online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

A klasszikus polgari közgazdasagtan kialakulasa. Adam Smith közgazdasagi nézetei. Smith mint Petty munkassaganak tovabbfejlesztője.

gazdaságFájl küldése e-mail
egyéb tételek

 
Alapfogalmak
Az 1929-33-as gazdasagi vilagvalsag jelenségei és következményei
Egy vallalat megalapítasanak története, avagy mi is a részvény?
AGRÁRGAZDASÁG – EU KITEKINTÉSSEL
A gazdasagpolitika lehetőségei a nyitott gazdasagban
Az inflació
Gazdasagi fejlődés és növekedés. A gazdasagi növekedés mérése, altalanos törvényszerűségei. Kitüntetett növekedési palyak.
Strukturalis Alapok és célkitüzések
A diszkriminació és ellenszerei
 
 

A klasszikus polgári közgazdaságtan kialakulása. Adam Smith közgazdasági nézetei. Smith mint Petty munkásságának továbbfejlesztője.


II. Klasszikus polgári közgazdaságtan megjelenése, kibontakozása (XVII - XVIII. sz.)

A klasszikus (tudományos) polgári közgazdaságtan kibontakozása.

Képviselői:

Benjamin Franklin

Adam Smith

A klasszikus iskola megszületése 1776-ra tehető, amikor megjelent Adam Smith, „A nemzetek gazdagsága” című műve. Könyvének nagy volt a népszerűsége, nemcsak az elméletben, hanem a gyakorlatban is használták.

Tárgyköre:

û       Mi befolyásolja az országok gazdasági fejlődését, mi a gazdaság fő forrása
az emberi munka minden termelés tárgyiasul eredménye, függetlenül attól, hogy hol képződött (mezőgazdaság, ipar).

egy nemzet munkavégző képessége (munkaórák száma)

kialakul a munkamegosztás, nő a munka hatékonysága, aminek a piac terjedelme szabhat határt.

û       Jövedelemelosztás és az értékelmélet

Munkaérték-elmélet: a cserét a felhasznált munka alapján kell értékelni és nem a hasznosság alapján.
A cserét szabályozza (munkapiac, a termékért megvásárolható munkaerő)

û       A jövedelmek keletkezése a termékek realizálása során megy végbe. Kialakul a különböző jövedelmek termelési rátája. (munka, föld, tőke hozadékának, azaz a bér, profit és járadék) termelési rátáinak összege.

û       Nála a növekedés nem az állam gazdagságának gyarapodását, hanem az egyének jólétének növekedését jelenti, amelyek a munkamegosztás kibővülése, a termelékenység növelése tesz lehetővé → ehhez tőke felhalmozására van szükség, amelynek forrása a megtakarítás → a növekedésnek a piaci korlát szab határt.


Adam Smith

Munkássága az ipari forradalom előestéjére esik. Elfogadja az önérdek alapvető szerepét a gazdasági életben. A gazdasági élet összefüggéseit az egyéni önzésből igyekszik levezetni Láthatatlan kéz elmélet. A piacgazdaság működőképességét a láthatatlan kéz segítségével magyarázta meg. Szerinte a gazdasági élet alapvető mozgatórugója, az hogy az emberek saját érdekeik alapján cselekszenek. Ezeket az egyéni cselekedeteket a láthatatlan kéz úgy irányítja, hogy az egész nemzet számára maximális jólétet biztosítson. Az emberi önzésből kiindulva a láthatatlan kéznek tulajdonítja a gazdasági jelenségeket.

Felismeri, hogy a gazdaságban objektív törvényszerűségek érvényesülnek, és ezek spontán módon jelenek meg a felszínen. Nem becsüli le az állam szerepét. Þ Az állam annyira avatkozzon be a gazdaságba, amennyire az feladata ellátásához szükséges.

Smith arra a következtetésre jut, hogy a társadalomban a gazdagság forrása, bármely termelés ágban kifejtet munka. A tőke számára a legkedvezőbb befektetés a mezőgazdaság, azért mert itt a természet is segít.


Az áru értéke:

Az áru értékét az áru előállításához felhasznált általános emberi munka adja. Ezt az állítást Franklintól veszi át, mert ő fogalmazta meg először. (nem tud vele mit kezdeni). Nem ismerte fel a kategória mögött a társadalmi viszonyokat és azok alapvető sajátosságát.

Az áru annyit ér, amennyi eleven munkát lehet rajta vásárolni. (ez a megfogalmazás többszörösen is hibás).

Eleven munka: Azt a munkát nevezzük eleven munkának, amelyet éppen abban a pillanatban fejtenek ki.

Holt munka: Az eleven munka a befejezése után tárgyiasul, holt munkává válik.

Minden áruban megjelenő munkának tartalmaznia kell az eleven-, illetve a holt munkát. Az eleven munka egy termelési kategória és azt egy forgalmi kategóriával próbálja magyarázni.

Az áru értékét a jövedelem határozza meg.


A szabadverseny híve.

Smith három alapvető jövedelmet különböztet meg:munkabér

profit

járadék


Smith nem ismerte fel az árutermelő munka kettős jellegét:

konkrét munka,

absztrakt munka: az árutermelési munka során kifejtett mennyiségi munka.


A termelés célja: mások szükségletének a kielégítése.

Mindem árutermelő munka magán jellegű. Minden árutermelő munka társadalmi jellegű is. A magán munka nem független a társadalomtól. Ez a munka a társadalom számára készül, de csak akkor ismerik el, hogy társadalmi munka, ha megvásárolják. A magán munka a piacon jelenik meg, és ha megveszik, akkor válik társadalmi munkává.

Az árunak a kettős sajátosságából van egy egyéni, illetve egy társadalmi jellege. Az árutermelői munka egyszerre konkrét munka és absztrakt munka is. A mindennapi folyamatban a konkrét munka jelenik meg.

Az árutermelői munkában vannak azonos dolgok: Minden árutermelői munka gazdaságilag elkülönül meg van a munkának a különválása (magán és a társadalmi munka között). Másik általános jellemzőik: ezekben közös, hogy szükség van az emberi agyideg, izom munkájára. Megjelenik az árutermelő munka mennyisége.

A munkát munkaórában fejezi ki. Smith nem ismerte fel, hogy a munkás nem a munkáját, hanem munkaerejét bocsátja áruba. Felismeri, hogy a tőkés és a bérmunkás között egyenlőtlen a csere, de nem tud vele mit kezdeni. A termelés örök természetes formájának a kapitalizmust tekinti.

!!!Szabad versenyes kapitalizmus jellemzői:

Tőkés árutermelés folyik

2 osztály: tőkés és bérmunkás. Smith homogénnek tekinti e két osztályt.

Szabad verseny van, semmi nem korlátoz

Tőke szabad áramlása

Egyenlő tőke – egyenlő haszon elve érvényesül

Felismeri a tőkés és a munkás közti csere egyenlőtlenségét, de nem tud mit kezdeni vele.

A munka értéke: A munka értékét azonosítja a munkabérrel. A munka értéke az áru értéke. A munka értéke egyenlő a munkabérrel, és ennek a munkabérnek az értéke a létfenntartási javak minimumával fejezhető ki. Munkabér: a munkás által kifejtett munka ellenértéke. Smith szerint a munkabér a változatlan örök értéke.

HIBA:

Ø     A munka értékéről beszélni értelmetlen.

Ø     A munka mennyiség nagyságáról beszél.

Ø     Érték alatt mást ért.

Ø     A munka értékét azonosítja az árával.

Ø     A profitot azonosítja az értéktöbblettel.

Ezeket a hibákat később Ricardo pontosítja.


Találat: 3608