online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A MAGÁNSZEMÉLYEK JÖVEDELEMADÓJA

gazdaságFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
SZÜKSÉGLET ÉS IGÉNYFELMÉRÉS
TÁRGYI ESZKÖZÖK
A SZÁMVITELI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY CÉLJA, SZÁMVITELI ALAPELVEK, A BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG, A BESZÁMOLÓK FORMÁI, FELTÉTELEI
A makrogazdasag egyensúlya
Alapfogalmak
A gazdasagi növekedés fogalma, tényezői. Extenzív és intenzív gazdasagi növekedés. A technikai haladas a gazdasagi növekedésben.
 
 

A magánszemélyek jövedelemadója


Ø      a jövedelem adó tárgya: a magánszemélyek és egyéni vállalkozók által megszerzett jövedelem,

Ø      a törvény személyi és 212f55c tárgyi hatálya kiterjed:

Belföldi illetékességű magánszemélyekre,

Azok a külföldi állampolgárok, akik nem tartozkodnak 180 napon át Magyarországon, a magyarországi jövedelmük után kötelesek SZJA-t fizetni,

1994-től kiterjed a kifizetőhelyekre is, meghatározott juttatások után. Pl. ha természerbeni juttatást ad a dolgozóknak, akkor ő fizeti az SZJA-t, nem a dolgozó. Pl. étkeztetés

SZJA törvény célja:

Az állami feladatok ellátásához adóbevétel biztosítás

Meghatározott társadalmi, gazdasági célok megvalósításának segítése az arányosság és méltányosság elvének érvényesítésével

Alapelve:

Az adókötelezettség Magyarországon általános. Mindenki aki adóköteles jövedelmet realizál, adókötelezettsége van.

Ø      néhány alapfogalom: (pl. a bevétel, a költség, a jövedelem, stb.)


Bevétel: a magánszemély által az asóévben megszerzett készpénz és bármilyen formában megszerzett vagyoni érték

Þ    ingó, ingatlan, vagyontárgy,

Þ    értékpapír,

Þ    szolgáltatás

Þ    vagyonértékű jog

Þ    a kifizető által a magánszemély helyett kifizetett kiadás, elengedett vagy átvállalt tartozás

Nem minősül bevételnek az SZJA szerint:

Þ    hitelek

Þ    visszatérített adó

Þ    magánszemélynek nyújtott költségtérítés

Þ    1982. jan. 01. előtt szerzett vagyoni értékű jog átruházásokból származó jövedelem

Þ    ha a jövedelem pénznyerő automatából vagy kaszinóból származik

Þ    hatóság által elengedett köztartozás


Kiadás: csak a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül kapcsolatba hozható, kizárólag a bevétel szerzéséhez köthető szabályszerűen igazolt kiadás.
Jövedelmek:

Þ    ha a bevétel teljes mértékben jövedelemnek minősül

Þ    a törvényben elismert költségekkel csökkentett része

Þ    a törvényben meghatározott bevételi hányad


Ø      mit jelent: a magyar SZJA-rendszer sávosan progresszív?Ø      a magánszemélyek jövedelme származhat:


a. Belföldről:

: munkáltatóval, megbízóval létesített jogviszonytól,

: belföldön végzett tevékenységből (vállalkozás, mezőgazdasági, szellemi, stb),

: belföldön lévő vagyoni értékből.


Text Box: vagyoni értékű jog:

a tartós földhasználat, a földhasználat, haszonélvezet, a használat, lakásbérlet (albérlet, ágybérlet nem!), üdülőhasználati jog, külföldiek ingatlanhasználati joga.


b. Külföldről:

: munkáltatóval, megbízóval létesített jogviszonytól

: külföldön végzett tevékenységből (vállalkozás, mezőgazdasági-, szellemi tevékenység, stb.)

: külföldön lévő vagyoni értékből.


Ø      adómentes jövedelmek,

Ø      jövedelemtípusok:

a nem önálló tevékenységből származó jövedelmek,

az önálló tevékenységből származó jövedelmek,

egyéb jövedelmek.

Ø      egyes külön adózó jövedelmek:

a privatizációs lízingből származó jövedelmek,

az egyéni vállalkozó adózása,

vagyonátruházás,

tőkejövedelmek,

a magánszemélyt terhelő néhány lineáris adó.

Ø      az adó mértéke,

Ø      adókedvezmények,

Ø      az adó megállapítása, bevallása és az adatszolgáltatás,

Ø      a nyilvántartások és azok vezetése.Találat: 2145