online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A gazdasagi növekedés fogalma, tényezői. Extenzív és intenzív gazdasagi növekedés. A technikai haladas a gazdasagi növekedésben.

gazdaságFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
A pénzpiac. Az arupiac és pénzpiac együttes egyensúlya, az IS-LM-rendszer.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
Vazlat a makrogazdasag igazsagossagat vizsgaló elméletekröl
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY CÉLJA, SZÁMVITELI ALAPELVEK, A BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG, A BESZÁMOLÓK FORMÁI, FELTÉTELEI
A makrogazdasag egyensúlya
A nyitott gazdasag alapvető összefüggései
A makrogazdasagi szereplők és gazdalkodasuk. Az önkormanyzatok gazdalkodasa. A tanacsok gazdalkodasa 1986-89 között. Az önkormanyzatok gazdalkodasa 19
A gazdasagi növekedés fogalma, tényezői. Extenzív és intenzív gazdasagi növekedés. A technikai haladas a gazdasagi növekedésben.
 
 

A gazdasági növekedés fogalma, tényezői. Extenzív és intenzív gazdasági növekedés. A technikai haladás a gazdasági növekedésben.

Gazdasági növekedés

Az adott társadalomban a nemzeti kibocsátás bővül, a megtermelt javak és szolgáltatások minősége javul. (A társadalom szükségleteit magasabb szinten elégítik ki). A mennyiségi változások egy idő után minőségi változásba mennek át.

Gazdasági tevékenysé 121h71b gek számbavétele ugyanaz, mint a makrogazdaságnál. Lehet folyóáras, fixáras… GDP, GNP… Pontosabb a kép, ha ezt egy főre vetítjük ki, ez a nemzetközi összehasonlítás miatt fontos.

Gazdasági növekedés tényezői

Mindazokat a mennyiségeket, folyamatokat, amelyek a gazdasági növekedést tendenciájában meghatározzák vagy befolyásolják gazdasági növekedési tényezőknek tekintjük.

Alapvető növekedési tényezők:

tőke (K),

foglalkoztatottak száma (L),földterület (A),

technikai halladás (t

Y = f (K, L, A, t

Technikai haladás

Technikai haladás szélességében közelítjük meg. A technikai eszközök széles körben és nagy tömegben terjedtek el. Hosszú távon a gazdasági növekedést nem befolyásolja (korszerű technika elterjedése), rövid távon, viszont befolyásolja a technikai haladás.


Lyt

Korszerűsítési ráta (t

Technikai haladás mélységében történő jellemzésére szolgál.

Hányados, amely megmutatja az adott évben legkorszerűbb technika potenciális kibocsátásnak és az azt megelőző év legkorszerűbb technikája mellett megvalósuló potenciális kibocsátás hányadosa.


A korszerűsítési ráta határozza meg a gazdaság hosszú távú növekedését és a termelékenység hosszú távú növekedését.

Extenzív és intenzív gazdasági növekedési típusai

Extenzív: a növekedés abból következik, hogy a kibocsátáshoz több erőforrást használunk fel.

Intenzív: a növekedés alapvetően a rendelkezésre álló erőforrások jobb, hatékonyabb, eredményesebb kihasználásából származik.

Az országok fejlődési típusait ebbe a kettőbe szokták besorolni. Eltérő a növekedés típusa a különböző ágazatokban is. Magyarországon 1945 után extenzív a gazdasági növekedés, 1968-tól teszünk lépéseket az intenzív növekedés fel.

A technikai haladás típusa befolyásolja a gazdasági növekedés típusát.

A technikai haladás a gazdasági növekedésben

A technikai haladás az a termelési tényező, amelynek hatására a termelés állandó ráfordítások mellett is nő. A technikai haladás jelenti tulajdonképpen az intenzív növekedés biztosítékát. Vagyis a technkai haladás és az intenzív növekedés egy érem két oldala.

A technikai haladást kétféleképpen szerepeltethetjük növekedési modellekben:

Exogén: a technikai haladás exogén ábrázolásról akkor beszélünk, ha azt külső adottságnak tekintve a modellben figyelembe vesszük.

Endogén: ha a technikai haladást már meglévő változók függvényeként építjük be a gondolati keretbe.

Exogén technikai haladás

Munkamegtakarító technikai haladás:

Adott termelési tényező arányokat feltételezve a munka határtermelékenysége növekszik. Adott termelési ponthoz húzott érintő egyenes adja meg a munka határtermékét. Ha a munka határterméke növekszik, akkor munkamegtakarító technikai haladásról beszélünk.


K                           Yt

Yt+1 R


P1


P2

L


Tőkemegtakarító technikai haladás:

A tőke határ termelékenységének súlya, a munka határtermékéhez képest nő. δQ/δT δQ/δK


K                           Y’t

Y’t+1 R’


P’1


P’2LSemleges technikai haladás:

Hicks áltál használt értelemben tekintjük semlegesnek: az output növekedés adott input arányok mellet nem változtatja meg a termelési tényezők helyettesítési határrátáját. αy=Y’/Y > 0
K/L = constans  δK/δL

Adott árarányok mellett az output növekedés nem hat a tényezőárakra (termelési tényezőkre). A kibocsátás növekedés adott input arányok mellett változatlan tényező árakon történik. Jellemzője, hogy a termelési tényezők árainak stabilitása és az input arányok változatlansága egyszerre nem tartható fenn.

Adott árak mellett változnak az input arányok vagy változatlan inputarányok esetén, változnak a tényező árak.


K                           Yt

Yt+1 R


P1


P2L


Endogén technikai haladás

„Legfőbb érték az ember” (Galiami Alvé 1780)

Az endogén technikai haladás lényegét kutatva nem lehet a legfőbb „tőke”, az emberi tőke mellett elmenni.


Találat: 13448