ EURÓPAI TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG ÁTALAKULÁSA A NAGY FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEKTŐL A XVII. SZ. VÉGÉIG. A nagy földrajzi felfedezések okai, eseményei, következményei.   Előzmények. Az árutermelés fejlődésével megnövekedett az arany


Az 1929-33-as gazdasagi vilagvalsag jelenségei és következményei


Az 1929-33-as gazdasági világválság jelenségei és következményei     A tőkés gazdaság fejlődése az 1920-as években: A háború után a győztesek gazdaságát a vesztesek jóvátételeivel, illetve a háborús károkat nem szenvedett USA kölcsönei


A raktarozas gazdasagi mutatói


A raktározás gazdasági mutatói A raktár üzemelési jellemzöire vonatkoznak az úgynevezett üzemtani mutatószámok, amelyek részben tervezési kiinduló adatok, részben a müködés vizsgálatára vonatkoznak, Azt vizsgálják, hogy a raktár a


Közgazdasagtani jelölés- és képletgyűjtemény


Közgazdaságtani jelölés- és képletgyűjtemény JELÖLÉSEK: L       - munka (Labour) p        - ár (Prise)       pe         - egyensúlyi ár pL      - a munka ára (= munkabér (w)) A       - föld (mint termelési


A MAGÁNSZEMÉLYEK JÖVEDELEMADÓJA


A magánszemélyek jövedelemadója Ø      a jövedelem adó tárgya: a magánszemélyek és egyéni vállalkozók által megszerzett jövedelem, Ø      a törvény személyi és tárgyi hatál


A gazdasagi növekedés fogalma, tényezői. Extenzív és intenzív gazdasagi növekedés. A technikai haladas a gazdasagi növekedésben.


A gazdasági növekedés fogalma, tényezői. Extenzív és intenzív gazdasági növekedés. A technikai haladás a gazdasági növekedésben. Gazdasági növekedés Az adott társadalomban a nemzeti kibocsátás bővül, a megtermelt javak és szolgáltatások mioldal:

1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8