online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A raktarozas gazdasagi mutatói

gazdaságFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
SZÜKSÉGLET ÉS IGÉNYFELMÉRÉS
MAGYAR REKLÁMETIKAI KÓDEX
A munkapiac. Egyensúly a munkapiacon.
Mikroökonómia
Dualizmus gazdasaga
A makrogazdasagi szereplők és gazdalkodasuk. Az önkormanyzatok gazdalkodasa. A tanacsok gazdalkodasa 1986-89 között. Az önkormanyzatok gazdalkodasa 19
Értékelméletek a közgazdasagelmélet történetében. (A merkantilistaktól a szubjektív közgazdasagtanig).
A MAGÁNSZEMÉLYEK JÖVEDELEMADÓJA
A raktarozas gazdasagi mutatói
 
 

A raktározás gazdasági mutatói


A raktár üzemelési jellemzöire vonatkoznak az úgynevezett üzemtani mutatószámok, amelyek részben tervezési kiinduló adatok, részben a müködés vizsgálatára vonatkoznak, Azt vizsgálják, hogy a raktár a gyakorlatban mennyire igazolja a tervezett paramétereket.


I. Statikus mutatószámok

A raktár tárolási lehetöségeire és annak kihasználására vonatkoznak

Raktárkapacitás mutatók

o       Építészeti kapacitás mutatója (Qé)o       Technológiai kapacitás mutatója (Qt)

Raktárkapacitás kihasználás

o        Technológiai szempontból történö kihasználás ( t)

o        Forgalmi szempontból történö kihasználás ( fp, fs)


Raktárkapacitás

A kapacitás üzemtani értelmezése mindig valamilyen maximális értékéhez kapcsolódik és olyan potenciális lehetöséget jelent, amely a gyakorlatban csak részben valósul meg.


Raktár kapacitási mutató Azt fejezi ki, hogy a raktár milyen nagyságrendü lehetöséget kínál áruelhelyezésre. (raktár = épület + épületbe telepített tárolási technológia)

Ezért kétféle mutató számolható:

Építészeti kapacitás: A tárolótér köbméterben kifejezett nagysága, térfogata. (Qé)


Technológiai kapacitás: Figyelembe veszi a tárolási módot és a kiszolgáló gépek helyi igényét. (Qt)

Qt=Tr×Qé


Tr= a tároló technológiára jellemzö mutatószám

Hozzávetöleges értéke a jellemzö tárolási módoknál:

Tömbtárolás targoncás kiszolgálással 0,7-0,8

Soros állványos tárolás targoncás kiszolgálással 0,3-0,4

Soros állványos tárolás felrakógépes kiszolgálással 0,45-0,5

Görgös átfutóállványos tárolás 0,6-0,7


A Qt az állványos tárolási módoknál az áruelhelyezésre használható állvány térfogatot jelenti (m3-ban kifejezve)

Speciális esetekben Qt más méröszámmal is kifejezhetö:

Homogén rakományoknál: egységrakomány tárolóhelyben

Könyvek, iratok tárolásánál: polc folyóméterben.


Raktárkapacitás kihasználása: Olyan gazdaságossági jelzöszám, ami megmutatja, hogy a gyakorlatban létrehozott tárolási lehetöségböl mennyit lehet kihasználni

Vizsgálható technológiai és forgalmi szempontból.


1, Technológiai szempontból: A tárolási és üzemelési jellemzöket érvényesíti

Ahol: Qt= technológiai kapacitás (

Qm= meddö térfogat (

Meddö térfogat összetevöi:

Tárolási segédeszköz térfogata (pl. raklap)

Manipulációs terek térfogata

Heterogén rakomány méreteknél a meghatározott méretünél kisebb rakományok térfogat vesztése


2, Forgalmi szempontból (meghatározott idöpontra vagy idöszakra számítható)

idöpontra
Adott napra számítják

ahol Qti= az i-ik idöpont tényleges raktárkészlete (pl. -ben)

Qt= technológiai kapacitás


A mutatószám rendszeres képzésével és idösorba állításával jól jellemezhetö a kihasználás szezonalitása.


Idöszakra számítva:          

ahol Qti: a vizsgált idöszak i-ik napjának raktárkészlete

n: vizsgált idöszak napjainak száma

Qt: a technológiai kapacitás


fs: megmutatja, hogy a megvalósított raktárkapacitást egy adott idöszakban átlagosan mennyire lehetett kihasználni. Túl alacsony érték esetén a kapacitás túlméretezést, vagyis gazdaságtalan üzemeltetést jelent.
II. Dinamikus mutatószámok

A raktárban lezajló áramlási folyamatok potenciális nagyságára és kihasználására vonatkoznak.

Átbocsátó képesség: m3/idöszak

t/idöszak

db/idöszak

Átbocsátó képesség kihasználása (

Forgási sebesség (f)

Forgási idö (tf)=1/f


1, Átbocsátó képesség

Kifejezi, hogy egy adott idöszakban a raktár milyen volumenü áruforgalom lebonyolítására képes. Értéke föleg a raktári anyagmozgatási folyamattól függ, melyben az áru és információáramlási tényezök érvényesülnek.


2, Átbocsátó képesség kihasználásaFt: a vizsgált idöszakban ténylegesen kibocsátott mennyiség

Fa: az elméletileg számított átbocsátóképesség


A mutatószám alacsony értéke a raktári eröforrások túlméretezése a tényleges igényekhez képest → gazdaságtalan üzemeltetés.


3, Forgási sebesség

A készletezési és értékesítési tevékenységet jellemzi. Megmutatja, hogy egy értékesítési idöszakban (ált. 1 év) a raktári készlet hányszor cserélödik.

Eredményként abszolút számot kapunk, jellemzi a készletezési rendszer hatékonyságát.

f =

Ft: tárgyidöszakban ténylegesen kibocsátott árumennyiség

Qá: átlagos raktár készlet


4, Forgási idö (forgási sebesség reciproka)

Napokban fejezi ki a készlet cserélödés átlagos idejét.Találat: 9729