online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

MAGYAR REKLÁMETIKAI KÓDEX

gazdaságFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
SZÜKSÉGLET ÉS IGÉNYFELMÉRÉS
A pénzpiac. Az arupiac és pénzpiac együttes egyensúlya, az IS-LM-rendszer.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
Vazlat a makrogazdasag igazsagossagat vizsgaló elméletekröl
A SZÁMVITELI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE
 
 

MAGYAR REKLÁMETIKAI KÓDEX
ELŐSZÓ
A Magyar Reklámetikai Kódex azzal a céllal készült, hogy a Magyarországon reklámtevékenys 252h78c éget folytatók szakmai-etikai normagyüjteményeként szolgáljon és alkalmazásával megvalósuljon az Országgyülés által a gazdasági reklámtevékenységröl szóló törvény bevezetö részében is elismert szakmai önszabályozás.

Az elsö Magyar Reklámetikai Kódexet a Magyar Reklámszövetség -az egész régióban egyedülálló módon - már 1981-ben létrehozta. Ezzel egy olyan normagyüjtemény született, amely egyrészt a párizsi székhelyü Nemzetközi Kereskedelmi Kamara kódexén, másrészt az akkori társadalmi- gazdasági renden, az abból fakadó körülményeken alapult. A Kódex átdolgozására 1991-ben került sor, amit a rendszerváltás indokolt.Az Európai Unióhoz való csatlakozás érdekében Magyarországon jogharmonizációs kötelezettséget vállalt. Ennek során a reklámszakmát érintö, olyan fontos jogszabályok születtek, mint a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tv., a tisztességtelen piaci verseny és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv., végül a gazdasági reklámtevékenységröl szóló 1997. évi LVIII. törvény.

Az Önszabályozó Reklám Testület által kialakított etikai kódex az új politikai, gazdasági rendszernek megfelelö törvénytervezetek szellemében és a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara legújabb kódexe, valamint az Európai Közösségek Bizottsága által kiadott "Kereskedelmi kommunikáció az egységes belsö piacon" címü irányelv figyelembevételével készült.

A reklámtörvény elfogadása után nyilvánvalóvá vált, hogy a két meglevö helyett egy új etikai normagyüjteményre van szükség. A reklámszakma közös elhatározásából a Magyar Reklámszövetség Etikai Bizottsága és az Önszabályozó Reklám Testület szakértöi elkészítették az új, egységes kódexet.

A Kódex általában nem tér ki a törvényi elöírásokra, azokat ismertnek tekinti. A Kódex természeténél fogva a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él. Elöfordulhat ugyanakkor, hogy más szakmák, iparágak szakmai-etikai kódexei olyan speciális elöírásokat tartalmaznak, melyeket nem reklámszakmai szempontból indokoltak, ezek a jelen normagyüjteményben nem szerepelnek.

A Kódexet mind szó szerint, mind szellemében alkalmazni kell.

A Kódexet a reklámszakma szervezetei áttanulmányozták és jóváhagyták. Hatályos a mai naptól, a következö szervezetek közös akaratából:


Budapest, 1997. december 18.


Magyar Reklámszövetség

Reklám Világszövetség Magyar Tagozata

Magyarországi Reklámügynökségek Szövetsége

Magyar Közterületi Reklámszövetség

Önszabályozó Reklám Testület

Magyar Lapkiadók Egyesülete

Márkás Termékeket Gyártók Magyarországi Egyesülete

Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága

Direkt Marketing Egyesület1. CikkelyA Kódex hatálya(1) A Kódex a Magyarországon reklámtevékenys 252h78c éget folytatók gyakorlati, szakmai-etikai normagyüjteménye.


(2) A Kódex személyi hatálya kiterjed a Reklámszervezetek Érdekegyeztetö Tanácsába (RÉT) tömörült szervezetek tagjaira, és mindazokra, akik a Kódex rendelkezéseinek önként alávetik magukat.


(3) A Kódex tárgyi hatálya a Magyarországon közzétett reklámokra terjed ki.2. CikkelyÉrtelmezések(1) Amennyiben a Kódex másképp nem rendelkezik, az egyes kifejezések értelmezésére a gazdasági reklámtevékenységröl szóló 1997. évi LVIII. törvény 2. § fogalmi rendszere, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 2. § fogalmi rendszere az irányadó.


(2) A Kódex alkalmazása során a reklám fogalmát a gazdasági reklámtevékenységröl szóló törvényben megfogalmazottakon túl ki kell terjeszteni egyrészt a társadalmi célú reklámra, másrészt a támogatással (szponzorálással) szerzett nyilvánosságra és a vásárlásösztönzés eszköztárára (pl. termékminta, kóstoló, jutalom, nyereményakció) is.


