online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Dualizmus gazdasaga

gazdaságFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
SZÜKSÉGLET ÉS IGÉNYFELMÉRÉS
A pénzpiac. Az arupiac és pénzpiac együttes egyensúlya, az IS-LM-rendszer.
A vallalat jellemzői, környezete
TÁRGYI ESZKÖZÖK
MAGYAR REKLÁMETIKAI KÓDEX
A munkapiac. Egyensúly a munkapiacon.
Munka-, föld- és ingatlanpiac
Dualizmus gazdasaga
 
 

Dualizmus gazdasága

0., 1867 után a magyar gazdaság fejlődése még magasabb fordulatra állt. 50 év alatt Magyarország modernizácoójának fontos szakasza.

1., 1867-ben létrejön a dualista Osztrá 121h76b k-Magyar Monarchia. Az ország pénzügyi terheit pontos szerződésekben rögzítik.

- polgári állam kiépülése /biztos keret a gazdaságnak/

- gazdasági ágak

- hitelszervezet kiépülése (tőkehiány orvoslásásra)

Magyarországi Általános Hitelbank

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank


mezőgazdaság: búzatermelés

ipari növények térhódítása

zöldség- és gyümölcsterjesztés (belterjes művelés)

állattenyésztés: fajtaváltás miatt változás gépesítés

ipar: -élelmiszer feldolgozó ipar /legnagyobb tőke innen jön/

-könnyűipar fejlődése

-nehézipar: jelentősgyárak

gépgyár: Győri Vagongyár / Óbudai Hajógyár

jelentős a külföldi dolgozók aránya

infrastruktúra fejlődése: közlekedés: vasút fontos szerephez jut (Baross Gábor vasminiszter)

MÁV létrejötte: 1900-as évekre az ország legnagyobb vállalata

Fiume-i kikütők: országon kívüli terület (magyarországi terület) – exklávévároshálozatok kialakulnak (Budapest centrikusság)

Budapest létrejön (Buda – királyi város, Pest – polgári város, Óbuda –Aquincum része) további fejlődés a városnak

Ferenc József híd

Magyarország tudósokban, feltalálókban gazdag:

Bánki Donát, Csonka János: robbanómotor

Jedlik Ányos: dinamó

Puskás Tivadar: telefonközpont

Kandó Kálmán: villanymozdony

dualista társadalom: tőkés uralkodó réteg + feudális uralkodó réteg fennmarad

a polgárok hasonulnak a nemességhez

dszentri: középosztály / éles határ a felső és az alsó réteg között

monopoltörekvések: kartell formájában jelennek meg

kamatbiztosítás: befektetőknek a banki kamatot iztosítja

hadiipar: egyre nagyobb szerep

a háború következtében elveszti a területét

az elveszett területeken a gazdasági egység is megszűnik

Találat: 2506