online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
  

Az inflació

gazdaság

Fájl küldése e-mailegyéb tételek

 
TÁRGYI ESZKÖZÖK
Mikroökonómia
A nyitott gazdasag alapvető összefüggései
A raktarozas gazdasagi mutatói
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÚJ RENDSZERE, GAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI BELSŐ MECHANIZMUSA KÖZGAZDÁSZ SZEMMEL A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
A fogyasztói magatartas és kereslet
Az alapellatas helye, szerepe, finanszírozasa
Közgazdasagi elméletek az ipari forradalom időszakaban (XVIII-XIX. sz.). Gazdasagi (kispolgari) romanticizmus (Sismondi). A kispolgari szocialistak (P
Közgazdasagi elméletek az ipari forradalom időszakaban (XVIII-XIX. sz.). A klasszikus polgari közgazdasagtan tovabbfejődése (Ricardo). A Smith-i gondo
Az inflació
 
 

Az infláció

A mindennapi élete során bizonyára mindenki hallott az inflációról. Azt azonban kevesen tudják, hogy Magyarország az infláció terén "világcsúcstartó". A pengő 1946-os elértéktelenedése minden méretet felülmúlt. Az infláció azonban nem csak hazánkban, hanem a világ más országaiban is a kezdetek óta a gazdaság kísérő jelensége.

Az infláció és az infláció fajtái

Az infláció az árszínvonal tartós emelkedése. Ezzel szemben a defláció az árszínvonal tartós csökkenését jelenti.

Tehát nem beszélünk inflációról, ha egy, vagy pár termék ára megemelkedik. Infláció az, ha a gazdaság egészében tapasztalható áremelkedés, majdnem minden termék ára növekszik. Az inflációnak feltétele még a tartósság is, az egyszeri áremelkedés nem infláció. Az infláció tehát folyamat.
Az infláció mértékét az áremelkedé 242e48c s százalékában határozzuk meg, aminek alapja a bázis (előző) év. Tehát az infláció mértéke, vagyis az inflációs ráta a t0 időről t1 időre:

(P1-P0)\P0, ahol P0 a kiindulási év, P1 a következő év árszínvonala.

Az árszínvonal változás mértékét alapul véve megkülönböztetünk kúszó, vágtató és hiperinflációt.
A lassú, vagy kúszó infláció esetében az árszínvonal évente csak néhány százalékkal nő. Az árak maguk nem stabilak, változásuk mértéke azonban igen, hirtelen árszínvonal változások nincsenek.A vágtató infláció esetén az árszínvonal változása évente már két vagy háromjegyű számmal fejezhető ki. Az árak hirtelen nőnek, de a szabad kapacitásokkal rendelkező gazdaságok még vágtató infláció esetén is jó teljesítményekre képesek. A pénz gyors elértéktelenedése miatt ekkor a gazdaság szereplői vagyonukat pénz helyett más értékállóbb befektetésekben, például aranyban, vagy ingatlanban tartják. Ez megnöveli a tartós fogyasztási cikkek keresletét, ami a jövedelem növekedéséhez vezet. Ennek feltétele, hogy álljanak rendelkezésre szabad kapacitások, ellenkező esetben azonban az infláció tovább növekszik.

Hiperinflációnak az árszínvonal olyan drasztikus emelkedését nevezzük, amely már nem biztosítja a gazdasági tisztán látást. A pénz elértéktelenedik, az inflációs ráta eléri, sőt könnyen meghaladhatja a havi 100%-ot. Erre példa a már fent említett magyarországi áremelkedés 1946-ban, de az 1920-as évek elején Németország árszínvonala is hasonlóan alakult. A hiperinfláció az előző kettőhöz képest minőségileg új árszínvonal emelkedést jelent. Nem csak a gazdaságot, hanem a társadalom egészét is érinti. Ennek megfelelően más kezelést kíván, mint a kúszó és vágtató infláció.