(3) Annak elbírálására, hogy a reklám a Kódex elöírásainak megfelel-e, az egyes megjelöléseknek, kifejezéseknek a mindennapi életben, illetve az adott szakmában általánosan elfogadott jelentése az irányadó.


(4) A reklám megítélésénél figyelembe kell venni, hogy milyen hatást gyakorolhat a társadalomra, tekintettel a közzététel módjára és helyére. A reklámeszközök eltérö jellege miatt az a reklám, amely az egyik reklámeszközön közzétéve nem kifogásolható, nem fogadható el szükségképpen más reklámeszközön való megjelentetéskor is.3. Cikkely
Alapelvek(1) A reklámnak törvényesnek, tisztességesnek és igaznak kell lennie.


(2) A reklámot társadalmi felelösségérzettel kell elkészíteni.


(3) A reklámnak meg kell felelnie a tisztességes verseny általánosan elfogadott alapelveinek.


(4) A reklámozásban követni kell a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normáit, valamint a közízlést.


(5) Egyetlen reklám sem ronthatja a reklámszakma hírnevét, illetve nem ingathatja meg a reklámtevékenységbe vetett közbizalmat.
(6) A reklámszakma szereplöi és szervezetei - a reklámszakmai önszabályozás keretei között - a kereskedelmi szólásszabadság mindenkori érvényesítése érdekében lépnek fel.4. CikkelyÁltalános tárgyi és motivációs reklámtilalmak, korlátozások(1) A reklám nem tartalmazhat olyan elemeket és nem kelthet olyan összhatást, amelyek sértik a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normáit.


(2) A reklám nem élhet vissza fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát, hiszékenységét vagy tudatlanságát.


(3) Természeti értékek, történelmi, tudományos, kulturális értékek, emlékek reklámban való alkalmazása nem sértheti azok megbecsülését.


(4) A reklám nem sérthet semmilyen világnézeti, ezen belül vallási meggyözödést. Vallási jelképek, motívumok a reklámban kizárólag a jó ízlés határai között és a tárgyhoz illö módon használhatók fel.


(5) A reklám nem tartalmazhat népek, nemzetiségek, etnikumok vagy nemek közötti hátrányos megkülönböztetést, illetve nem támogathat ilyen nézeteket.


(6) Nemzetek jelképei a reklámban - elsösorban termékek, szolgáltatások eredetének megjelölésére való utalásként - a jó ízlés határai között használhatók fel.

A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek használatáról törvény rendelkezik.

Az egyes megyék, települések jelképei csak az illetékes önkormányzat elözetes engedélyével használhatók fel a reklámban.

Mindezen jelképek használata során meg kell örizni azok tekintélyét.


(7) A reklám nem tartalmazhat olyan elemeket és nem kelthet olyan összhatást, amely agresszív, eröszakos vagy törvénybe ütközö cselekedeteket ösztönöz, támogat vagy igazol.


(8) A társadalmi célú reklám kivételével a reklám nem kelthet félelmet.


(9) A reklám nem tartalmazhat olyan elemeket és nem kelthet olyan összhatást, amely az emberi élet, az egészség vagy a testi épség veszélyeztetését, a környezet károsítását, az állatok kínzását ösztönzi, támogatja vagy igazolja.


Gyógyszerek, gyógyszernek nem minösülö gyógyhatású készítmények reklámja nem tartalmazhatja egészségügyi szakemberek és szervezetek ajánlását. Egészségügyi cikkek, gyógyhatású élelmiszerek, kozmetikumok reklámja nem élhet vissza az egészségügyi szakemberek és szervezetek iránti bizalommal.


Tilos a reklámozásban az erotika, a szexualitás öncélú - a reklám tárgya, témája által nem indokolt - felhasználása. Az emberi testnek a jó ízlés határai között történö ábrázolása nem kifogásolható.


Pornográf tárgyak, eszközök, szolgáltatások reklámozása csak megfelelöen célzott módszerekkel, reklámeszközökkel, helyszíneken történhet.


