online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

gazdaság

magyar gazdaság, deviza, gazdaság rádió, gazdaság hírekFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
gazdaság
 
 

A marxi közgazdasagi elmélet (Marx, Engels). A klasszikus polgari közgazdasagtan tovabbfejlődése.


A marxi közgazdasági elmélet (Marx, Engels). A klasszikus polgári közgazdaságtan továbbfejlődése. Történelmi háttér: Ipari forradalom időszaka után, gépi nagyüzemi termelés megvalósulása. Nagy létszámú, de szegény munkásság. Gazdasági


A makrofolyamatok allami iranyítasa


A makrofolyamatok állami irányítása A mikroökonómiai tanulmányok azt mutatták, hogy ha egy gazdaság szabályosan és a körülményeknek megfelelően működik, akkor elméletileg képes egy stabil, kiegyensúlyozott működésre az egyes piacokon. A mak


A termelés fogalma. Rafordítas és kibocsatas. A termelési tényezők. A tarsadalmi termelés lehetőségeinek hatara. A csökkenő hozadék törvénye.


A termelés fogalma. Ráfordítás és kibocsátás. A termelési tényezők. A társadalmi termelés lehetőségeinek határa. A csökkenő hozadék törvénye. A termelés fogalma A termelés a gazdasági folyamat meghatározó mozzanata, az ember és a természet


Vallalat monopólium esetén, versenyszabalyozas


Vállalat monopólium esetén, versenyszabályozás Monopolizált piacok-tiszta monopólium Monopolizált piac, vagy monopolpiac kifejezést használjuk, ha hiányoznak a tiszta verseny feltételei. Ilyenkor néhány nagyvállalat uralja a piacot. Különle


Karoly Róbert gazdasagpolitikaja


Károly Róbert gazdaságpolitikája Károly Róbert 1308-1342 között uralkodott. A XIV. század az érett feudalizmus korszaka Magyarországon. Fejlett pénzgazdálkodás és árutermelés volt jellemző. A rendi monarchia kialakulása is ebben az időszakb


A gazdasagi folyamat és a könyvvitel.


A gazdasági folyamat és a könyvvitel. (Gazdasági események - bizonylatok. Eszközök és források a kettős könyvvitelben. A számlarend - analitikus nyilvántartás - főkönyvi számlák. Mérleg- és eredményszámlák. A beszámolási kötelezettség.)


A kereslet alakulasa


A kereslet alakulása Eddig a fogyasztó hasznosságérzetével, s annak jellemzőivel foglalkoztunk. Ezeket az ismereteket felhasználva fogjuk megvizsgálni a fogyasztó keresletét az egyes termékekre vonatkozóan, s ennek jellemzőit. Közömbösségi t


A tarsasagi adó


A társasági adó A társasági adó és az osztalékadó alanya 2. § (1) A társasági adó alanya a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott személy. (2) Belföldi illetőségű adózó a belföldi személyek közül a) a gazdasági társaság és az egyes


A fekvőbeteg-szakellatas finanszírozasa


A fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása Fekvőbeteg-ellátás: a klinikán, kórházban, szanatóriumban, szülőotthonban, valamint a fekvőbeteg ellátást nyújtó országos intézetben végzett minden ellátási eset, amely során a biztosított


A nyitott gazdasag egyensúlya


A nyitott gazdaság egyensúlya A külkereskedelmi mérleg a jövedelem függvényében A külkereskedelmi mérleg a termékek és szolgáltatások exportját (X) és importját (IM) tartja nyilván. Egyenlege (X-IM) megmutatja, hogy a valutabevétel és -kia


A monetarizmus


A monetarizmus. A monetáris politikán a forgalomban lévő pénzmennyiség (a tulajdonképpeni pénzkínálat) szabályozását értjük. A monetáris politikát expanzívnak tekintjük, ha a pénzmennyiség növelését célozza és restriktívnak, ha a pénzmennyisé


A makrogazdasag arupiaca, az egyensúlyi jövedelem


A makrogazdaság árupiaca, az egyensúlyi jövedelem A gazdasági folyamatok legfontosabb színtere a piac. Egy jól működő makrogazdaságban egymás mellett többféle piac működik. Ezek a részpiacok mindegyike nagyon fontos. Ha csak az egyik nem műkö


A tökéletes verseny


A tökéletes verseny A piaci verseny jellege Egy piac szerkezete, formája a piaci szereplők száma és mérete alapján jellemezhető. Ezek határozzák meg a szereplők lehetőségeit, s a verseny erőségét. A piac formáit annak alapján ítélhetjük meg,


A Jaróbeteg szakellatas helye, szerepe, finanszírozasa


A Járóbeteg szakellátás helye, szerepe, finanszírozása A járóbeteg szakellátás finanszírozása A szakellátás finanszírozási rendszerének a kért szolgáltatások magas szakmai színvonalon való nyújtására kell ösztönözni az ellátórendszer


Összehasonlító közgazdasagtan


Összehasonlító közgazdaságtan   A modern gazdasági rendszerek: - piacgazdasági – tervgazdasági modellek: - Kelet-Európában 50-70 évig működött, ma sem teljes, tiszta a piacgazdaság Piacgazdasági modellek Fejlődési fázisok:


A diszkriminació és ellenszerei


A diszkrimináció és ellenszerei   Tapasztalatok az Egyesült Államokban  Diszkrimináció   A modern állammok müködésének egyik fundamentális alapelve az állampolgári jogegyenlöség. Mint általában az absztrakt alap


A tőzsde


A tőzsde A tőzsde a tőzsdére bevezetett értékpapír, áru vagy egyéb érték keresletét, kínálatát és kereskedelmét koncentráló piac. A tőzsdék a pénzügyi és árupiacok legszervezettebb formái közé tartoznak, az értékpapírtőzsdék az ért


A közgazdasagi elméletek fejlődése az ipari forradalomig. Merkantilizmus, kameralizmus. A klasszikus polgari közgazdasagtan megjelenése (Petty, Boisgu


A közgazdasági elméletek fejlődése az ipari forradalomig. Merkantilizmus, kameralizmus. A klasszikus polgári közgazdaságtan megjelenése (Petty, Boisguillebert). A fiziokraták (Quesnay, Turgot). Eredeti tőkefelhalmozás időszaka (XVI. sz. - XVII


A makrogazdasag pénzpiaca: a pénzkínalat


A makrogazdaság pénzpiaca: a pénzkínálat A pénz kialakulásának kezdetén a közönséges áruk köréből kivált az arany és az ezüst, s így jött létre az értékálló pénz. Manapság többnyire papírpénzzel fizetünk. A következőkben azt vizsgáljuk, hogya


Strukturalis Alapok és célkitüzések


Strukturális Alapok és célkitüzések Ha nagy eltérések → társadalmi feszültségek → munkaerö-vándorlás Maastrichti Szerzödés → Kohéziós Alap létrehozása              (Spanyololdal:

1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8