Az infláció okai

Az infláció tartós árszínvonal emelkedés. Az árszínvonal a gazdaság termékárainak súlyozott átlaga. A termékárak az áru és pénzpiac összjátékának eredményeként alakulnak. Ha a makrokereslet meghaladja a makrokínálatot, akkor nem csak az egyes termékek esetén, hanem összességükben emelkednek meg az árak. A makrokereslet meghaladhatja a kínálatot, úgy, hogy a kereslet nő a kínálathoz képest, vagy úgy, ha a kínálat csökken a kereslethez képest. Ezek alapján beszélhetünk keresleti, vagy költség- (kínálati) inflációról.

Keresleti infláció azért alakult ki, mert a makrokereslet elemei változatlan kínálat mellett nőttek.


Költség- (kínálati) inflációról akkor beszélünk, ha a kínálat változatlan kereslet mellett csökken.

Keresleti infláció

A makroökonómiai kereslet a fogyasztás és a beruházás függvénye. A fogyasztás a jövedelemszinttől függ, de a jövedelemnek a fogyasztási célokra fordított arányát a gazdaság fejlettsége, a hagyományok, a kultúra, a divat egyaránt befolyásolja. A beruházásokra elsősorban a piaci kamatláb, de azon kívül még a beruházók várakozásai is hatással vannak.
A fogyasztási szokások, a várakozások részben gazdaságon kívüli tényezők, ezért az infláció oka semmiképpen sem csak a gazdaságban keresendők.

A makrokereslet autonóm elemeinek a növekedése inflációt gerjeszt.

 

Az autonóm fogyasztás növekedése

Egyensúlyban lévő gazdaságban (C0, I0, Y0, P0, i0) megnő az autonóm fogyasztás (C1), ami megnöveli a makrokeresletet (YD). A jövedelem és az árszínvonal még változatlan. A megnövekedett kereslet több pénzt is igényel. Megnő a pénzkereslet, ami változatlan árszínvonal és pénzkínálat hatására megemeli a kamatlábat. Az árszínvonal-kamatláb kapcsolatát jelző görbe jobbra tolódik. A túlkereslet hatására az árszínvonal emelkedése (P1) csökkenti a pénz kínálatot, ami tovább növeli a kamatlábat (i1). A megemelkedett kamatláb csökkenti a beruházásokat (I1), ami csökkenti a makrokeresletet, és végül beáll az egyensúlyi YD1 szintre. A gazdaság így újra egyensúlyba kerül (C1, I1, Y1, P1, i1), magasabb árszínvonal és jövedelemszint mellett.

Az autonóm beruházás növekedése

Most az egyensúlyban lévő gazdaságban a várakozások hatására nőjön meg az autonóm beruházás. Ezt az I-i viszonyt kifejező görbét jobbra tolja, a beruházás nő (I). Ez szintén növeli a makrokeresletet (YD). Az előzőben leírtakkal hasonlóan a pénzpiaci hatások jobbra tolják a P-i görbét, ami kisebb mértékben ugyan, de csökkenti a beruházásokat (I1). A makrokeresleti görbe is visszafelé tolódik (YD1) és magasabb jövedelemszint és árszínvonal mellett újra beáll az egyensúly.Pénzmennyiség és infláció

A következőkben a pénzmennyiség hatását vizsgáljuk az árszínvonalra. A jegybank az egyensúlyban lévő gazdaságban növeli a pénzmennyiséget. A pénzkínálat nő, a pénzkereslet változatlan, ami csökkenti a kamatlábat (i). A P - i görbe balra tolódik. Nőnek a beruházások (I), ami megnöveli a makrokeresletet is (YD). Az árszínvonal nőni kezd, ami emeli a kamatlábakat (i1), ezáltal csökkenti a beruházást (I1) és a makrokeresletet. A gazdaság egyensúlyba kerül magasabb jövedelem (Y1) és árszínvonal (P1) szinten. A jegybank a jövedelem növelése céljából szokta növelni a pénzmennyiséget, ami azonban inflációs folyamatokat is eredményez.