A reklám nem tartalmazhat tudatosan nem észlelhetö elemeket.5. CikkelyA félrevezetö reklám tilalma(1) A reklám nem tartalmazhat olyan elemet és nem kelthet olyan összhatást, amely közvetve vagy közvetlenül félrevezetheti, megtévesztheti a fogyasztót vagy befogadót, különös tekintettel az alábbiakra:

a) a termék/szolgáltatás olyan tulajdonságai, mint: jelleg, összetétel, árujelzök, eredet megjelölés, származási hely, használhatóság, a gyártás ideje és módja, a felhasználhatóság köre, egészségre és környezetre gyakorolt hatása, mennyisége;

b) az áru értéke és a ténylegesen kifizetendö teljes ár, annak összetevöi, pl. szállítási-, posta-, illetve egyéb költség;

c) a fizetés egyéb feltételei, pl. lízing, részletfizetés, hitelre történö vásárlás;

d) szállítás, garanciális feltételek, pl. csere, visszavétel, javítás, karbantartás;

e) az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggö, a fogysztó döntését befolyásoló körülmények, pl. nyereményakció, jutalom, ajándék, csomagolás;

f) hivatalos minösítés és jóváhagyás, pl. díjak, kitüntetések és bizonyítványok elnyerése;


(2) A reklám nem helyettesíti és nem is helyettesítheti a vásárlási, illetve a szolgáltatási szerzödés részleteinek megismerését és tudomásul vételét.


(3) A reklám nem élhet vissza kutatási eredményekkel, illetve müszaki és tudományos kiadványokból vett idézetekkel. Tilos a tudományos eredmények és kifejezések megtévesztö felhasználása.


(4) A reklámban a fogyasztót pontosan és hitelesen tájékoztatni kell a kedvezmények és csereakciók feltételrendszeréröl vagy azok elérhetöségéröl.
(5) Az olyan termék vagy szolgáltatás reklámozása során, ahol az értékesítés módjából adódóan a fogyasztó kizárólag a reklám alapján dönt (pl. csomagküldés), a reklámozónak különösen nagy figyelmet kell fordítania a pontos és részletes tájékoztatásra.


(6) Új vagy jelentös változáson átesett termék, szolgáltatás reklámjában az "új" kifejezés a termék, szolgáltatás életgörbéjéhez képest csak ésszerü ideig szerepeltethetö.


(7) Ha a gazdasági reklám arra hivatkozik, hogy a reklámozott termék vagy szolgáltatás megvásárlása közérdekü vagy jótékony célt szolgál, egyértelmüen közölnie kell, hogy a reklámozó mit vagy a bevételnek milyen hányadát fordítja a megjelölt célra.


(8) A társadalmi célú reklám megrendelöjét a reklámban jól felismerhetöen meg kell nevezni.


(9) Az olyan társadalmi célú reklámnak, amely anyagi támogatásra, adományozásra való felhívást tartalmaz, világosan és egyértelmüen meg kell jelölnie a kibocsátó szervezet nevét és a beérkezö adományok rendeltetését.


A társadalmi célú reklám csak a valós veszélyhez illö mértékben kelthet félelmet.6. CikkelyAz összehasonlító reklám szabályai(1) Az összehasonlítást tartalmazó reklámnak meg kell felelnie a tisztességes verseny követelményeinek.


(2) Az összehasonlított termékek, szolgáltatások azonos jellegüek legyenek, és a különbségeket a fogyasztó számára érthetö módon közöljék.


(3) Az összehasonlítás legyen tárgyszerü és terjedjen ki az összehasonlított termékek, szolgáltatások lényeges tulajdonságaira (pl. minöségi-, használati jellemzök, ár).


(4) Az összehasonlító reklámban közölt adatok legyenek elfogulatlan és szakszerü vizsgálattal egyértelmüen bizonyíthatók.7. CikkelyA reklám azonosíthatósága(1) A reklámnak megjelenési formájától és a használt reklámeszköztöl függetlenül világosan felismerhetönek kell lennie, ha a reklám olyan reklámeszközben jelenik meg, amelyik híreket, szerkesztöségi anyagokat vagy müsort tartalmaz, akkor azt úgy kell közzétenni, hogy annak hirdetés jellege egyértelmüen kiderüljön.


(2) Társadalmi célokra a gazdasági reklám is hivatkozhat, azonban ilyenkor is egyértelmüen ki kell tünnie a reklám gazdasági jellegének.


(3) A támogató (szponzor) nevét vagy az általa megnevezni kért márkanevet, védjegyet, megjelölést úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a támogatás (szponzorálás) tényéröl a szponzorált kiadvány, müsor, rendezvény stb. minden résztvevöje, nézöje, olvasója, hallgatója tudomást szerezhessen.8. CikkelyA reklám érthetösége, az anyanyelv védelmeA reklám tartalmában, vizuális elemeiben, hangzásában, megfogalmazásában, illetve idegen nyelvü elemek alkalmazásával nem kelthet olyan összhatást, amely nem érthetö világosan, félreérthetö vagy a magyar nyelv szabályait, tisztaságát sérti.9. CikkelyA hitelrontás tilalmaA reklám nem támadhatja vagy ronthatja más vagy más termékének, szolgáltatásának hitelét sem közvetlenül sem közvetetten.10. CikkelyAz árumegjelölések és a reklámötletek védelme(1) Tilos a reklámban jogosulatlanul olyan nevet, megjelölést vagy árujelzöt használni, amelyröl mást illetve más termékét vagy szolgáltatását szokták felismerni.
(2) A reklám nem hasonlíthat annyira más reklámok általános megjelenéséhez, szövegéhez, szlogenjéhez, vizuális megjelenítéséhez, zenéjéhez és hangeffektusaihoz, hogy az félrevezetö legyen vagy félreértésre adjon okot.11. CikkelyA személyiségi jogok védelme(1) A reklám nem használhatja fel jogosulatlanul valamely személy nevét, képmását, hangfelvételét, nyilatkozatát.


(2) A reklám nem sértheti a már nem élö személyeket megilletö történelmi vagy kulturális megbecsülést, illetve általában a kegyeleti érzést.


(3) Kizárólag a fogyasztó/befogadó egyidejü hozzájárulásával történhet reklámozás telefon, telefax, e-mail útján.12. CikkelyGyermekek és fiatalok védelme(1) A gyermekeknek, fiatalkorúaknak- vagy gyermekek és fiatalkorúak szerepeltetésével készült reklám nem tartalmazhat olyan kijelentést, vizuális megjelenítést, vagy hangeffektust, amely szellemileg, erkölcsileg és fizikailag a kárukra lehet, kihasználja hiszékenységüket, tapasztalatlanságukat és érzésvilágukat.


(2) A reklám nem vezethet a gyermekekben olyan tudat kialakulására, hogy ha a reklámozott árut nem vásárolnák meg, akkor szégyenkezniük kellene vagy hátrányba kerülnének.


(3) A reklám nem sértheti a gyermek- és fiatalkorúak elött a szülök és a nevelök tekintélyét, és nem bíztathat velük szembeni engedetlenségre.


(4) A reklám nem sértheti a gyermek- és fiatalkorúak elött a szülök és a nevelök tekintélyét, és nem bíztathat velük szembeni engedetlenségre.


(5) A reklám nem használhatja ki tisztességtelenül a gyermek- és fiatalkorúak szülök, nevelök iránti bizalmát.


(6) A gyermekkorúakhoz szóló reklám nem indíthatja öket arra, hogy bármilyen okból számukra ismeretlen személyekkel kapcsolatot keressenek vagy létesítsenek.


(7) Gyermekek és fiatalkorúak nem szerepeltethetök az olyan termékek, szolgáltatások reklámjában, amelyek reklámozására alapvetöen alkalmatlanok.


(8) Egészségre ártalmas termék nem reklámozható a gyermekeknek vagy fiatalkorúaknak készült reklámban, illetve ilyen reklámokban nem szerepeltethetök gyermekek és fiatalkorúak.


(9) Közoktatási intézményekben reklámozni csak az intézmény vezetöjének engedélyével szabad. Az engedélyeztetési kötelezettség a reklámozott termék, szolgáltatás jellegére, a reklám tartalmára, a reklámozás módszerére és a közzététel helyére egyaránt vonatkozik.13. CikkelyA szavatosság, jótállás (garancia) szabályai(1) A reklám nem hivatkozhat olyan szavatosságra vagy jótállásra, amely a fogyasztónak nem nyújt több jogot, mint maga a jogszabály.


(2) Amennyiben a reklám garanciára hivatkozik, a reklámból a garancia tartalmának világosan ki kell tünnie.14. CikkelyFelelösség a reklámért(1) A Kódex szabályainak betartásáért elsösorban és mindenre kiterjedöen a reklámozó felelös.


(2) Amennyiben a Kódex alkalmazása szempontjából a reklámozó kiléte nem állapítható meg vagy a reklámozó bizonyítja, hogy a Kódex szabályainak megsértésében vétlen, a reklámszolgáltató és a közzétevö is felelös a reklámért.


(3) A reklámszolgáltatónak a reklám elkészítésénél-, a reklám közzétevöjének a közzétételnél úgy kell eljárnia, hogy a reklámozó helytállási kötelezettségének teljesítését lehetövé tegye.


Találat: 1723