A költséginfláció

Vizsgáljuk meg a kínálat változásának az árszínvonalra tett hatását. A makrokínálat a vállalatok adott árszínvonalon piacra vitt árumennyiségét jelenti. Növekvő költségek hatására kevesebbet termel a vállalat, a makrokínálati függvény balra tolódik el, ami megemeli az árszínvonalat.
Mielőtt részletesebben foglalkoznánk a folyamattal, vizsgáljuk meg, hogy mik a vállalatok költségei. Nem számoljuk költségnek a folyó termelő felhasználásba tartozó tőkejavakat (termelő gépek, félkész termékek, alapanyagok). Ezek ára az egyik vállalatnak költség, a másiknak bevétel, tehát a vállalatok egészének nem költsége. Bár az alapanyagok árának a növekedése megnöveli a termékek árait is, de az valójában nem költség, hanem keresleti infláció. Nézzünk erre egy példát: ha az új házak kereslete megnő, akkor az építészek felvásárolnak egy csomó vörösfenyőt. Megnő a vörösfenyő ára, ezért megnő a vörösfenyőből készülő kerti asztal ára is. Itt az áremelkedést a megnövekedett házkereslet váltotta ki. A vállalati szféra számunkra lényeges költségei a munkabérek, és a folyó termelő felhasználásba tartozó import tőkejavak költségei. Ez utóbbit majd a nemzetközi részben tárgyaljuk.

A munkaerő költségei és az árszínvonal - bérinfláció

A munka ára a reálbér, ami az árszínvonal és a nominálbér függvénye. A nominálbéreket tárgyalás folytán állapítják meg a munkavállalók, és a munkaadók, ami utána néhány évig érvényes. Nézzük meg, mi történik egyensúlyi gazdaságban, ha újabb tárgyalás eredményeképpen növelik a nominálbért. A kiinduló értékek 0 indexűek.
A nominálbér w1 szintre emelkedik. A w\P - P görbe balra tolódik. Csökken a foglalkoztatottság (L) és a kínálat (Y). A makrokínálati görbe balra tolódik. A túlkereslet hatására elkezd nőni az árszínvonal, ami csökkenti a reálbéreket. Lassan nő a foglalkoztatottság (L1) és a kínálat (Y1), míg be nem áll egy egyensúlyi szintre. A folyamatok végeredménye csökkent jövedelemszint (Y1), foglalkoztatottság (L1), és magasabb árszínvonal (P1).
Miért növelik mégis a nominálbéreket? Ennek a legfontosabb oka maga az infláció. Növekvő árszínvonal mellett kevesebbet tudnak az emberek vásárolni, s ennek ellentételezésére növelni kell a béreket. A munkaadók kénytelenek tudomásul venni ezt, csak az emelés mérséklésére törekszenek.

Körforgás alakul ki:

Az árszínvonal nő ---- a bérek növekszenek ---- csökken a munkakereslet, a foglalkoztatottság ---- csökken a kibocsátás ---- túlkereslet alakul ki az árupiacon ----az árszínvonal újra nő.

Nem lehet eldönteni, hogy az infláció a bérnövekedésnek a következménye, vagy fordítva. Úgynevezett ár-bér spirál alakult ki.

Ár-bér spirálnak nevezzük a pénzbér és az árszínvonal emelkedésének egymást erősítő folyamatát.

A munkavállalók inflációs várakozásainak is jelentős szerepe van. A szakszervezetek a várható inflációs rátát is figyelembe veszik a követeléseik meghatározásánál. Nem a reálbér helyreállítása a cél, hanem olyan nominálbér kiharcolása, amely a szerződés érvényességi ideje alatt biztosítja a reálbérek szinten tartását. Ez csak úgy lehetséges, hogy a pénzbér kezdetben aránylag magasabb, mint amilyet az akkori árszínvonal indokolttá tenne. Ezzel a vállalati szféra költségei is az indokoltnál jobban nőnek, az ár-bér spirál felgyorsul.
A várakozások tehát erősen hatnak az inflációs rátára, az infláció meg szinte kihat mindenre. A várakozások tehát a makro-folyamatok igen fontos meghatározói. Ezért alakításuk sem hiányozhat a gazdaságpolitika eszköztárából.


Találat: 1906